Vorm Ziekte Thema Locatie

De rol van stamcellen bij (verstoorde) foetale ontwikkeling van de longen

 • Wolfs, T.G.A.M.
 • MUMC+ Maastricht
 • 31 maart 2017
 • 6.1.16.088
 • lopend project

Chorioamnionitis, een infectie van het vruchtwater, is een belangrijke oorzaak van vroeggeboorte, longschade en een verstoorde longontwikkeling bij de foetus. Deze studie onderzoek in hoeverre een verstoorde werking van de stamcellen en progenitor cellen in de longen van de foetus als gevolg van de infectie is hier de drijvende kracht achter is.

Keyword: Chorioamnionitis longontwikkeling stamcellen organoiden

Longziekten oppikken met de SpiroNose methode

 • De Vries, R.
 • Universiteit van Twente
 • 6 november 2014

Spirometrie integreren met eNose-technologie betekent een nieuwe diagnostische methode die goed het verschil oppikt tussen de adem van gezonde mensen en de adem van patiënten met astma, COPD of longkanker. Ook kan deze methode COPD-patiënten onderscheiden van zowel astma- als longkankerpatiënten. Dat blijkt uit onderzoek van Rianne de Vries.

Keyword: eNose elektronische neus VOC’s spirometrie astma COPD longkanker diagnostiek

Variaties in genen vergroten de kans op longfibrose

 • Korthagen, N.M.
 • Universiteit Utrecht
 • 29 augustus 2012

Apoptotische en immunologische merkers voor idiopatische pulmonale fibrose: Veranderende ideeën over de pathogenese. Variaties in de genen TP53 en CDKN1A vergroten de kans op het krijgen van idiopathische pulmonale fibrose (IPF) en versnellen de achteruitgang van de patiënt. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nicoline Korthagen. Zij promoveerde op 8 mei 2012 op dit onderwerp aan d...

Keyword: longfibrose fibrose IBF

Zuurstof bij acute astmaexacerbatie: baat het niet, dan schaadt het wel!

 • Braunstahl, GJ
 • .
 • 16 januari 2012

Bij patiënten met een ernstige astma exacerbatie wordt geadviseerd om ruimschoots zuurstof toe te dienen ongeacht de zuurstofsaturatie. De gedachte hierbij is dat deze patiënten vaak een hypoxaemie hebben en dat door de hoge ventilatoire drive het risico op hypercapnie gering is. In het artikel van Perrin et al. wordt aangetoond dat bij astma hoge zuurstoftoediening (8 L/min) wel dege...

Keyword: Astma exacerbatie zuurstof therapie hypercapnia

Locale anti-inflammatoire therapie bij de preventie van lange termijn luchtwegmorbiditeit volgend op hospitalisatie voor respiratoir syncytieel virus infectie: klinische effectiviteit en immunologische correlaten.

 • Bont, L., dr.; Kimpen, J.L.L., prof. dr.; Woensel, Van, J.B.M., dr.
 • Wilhelmina Kinderziekenhuis
 • 1 juli 2004
 • 3.2.03.22
 • afgerond project

De boosdoener in veel gevallen van luchtwegontstekingen bij (zeer) jonge kinderen is het zogeheten Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RSV. Naar schatting loopt 70 procent van alle kinderen in het eerste levensjaar, met name in de wintermaanden, een infectie met RSV op. Op driejarige leeftijd heeft bijna ieder kind een of meer RSV-infecties achter de rug. In de meeste gevallen beperken de kla...

Keyword: kind RSV infectie inhalatie steroide

Leidt chronische beademing bij COPD-patiënten met een zuurstoftekort tot betere resultaten van longrevalidatie?

 • Wijkstra, P.J., dr.
 • UMC Groningen
 • 1 januari 2004
 • 3.4.03.71
 • afgerond project

Veel mensen met COPD (chronisch obstructief longlijden) zijn ondanks het gebruik van medicijnen toch vaak kortademig bij een relatief geringe inspanning of zelfs in rust. Dit heeft een negatief gevolg op hun kwaliteit van leven van mensen met COPD. De afgelopen decennia is het inzicht doorgebroken dat het inspanningsvermogen van mensen met COPD verbeterd kan worden met behulp van zogeheten long...

Keyword: COPD longrevalidatie beademing

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.