Vorm Ziekte Thema Locatie

Gestoorde retentie en falende deactivatie van neutrofielen

 • Pillay J.
 • UMC Utrecht
 • 2 juni 2016
 • 5.2.14.058JO
 • lopend project

Gestoorde retentie en falende deactivatie van neutrofielen in de long van COPD patiënten.

Keyword: COPD eiwit CXCR4 neutrofielen

Ophoping neutrofiele granulocyten in longcapillairen

 • Pillay, dr. Janesh
 • University of Camebridge, UK
 • 30 januari 2015
 • 5.2.14.058JO
 • lopend project

De longschade en frequente bacteriële infecties die COPD kenmerken, zijn (mede) het gevolg van het ophopen van (geactiveerde) neutrofiele granulocyten in de capillaire vaten van het longweefsel. Bij deze ophoping speelt activering van het oppervlakte eiwit CXCR4 op de neutrofiele cellen waarschijnlijk een cruciale rol. Dit project onderzoek of de ophoping van de neutrofiele cellen in de lo...

Keyword: COPD neutrofiele granulocyten priming

Functie en fenotype van perifere neutrofiele granulocyten in de karakterisatie van COPD patiënten

 • Langereis, J.D.
 • Universiteit Utrecht
 • 15 november 2011

COPD kenmerkt zich door ontsteking in de longen, waarbij neutrofiele granulocyten aangewakkerd raken. Jeroen Langereis onderzocht of deze afweercellen factoren bevatten die de ernst van COPD kunnen typeren. Op 29 juni 2010 promoveerde Langereis aan de Universiteit Utrecht.  

Keyword: COPD neutrofiele granulocyten witte bloedcellen ontsteking afweer glucocorticoïden integrines biomarker

Reactie luchtwegepitheel op longschade door sigarettenrook is cruciale stap in ontstaan COPD

 • Prof.dr.A.J.M. van Oosterhout et al
 • UMC Groningen, RUG
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.025
 • lopend project

Roken is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van COPD. Toch ontwikkelt ‘slechts’ één op de vijf rokers COPD. De manier waarop de door sigarettenrook veroorzaakte schade in de longen het afweersysteem activeert speelt hierbij mogelijk een beslissende rol.

Keyword: COPD roken afweersysteem

Opeenvolgende migratie van granulocyten over monolagen van endotheel en long epitheel cellen: een nieuw model voor inflammatoire processen in de long

 • Roos, D., prof. dr.
 • Sanquin Research
 • 1 september 2001
 • 3.2.00.28
 • afgerond project

Een belangrijk kenmerk van astma en COPD is de chronische ontsteking in de longen. Die ontsteking ontstaat doordat afweercellen, zogeheten neutrofiele en eosinofiele granulocyten, vanuit de bloedbaan in de longen terecht komen. Hierbij moeten de afweercellen enkele barrières passeren. Eerst moeten ze vanuit het bloed door de wand van het bloedvat (het zogeheten endotheel) heen zien te dr...

Keyword: ontsteking vaatendotheel longepitheel neutrofiele granulocyten eosinofiele granulocyten

Veranderingen van epitheelcellen van de luchtwegen relevant voor chronisch obstructief longlijden en het gevolg voor epitheliale pro-infalmmatoire responsen

 • Lutter, R. dr.
 • AMC Amsterdam
 • 1 januari 2000
 • 3.2.99.27
 • afgerond project

Behalve erfelijke aanleg spelen bij het ontstaan van COPD allerlei factoren uit de leefomgeving een rol. Een van die factoren is mogelijk de blootstelling aan adenovirussen, een type virus dat veelvuldig voorkomt in de keelholte. In het luchtwegepitheel – de binnenbekleding van de luchtwegen –bij rokers met COPD is tenminste een verhoogde aanmaak gevonden van een eiwit dat kenmerken...

Keyword: epitheel adenovirus interleukine 8 neutrofielen COPD

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.