Kan preventie RSV astma voorkomen?

  • Bont, L.
  • UMC Utrecht
  • 28 juni 2013

RSV-infecties bij gezonde vroeggeboren kinderen veroorzaken latere benauwdheidsklachten en mogelijk ook astma.

Keyword: RSV RSV-vaccin astma preventie

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.