Vorm Ziekte Thema Locatie

Prevalentie astma bij kinderen gestabiliseerd, maar overgewicht is probleem

 • Korte de, Dianne
 • Universiteit Maastricht
 • 29 januari 2016

De prevalentie van astma en astmasymptomen bij kinderen in de Westelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg) is tussen 1989 en 2001 gedaald en vervolgens gestabiliseerd. Maar als het aantal kinderen met overgewicht blijft stijgen, is het goed mogelijk dat het aantal kinderen met astma(symptomen) weer gaat stijgen.

Keyword: astma kinderen roken bewegen overgewicht

COPD-patiënten hebben in dagelijks leven vooral moeite met lopen

 • Annegarn, J.
 • Universiteit Maastricht
 • 2 juli 2013

Keyword: COPD activiteit beweging lopen

COPD-patiënt moet meer bewegen

 • Hartman, J.E.
 • Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
 • 28 juni 2013

Keyword: Lichaamsbeweging lichamelijke activiteit COPD

Vroeg metabool risico in COPD

 • Borst, B. van den
 • Universiteit Maastricht
 • 28 juni 2013

COPD-patiënten hebben vaak al in een vroege fase van de ziekte te veel buikvet en minder spiermassa dan gezonde mensen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Bram van den Borst.

Keyword: COPD leefstijl hart- en vaatziekten stofwisseling spierzwakte ontsteking ontstekingseiwitten vet lichaamsbeweging voeding vezels IL-6.

Verschillen in ziektebeleving tussen COPD patiënt en diens partner

 • Spruit, Martijn A.
 • CIRO+
 • 3 juni 2013
 • 3.4.12.024
 • lopend project

Niet alleen de patiënt met COPD, ook diens naaste familie heeft dagelijks te maken met de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Onbekend is in hoeverre opvattingen over en de beleving van de ziekte en de daarmee gepaard gaande beperkingen verschillen tussen de patiënt en diens naaste familie. Dit onderzoek brengt deze opvattingen in kaart.

Keyword: COPD ziektebeleving partner

COPD ketenzorgcongres, Utrecht, 2009

 • Jorine Hartman, bewegingswetenschapper
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • 30 juli 2012
 • afgerond project

COPD ketenzorgcongres, Utrecht, 20-11-2009

Keyword: COPD ketenzorgcongres Utrecht

ERS richtlijnen aanpak van arbeidsgerelateerd astma

 • Rooijackers, Dr. Jos & Heederik, Prof. dr. Dick
 • NKAL, IRAS
 • 4 juli 2012

Tijdens het ERS congres van 2011 in Amsterdam is de richtlijn ‘Guidelines for the management of work-related asthma’ gepresenteerd door de daarvoor ingestelde ERS task force en inmiddels ook grotendeels gepubliceerd. Er zijn vele redenen te noemen die deze richtlijn rechtvaardigen.

Keyword: richtlijn astma

Signalering bij migratie en binding witte bloedcellen

 • Lorenowicz, M.
 • UvA
 • 31 december 2010

Een essentieel onderdeel van een ontstekingreactie is de migratie van witte bloedcellen vanuit het bloed door de vaatwand naar de onderliggende weefsels. Het promotieonderzoek van Magdalena Lorenowicz geeft nieuwe inzichten in de moleculaire basis van de intracellulaire signalering die de migratie en binding van witte bloedcellen regelt. Zij promoveerde in maart aan de Universiteit van Amsterda...

Keyword: witte bloedcellen Epac epitheelcellen

Signalering bij migratie en binding witte bloedcellen

 • Lorenowicz, M.
 • Unitersiteit Amsterdam
 • 8 maart 2007

Een essentieel onderdeel van een ontstekingreactie is de migratie van witte bloedcellen vanuit het bloed door de vaatwand naar de onderliggende weefsels. Het promotieonderzoek van Magdalena Lorenowicz geeft nieuwe inzichten in de moleculaire basis van de intracellulaire signalering die de migratie en binding van witte bloedcellen regelt. Zij promoveerde in maart 2007 aan de Universiteit van Ams...

Keyword: witte bloedcellen cAMP Epac

Vergelijking van de kosteneffectiviteit van een breed scala aan COPD interventies met behulp van een stochastisch, dynamisch, populatiemodel van COPD

 • Feenstra, T.L., dr.; Rutten-van Mölken, M.P.M.H., dr.
 • RIVM Bilthoven
 • 1 januari 2007
 • 3.4.06.059
 • afgerond project

COPD is een chronische, voortschrijdende aandoening met een hoge ziektelast die dientengevolge hoge kosten met zich meebrengt voor de patiënt zelf en voor de maatschappij. Op grond van het rookgedrag van de afgelopen decennia mag verwacht worden dat het aantal mensen met COPD de komende tijd verder zal toenemen. Met alle gevolgen voor de kosten. Om het beschikbare geld zo goed mogelijk te ...

Keyword: COPD ziektelast kosteneffectiviteit model

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.