Vorm Ziekte Thema Locatie

De genetica achter het ontstaan en in stand houden van COPD

  • Faiz A.
  • UMC Groningen
  • 31 maart 2017
  • 4.2.16.132JO
  • lopend project

Niet iedereen die zijn/haar longen langdurige blootstelt aan sigarettenrook ontwikkelt COPD. Dit suggereert het bestaan van een (erfelijk bepaalde) gevoeligheid voor COPD door roken. Doel van dit project is de hiervoor verantwoordelijke genetische variaties (SNPS) te identificeren. Het project onderzoekt tevens of, en zo ja welke, epigenetische veranderingen onder invloed van roken bijdragen aa...

Keyword: COPD genetische predispositie SNP epigentica roken

Allergische aandoeningen bestrijden met microbiële bestanddelen

  • H.H. Smits
  • Leiden Universitair Medisch Centrum
  • 29 december 2015
  • 5.1.15.015
  • lopend project

Besmetting met sommige bacteriën en parasitaire wormen beschermt tegen het ontwikkelen van een allergische aandoening. Onderzoekers gaan in dit project na welke moleculen (afkomstig van de bacterie Helicobacter pylori en Schistosoma-wormen) hiervoor precies verantwoordelijk zijn en op welke manier deze moleculen ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van allergische aandoeningen te voork...

Keyword: allergisch astma micro-organismen dendritische cellen epigentica

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.