Vorm Ziekte Thema Locatie

Effecten van roken en inhalatiemedicatie op klinische en pathologische COPD-parameters

 • Kunz, L.I.Z.
 • Universiteit Leiden
 • 3 maart 2017

Lisette Kunz onderzocht de effecten van sigarettenrook en inhalatiecorticosteroïden op luchtwegontsteking bij patiënten met COPD. Als parameters voor luchtwegontsteking focuste ze op twee typen macrofagen (Mf1 en Mf2) die een belangrijke rol spelen bij ontsteking tijdens COPD. Ook keek ze naar veranderingen in de structuur van de luchtwegwand.

Keyword: COPD macrofagen luchtwegen remodellering extracellulaire matrix inhalatiecorticosteroïden

Emfyseem behandelen met stamcellen

 • I.H. Heijink, N.H. ten Hacken
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • 29 december 2015
 • 6.1.15.017
 • lopend project

Longemfyseem wordt gekenmerkt door irreversibele afbraak van longweefsel. Mesenchymale stamcellen zijn in principe in staat de regeneratie van longweefsel te bevorderen. Dit project gaat na of en onder welke omstandigheden autologe mesenchymale stamcellen een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van longweefsel bij mensen met emfyseem. 

Keyword: emfyseem mesenchymale stamcellen regeneratie extracellulaire matrix

Folistatine 1 en de pathogenese van COPD

 • Maarsingh Harm
 • Universiteit Groningen
 • 29 januari 2015
 • 3.2.12.083
 • lopend project

COPD gaat gepaard met veranderingen in het luchtwegweefsel. Dit project onderzoek de rol van het eiwit folistatine 1 (Fstl1) bij deze luchtwegremodelering. Van Fstl1 is bekend dat het samen met het eiwit BMP4 belangrijk is voor een goede embryonale ontwikkeling van de longen. In de longen van mensen met COPD komt Fstl1 in verhoogde mate voor. Ook versterkt Fstl1 de luchtwegschade die veroorzaak...

Keyword: COPD folistatine 1 BMP4 fibrose extracellulaire matrix luchtwegremodelering

Folistatine 1 en de pathogenese van COPD

 • Maarsingh, Harm
 • Universiteit Groningen
 • 26 november 2014
 • 3.2.12.083
 • lopend project

In de pathogenese van COPD treden in het longweefsel twee aan elkaar tegengestelde processen op. Enerzijds is er sprake van overmatige vorming van (bind)weefsel wat leidt tot verdikking van de luchtwegen. Anderzijds schiet het herstel van weefselschade tekort wat blijvende schade aan de longblaasjes tot gevolg heeft. Beide processen dragen er toe bij dat de longfunctie van de COPD-patiënt ...

Keyword: COPD folistatine 1 BMP4 fibrose extracellulaire matrix luchtwegremodelering

Folistatine 1 en de pathogenese van COPD

 • Maarsingh, Harm
 • Universiteit Groningen
 • 27 mei 2013
 • 3.2.12.083
 • lopend project

Keyword: COPD folistatine 1 BMP4 fibrose extracellulaire matrix luchtwegremodelering

Wat maakt een kind gevoeliger voor RSV luchtweginfectie?

 • Schuurhof, A.
 • Universiteit Utrecht
 • 30 maart 2012

Bijna alle jonge kinderen raken geïnfecteerd met het respiratoir syncytieel virus (RSV). Dit virus veroorzaakt luchtweginfecties en soms hele ernstige met ziekenhuisopname. Waarom is het ene kind gevoeliger voor dit virus dan het andere kind? Annemieke Schuurhof onderzocht dit.  

Keyword: RSV respiratoir syncytieel virus kinderen luchtweginfecties afweer.

Van sigarettenrook naar ‘wind’ signalering

 • Lutter, R.
 • AMC
 • 3 januari 2012

Roken is de voornaamste risicofactor voor het ontwikkelen van chronisch obstructief longlijden (COPD); een longaandoening gekarakteriseerd door een met de jaren verslechterende longfunctie. Het verlies van longfunctie wordt toegedicht aan de schade die ontstekingsprocessen in het longweefsel teweegbrengen.  

Keyword:

Verstoorde aanmaak van extracellulaire matrix bij COPD

 • Brandsma, C.A.
 • UMC Groningen
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.024
 • lopend project

COPD gaat gepaard met afwijkingen in de aanmaak van extracellulaire matrix (ECM) in de longen. Inzicht in de manier waarop genactiviteit de (afwijkende) aanmaak van ECM via regelt, kan mogelijk leiden tot nieuwe vormen van therapie.

Keyword: COPD extracellulaire matrix genactiviteit SNP eQTL

Rol van extracellulaire matrix eiwitten in de luchtwegwand bij astma

 • Dekkers, Bart G.J.
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 25 juni 2010

De extracellulaire matrix van gladde spiercellen speelt een belangrijke rol bij astma. Verschillende eiwitten zijn daarbij betrokken. Promovendus Bart Dekkers heeft voor het eerst aangetoond dat extracellulaire matrixeiwitten (bindweefseleiwitten) een belangrijke rol spelen in de gladde spieren van de luchtwegen die verantwoordelijk zijn voor de benauwdheid. Verder concludeerde hij dat geï...

Keyword: extra cellulaire matrix eiwitten Astma aanval luchtwegvernauwing

Heparansulfaat speelt belangrijke rol bij longemfyseem

 • Smits, Nicole C.
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • 21 september 2009

De afbraak en regulering van de lange suikerketens van componenten aan het celoppervlak speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe middelen voor de behandeling van longemfyseem. Voor haar biochemisch promotieonderzoek, analyseerde promovenda Nicole Smits de rol van heparansulfaat proteoglycanen (HS-PG) bij longemfyseem. Smits promoveerde op 21 september aan de Radboud Universitei...

Keyword: heparansulfaat proteoglycanen extracellulaire matrix longemfyseem

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.