Vorm Ziekte Thema Locatie

De genetica achter het ontstaan en in stand houden van COPD

 • Faiz A.
 • UMC Groningen
 • 31 maart 2017
 • 4.2.16.132JO
 • lopend project

Niet iedereen die zijn/haar longen langdurige blootstelt aan sigarettenrook ontwikkelt COPD. Dit suggereert het bestaan van een (erfelijk bepaalde) gevoeligheid voor COPD door roken. Doel van dit project is de hiervoor verantwoordelijke genetische variaties (SNPS) te identificeren. Het project onderzoekt tevens of, en zo ja welke, epigenetische veranderingen onder invloed van roken bijdragen aa...

Keyword: COPD genetische predispositie SNP epigentica roken

De genetica van het ontstaan van astma

 • Dijk, F.N., de Jongste, J.C., Postma, D.S., Koppelman, G.H.
 • UMCG
 • 28 juni 2013

Keyword: genetica ontstaan astma

Recente deelstudies PIAMA-onderzoek

 • Gehring, U
 • Universiteit Utrecht
 • 7 maart 2012

Sinds 1996 volgt de zogeheten PIAMA-studie kinderen vanaf de geboorte om de ontwikkeling van astma te bestuderen. Recentelijk zijn enkele nieuwe resultaten hiervan gepubliceerd.

Keyword: PIAMA kinderen astma huisstofmijt verkeersgerelateerde luchtverontreiniging

Snelle herkenning astma is belangrijk

 • Dijkstra, Toby
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 14 december 2009

De vooruitzichten op de lange termijn wordt bij snelle herkenning van astma aanzienlijk verbeterd. Hoe sneller patiënten beginnen met het inhaleren van medicijnen, hoe beter hun vooruitzichten op de lange termijn zijn. Verder zijn voor het onderzoek een aantal variaties in genen bij astma in kaart gebracht. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van longarts in opleiding Toby Dijkstra. Hij p...

Keyword: diagnostiek epidemiologie genetica

Identificatie van gevoeligheidsgenen in een experimenteel astma-locus in de muis.

 • Oosterhout, van, A.J.M., dr.; Foote, S.J., dr.
 • Faculteit der Farmacie, Universiteit Utrecht
 • 1 april 2004
 • 3.2.03.55
 • afgerond project

Bij het ontstaan van (allergisch) astma spelen zowel factoren uit de omgeving als erfelijke aanleg een rol. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat deze genetische aanleg om astma te krijgen zich niet beperkt tot een of twee genen (erfelijkheidsdragers). De gevoeligheid van een individu om astma te ontwikkelen hangt af van de activiteit van vele genen tegelijk. Het is zelfs zo dat verschillend...

Keyword: allergisch astma gevoeligheid genetica gen expressie muis

De genetische bijdrage aan het verloop van longfunctie en pathofysiologie van toegenomen longfunctieverlies in een groot cohort dat gedurende 30 jaar is gevolgd.

 • Boezen, H.M., dr.; Postma, D.S., prof.dr.
 • UMC Groningen
 • 1 januari 2003
 • 3.2.02.51
 • afgerond project

Net als de rest van het lichaam zijn de longen gedurende het leven onderhevig aan veranderingen. Met name de longfunctie, meestal uitgedrukt in de inhoud van de longen en de hoeveelheid lucht die maximaal in één seconde kan worden uitgeademd, verandert. De eerste twintig levensjaren neemt de longfunctie toe, waarna na een stabiele periode en vervolgens een langzame afname van de l...

Keyword: COPD genetica longfunctieverlies cohort

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.