Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie Status Type subsidie

De genetica achter het ontstaan en in stand houden van COPD

 • Faiz A.
 • UMC Groningen
 • 31 maart 2017
 • 4.2.16.132JO
 • lopend project

Niet iedereen die zijn/haar longen langdurige blootstelt aan sigarettenrook ontwikkelt COPD. Dit suggereert het bestaan van een (erfelijk bepaalde) gevoeligheid voor COPD door roken. Doel van dit project is de hiervoor verantwoordelijke genetische variaties (SNPS) te identificeren. Het project onderzoekt tevens of, en zo ja welke, epigenetische veranderingen onder invloed van roken bijdragen aa...

Keyword: COPD genetische predispositie SNP epigentica roken

Identificatie van gevoeligheidsgenen in een experimenteel astma-locus in de muis.

 • Oosterhout, van, A.J.M., dr.; Foote, S.J., dr.
 • Faculteit der Farmacie, Universiteit Utrecht
 • 1 april 2004
 • 3.2.03.55
 • afgerond project

Bij het ontstaan van (allergisch) astma spelen zowel factoren uit de omgeving als erfelijke aanleg een rol. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat deze genetische aanleg om astma te krijgen zich niet beperkt tot een of twee genen (erfelijkheidsdragers). De gevoeligheid van een individu om astma te ontwikkelen hangt af van de activiteit van vele genen tegelijk. Het is zelfs zo dat verschillend...

Keyword: allergisch astma gevoeligheid genetica gen expressie muis

De genetische bijdrage aan het verloop van longfunctie en pathofysiologie van toegenomen longfunctieverlies in een groot cohort dat gedurende 30 jaar is gevolgd.

 • Boezen, H.M., dr.; Postma, D.S., prof.dr.
 • UMC Groningen
 • 1 januari 2003
 • 3.2.02.51
 • afgerond project

Net als de rest van het lichaam zijn de longen gedurende het leven onderhevig aan veranderingen. Met name de longfunctie, meestal uitgedrukt in de inhoud van de longen en de hoeveelheid lucht die maximaal in één seconde kan worden uitgeademd, verandert. De eerste twintig levensjaren neemt de longfunctie toe, waarna na een stabiele periode en vervolgens een langzame afname van de l...

Keyword: COPD genetica longfunctieverlies cohort

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.