Vorm Ziekte Thema Locatie

Zelfmanagement bij chronisch hartfalen en COPD

 • Jonkman, N.H.
 • Universiteit Utrecht
 • 22 juli 2016

Chronisch zieke mensen zouden baat hebben bij zelfmanagement, dat blijkt uit onderzoek. Toch zijn er ook studies die geen positieve effecten kunnen aantonen of zelfs hogere sterfte bij zelfmanagement laten zien. De vraag is welke type interventies het beste werken en welke subgroepen patiënten hier het meeste baat bij hebben. Nini Jonkman zocht dit uit door meta-analyses.

Keyword: COPD zelfmanagement hartfalen kwaliteit van leven ziekenhuisopname sterfte

Inspanningsniveau bij pulmonale hypertensie verbetert na ijzerinfuus

 • Ruiter, G.
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • 18 februari 2014

Het inspanningsniveau van patiënten met idiopathische pulmonale hypertensie en een ijzertekort verbetert als zij worden behandeld met een infuus met een hoge dosis ijzer. Ook de kwaliteit van leven nam toe. Arts en onderzoeker Gerrina Ruiter toont dit aan in een kleine studie waarin 30 mensen gedurende 12 weken na het infuus werden onderzocht.

Keyword: pulmonale hypertensie PH ijzertekort ijzer hartfalen

Palliatieve zorg vaak te laat ingezet

 • Claessen, S.
 • Nivel
 • 8 maart 2013

Keyword: palliatieve zorg

Palliatieve zorg is ook nodig bij COPD

 • Janssen, D.J.A.
 • Universiteit Maastricht
 • 7 mei 2012

Palliatieve zorg wordt vaak aangeboden aan patiënten met kanker. Maar de kwaliteit van leven is ook beperkt bij patiënten met ernstig COPD en bij patiënten met ander orgaanfalen (zoals hart- of nierfalen). Daisy Janssen onderzocht wat patiënten met chronisch orgaanfalen nodig hebben aan palliatieve zorg.  

Keyword: Palliatieve zorg kwaliteit van leven COPD

Gecontroleerd gerandomisserd onderzoek met één jaar follow-up naar het effect van een reactivatieprogramma in patiënten met zowel COPD als hartfalen.

 • Palen, van der, J., dr.; Kerstjens, H.A.M., prof.
 • Medisch Spectrum Twente
 • 1 januari 2008
 • 3.4.07.038
 • lopend project

Van de mensen met COPD lijdt ongeveer een kwart tevens aan hartfalen. Bij deze aandoening heeft het hart onvoldoende knijpkracht om het bloed goed door het lichaam te pompen. Hartfalen is, net als COPD, een tot op heden ongeneeslijke aandoening die bij de patiënt leidt tot een geleidelijk afnemende conditie. Hierdoor wordt het uitvoeren van allerlei dagelijkse handelingen steeds moeilijker...

Keyword: COPD hartfalen reactiveringsprogramma

Breatheomics bij de fenotypering en het monitoren van astma en COPD

 • Sterk, P.J., dr.; Dekker, F.W., dr.; Gussekloo, J., dr.
 • LUMC
 • 1 januari 2007
 • 3.2.06.017
 • afgerond project

Bij de diagnostiek en het verder volgen van de chronische luchtwegaandoeningen astma en COPD speelt het regelmatig uitvoeren van longfunctiemetingen een belangrijke rol. De hoeveelheid lucht die een patiënt (in een seconde) kan uitblazen, de veranderingen daarin onder invloed van diverse medicijnen en in de tijd geven inzicht in wat er zich in de longen van de patiënt afspeelt. Daarna...

Keyword: astma COPD diagnostiek elektronische neus

Symptoomperceptie en noden van patiënten met (zeer) ernstig COPD

 • Spruit, M.A., dr.; Schols, J.M.G.A., prof. dr.; Wouters, E.F.M., prof.dr.
 • CIRO Horn
 • 1 december 2006
 • 3.4.06.082
 • lopend project

COPD is een tot op heden ongeneeslijke, chronische longaandoening waarvan als gevolg van de rookgewoonten van de afgelopen decennia het aantal patiënten het komende decennium naar verwachting alleen maar verder zal toenemen. Een optimale behandeling die zich richt op het verlichten van de meest ernstige klachten en noden van de patiënt, kan het voortschrijden van de ziekte (enigszins)...

Keyword: COPD ziektelast zorgverleners

Palliatieve zorg voor patiënten in het eindstadium van COPD

 • Willems, D.L., dr.; Bindels, P.J.E., prof. dr.
 • AMC Amsterdam
 • 1 januari 2003
 • 3.4.02.21
 • afgerond project

Aangezien COPD een langzaam voortschrijdende, ongeneeslijke ziekte is, zullen de klachten en beperkingen van een patiënt in de loop der tijd toenemen. Jaarlijks overlijden er in Nederland 6500 mensen als direct gevolg van COPD. Hoe de zorg voor terminale COPD patiënten er het beste uit kan zien, is tot op heden niet goed bekend. Hiervoor moet eerst meer inzicht komen in de specifieke ...

Keyword: COPD palliatieve zorg

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.