Vorm Ziekte Thema Locatie

Allergische aandoeningen bestrijden met microbiële bestanddelen

 • H.H. Smits
 • Leiden Universitair Medisch Centrum
 • 29 december 2015
 • 5.1.15.015
 • lopend project

Besmetting met sommige bacteriën en parasitaire wormen beschermt tegen het ontwikkelen van een allergische aandoening. Onderzoekers gaan in dit project na welke moleculen (afkomstig van de bacterie Helicobacter pylori en Schistosoma-wormen) hiervoor precies verantwoordelijk zijn en op welke manier deze moleculen ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van allergische aandoeningen te voork...

Keyword: allergisch astma micro-organismen dendritische cellen epigentica

MAPS: de microbioom in astma preventie studie

 • Schee, dr. Marc p. van der
 • Emma Kinderziekenhuis, AMC
 • 22 januari 2015
 • 4.214.068JO
 • lopend project

In en op het menselijk lichaam krioelt het van de bacteriën. De precieze hoeveelheid en samenstelling van dit zogeheten microbioom speelt een rol bij (de preventie van) ziekte. Inmiddels is aangetoond dat in de neus van kinderen met astma andere bacteriesoorten huizen dan in de neus van kinderen zonder astma. Doel van dit project is na te gaan welke bacteriesoorten in de neus mogelijk besc...

Keyword: astma microbioom preventie

Lange termijn bescherming van allergische astma door TLR2

 • Folkerts, Prof. G.
 • Utrecht Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen
 • 3 mei 2013

Lange termijn bescherming van allergische astma door TLR2: een mogelijke verklaring voor de hygiëne hypothese?

Keyword: TLR2 allergisch astma hygiene hypothese

Muisonderzoek: factoren bij allergische astma

 • Blacquière, Anne
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 22 maart 2010

Via muisonderzoek is te bevestigen dat er een aantal factoren zijn bij het krijgen van allergische astma. Geslacht, boederijstof, roken tijdens de zwangerschap en overgewicht zijn allemaal factoren die de astma in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Promovenda Anne Blacquière promoveerde in Maart aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Keyword: allergisch astma risico factoren zwangerschap

Gen-omgevingsreacties bij boeren getest

 • Smit, Lidwien
 • Universiteit Utrecht
 • 25 november 2008

Een onderzoek naar de rol van endotoxinen bij volwassen boeren geeft mogelijk een verklaring voor de ‘hygiene hypothese’. Wanneer boeren als kind zijn blootgesteld aan hoge doseringen van de endotoxinen, betekent dit dat ze op latere leeftijd beter beschermd zijn tegen astma en andere allergische aandoeningen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Lidwien Smit die 25 november haa...

Keyword: hygiene hypothese genen boerederij

Is there any role for allergen avoidance in the primary prevention of childhoof asthma?

 • Schayck, van, Onno C.P., et al.
 • Universiteit van Maastricht
 • 29 oktober 2007

In this article we discuss 3 hypotheses to attempt to understand why preventive measures thus far studied with the aim of preventing (or delaying) the development of asthma have shown such disappointing results. The most likely explanation is that the development of a multifactorial disease, such as asthma, is extremely difficult, if not impossible, to prevent by eliminating only one risk facto...

Keyword: preventie allergenen hygiene hypothese

Bovenste luchtweginfecties bij het ontwikkelen van astma

 • Balemans, Walter
 • Universiteit Utrecht
 • 27 oktober 2006

Bovenste luchtweginfecties bij jonge kinderen tussen de leeftijd van nul en acht jaar beschermen niet tegen astma, hooikoorts of eczeem op de volwassen leeftijd van 21 jaar. Walter Balemans zelf vader van zes kinderen onderzocht de effecten van bovenste luchtweginfecties op het ontwikkelen van astma op latere leeftijd. Tevens ontdekte hij dat astma in verschillende ‘fenotypes’ voork...

Keyword: bovenste luchtweg infecties eczeem hooikoorts fenotype

Tuberculose helpt tegen allergieën

 • Obihara, Charles
 • Universiteit Utrecht
 • 7 maart 2006

Kinderen met tuberculose krijgen later minder te maken met allergische ziekteverschijnselen. Dat concludeert Charles Obihari uit zijn onderzoek. De gegevens uit zijn onderzoek kunnen leiden tot de ontwikkeling van een vaccin voor Westerse kinderen tegen allergische aandoeningen zoals astma en vormt tevens bewijs voor de omstreden hygiëne hypothese. Obihari promoveerde op 7 maart aan de Uni...

Keyword: tuberculose luchtweginfectie kinderen allergieen hygiene hypothese

Allergie en astma bij boerderijkinderen en kinderen van Vrije Scholen

 • Schram-Bijkerk, Dieneke
 • Universiteit Utrecht
 • 16 februari 2006

Boerenkinderen en kinderen van ouders met een atroposofische levensstijl lijken minder kans te hebben op het ontwikkelen van allergieën. In haar onderzoek heeft Dieneke Schram nagegaan in hoeverre een geringere kans op allergie geweten kan worden aan blootstelling aan microbiële producten en schimmels. Zij promoveerde op 16 februari aan de Universiteit van Utrecht.

Keyword: hygiene hypothese allergieen kinderen boerderij

Immuun modulatie door vroege infecties; de rol van gastrointestinale infecties en intestinale microflora in relatie tot de ontwikkeling van atopisch eczeem en piepen op de borst bij kinderen van 2 jaar.

 • Stelma, F.F., dr.; Koopmans, M., dr.; Ree, van, R., dr.
 • Universiteit Maastricht
 • 1 januari 2004
 • 3.2.03.48
 • afgerond project

De afgelopen decennia is het aantal mensen met een allergie sterk toegenomen. Met name bij kinderen is sprake van een forse stijging. Over de oorzaak daarvan wordt in de wetenschap druk gespeculeerd. Eén theorie, de zogeheten hygiëne hypothese, stelt dat de hygiënische westerse levensstijl jonge kinderen minder in contact laat komen met allerlei bacteriën en virussen.

Keyword: allergie infectie hygiëne hypothese

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.