Vorm Ziekte Thema Locatie

De genetica achter het ontstaan en in stand houden van COPD

 • Faiz A.
 • UMC Groningen
 • 31 maart 2017
 • 4.2.16.132JO
 • lopend project

Niet iedereen die zijn/haar longen langdurige blootstelt aan sigarettenrook ontwikkelt COPD. Dit suggereert het bestaan van een (erfelijk bepaalde) gevoeligheid voor COPD door roken. Doel van dit project is de hiervoor verantwoordelijke genetische variaties (SNPS) te identificeren. Het project onderzoekt tevens of, en zo ja welke, epigenetische veranderingen onder invloed van roken bijdragen aa...

Keyword: COPD genetische predispositie SNP epigentica roken

AKAP’s blijken nieuwe therapeutisch aangrijpingspunten bij COPD

 • Poppinga, W.J.
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 3 februari 2017

COPD-patiënten gebruiken voor hun benauwdheid luchtwegverwijdende medicijnen (bèta-agonisten). Op celniveau wordt de werking van deze medicijnen beïnvloed door een familie van eiwitten, de zogeheten AKAP’s (A-kinase anchoring proteins). Promovendus Wilfred Poppinga onderzocht hoe verschillende soorten AKAP’s in de luchtwegen werken. In de context van COPD gaat het o...

Keyword: A-kinase anchoring protein AKAP AKAP5 AKAP12 beta-agonisten luchtverwijdende medicijnen sigarettenrook COPD

Micro-organismen in sigarettenrook en het ontstaan van COPD

 • Bezemer, Gillina
 • Universiteit Utrecht
 • 29 januari 2015
 • 3.2.12.129FE
 • lopend project

Recent is ontdekt dat sigarettenrook levende micro-organismen bevat. Doel van dit project is na te gaan welke soorten micro-organismen er precies voorkomen in sigarettenrook en in hoeverre deze een rol spelen bij het ontstaan van COPD. 

Keyword: COPD sigarettenrook bacterie

Micro-organismen in sigarettenrook en het ontstaan van COPD

 • Bezemer, Gillina F.G.
 • Universiteit Utrecht
 • 28 augustus 2013
 • 3.2.12.129FE
 • afgerond project

Keyword: COPD sigerettenrook bacterie

ATS 2010: De genetische achtergrond van Chronische Mucus Hypersecretie (CMH)

 • Akkelies Dijkstra
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • 12 juli 2012
 • afgerond project

Keyword: ATS 2010

Stoppen met roken ook na 40 jaar en bij zware rokers nog zinvol

 • Hoessein, F.A.A.M.
 • Universiteit Utrecht
 • 8 mei 2012

Ook mensen die al veertig jaar lang zware rokers zijn, hebben baat bij stoppen met roken. Hun longfunctie gaat daardoor minder hard achteruit. Dat is de belangrijkste bevinding van arts-onderzoeker Firdaus Mohamed Hoessein in zijn proefschrift waarop hij 26 april 2012 promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.  

Keyword: COPD emfyseem roken longfunctie

Waarom COPD-patiënten minder geneigd zijn te stoppen met roken

 • Kotz, Daniel
 • Maastricht UMC
 • 14 november 2011
 • 3.4.11.041
 • afgerond project

Stoppen met roken is de belangrijkste stap in de behandeling van COPD. Verhoudingsgewijs roken echter meer COPD-patiënten dan mensen zonder COPD. Door bij rokende COPD-patiënten in kaart te brengen welke factoren een rol spelen bij het besluit (niet) te stoppen met roken, kan mogelijk een meer op maat gemaakt stop-roken programma voor rokende COPD-patiënten worden ontwikkeld.

Keyword: COPD roken stoppen met roken

Snelle herkenning astma is belangrijk

 • Dijkstra, Toby
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 14 december 2009

De vooruitzichten op de lange termijn wordt bij snelle herkenning van astma aanzienlijk verbeterd. Hoe sneller patiënten beginnen met het inhaleren van medicijnen, hoe beter hun vooruitzichten op de lange termijn zijn. Verder zijn voor het onderzoek een aantal variaties in genen bij astma in kaart gebracht. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van longarts in opleiding Toby Dijkstra. Hij p...

Keyword: diagnostiek epidemiologie genetica

Schade door sigarettenrook

 • Toorn, van der, Marco
 • Rijsuniversiteit Groningen
 • 11 februari 2009

Sigarettenrook blijkt schadelijk te zijn voor de epitheelcellen van de luchtwegen. Deze schadelijke werking komt door toxische zuurstofradicalen, agressieve aldehyden en bepaalde (lipofiele) moleculen die aangrijpen op de mitochondriën in de cellen. Door deze stoffen ontstaat er een ‘ necrotische’ celdood. De cel sterft dan af en beschadigt door de stoffen die daarbij vrijkomen...

Keyword: sigaretten roken epitheelcellen mitogondrieen

Gerandomiseerde vergelijking met 2 jaar follow-up bij COPD-patiënten van een rookreductie programma met een placebo zelfhulp interventie op rookreductie gevolgd door langdurige abstinentie.

 • Pieterse, M.E., dr.; Seydel, E.R., dr.; Palen, van der, J., dr.
 • Universiteit Twente
 • 1 januari 2009
 • 3.4.08.036
 • lopend project

Langdurig roken is de belangrijkste oorzaak van de (ongeneeslijke) longziekte COPD en stoppen met roken is de belangrijkste manier om het voortschrijden van het ziekteproces hierbij te vertragen. Veel rokende COPD-patiënten lukt het echter niet te stoppen met roken. Zij raken na diverse mislukte stoppogingen bovendien dusdanig gedemotiveerd dat zij een nieuwe stoppoging niet meer zien zitt...

Keyword: COPD roken stoppen met roken

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.