Vorm Ziekte Thema Locatie

Zelfmanagement bij chronisch hartfalen en COPD

 • Jonkman, N.H.
 • Universiteit Utrecht
 • 22 juli 2016

Chronisch zieke mensen zouden baat hebben bij zelfmanagement, dat blijkt uit onderzoek. Toch zijn er ook studies die geen positieve effecten kunnen aantonen of zelfs hogere sterfte bij zelfmanagement laten zien. De vraag is welke type interventies het beste werken en welke subgroepen patiënten hier het meeste baat bij hebben. Nini Jonkman zocht dit uit door meta-analyses.

Keyword: COPD zelfmanagement hartfalen kwaliteit van leven ziekenhuisopname sterfte

Geen bewijs voor effect persoonsgerichte zorg bij kinderen met astma

 • Bragt van, Stephanie
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • 6 november 2015

Verbetert de kwaliteit van leven bij kinderen met astma als zij persoonsgerichte zorg van een gespecialiseerde en getrainde (astma)verpleegkundige krijgen? Uit het proefschrift van Stephanie Bragt blijkt dat er klinische verbetering mogelijk is, maar bewijs voor een hogere kwaliteit van leven werd niet gevonden.

Keyword: astma kinderen persoonsgerichte zorg kwaliteit van leven zelfmanagement

Langer succes van longrevalidatie dankzij online ondersteuning

 • Sont, Jacob
 • Leiden Universiteit Medisch Centrum
 • 16 september 2013
 • 3.4.11.063
 • afgerond project

Longrevalidatie biedt mensen met ernstig astma of ernstig COPD doorgaans een betere kwaliteit van leven. In de praktijk blijkt het succes van longrevalidatie echter tijdelijk. De aangeleerde vaardigheden zijn vaak moeilijk vast te houden na terugkeer  in de eigen omgeving. Doel van dit project is te onderzoeken of met een online ondersteuning (de webbased ondersteuning PatientCoach) na afl...

Keyword: astma COPD zelfmanagement longrevalidatie

COPD ketenzorgcongres, Utrecht, 2009

 • Jorine Hartman, bewegingswetenschapper
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • 30 juli 2012
 • afgerond project

COPD ketenzorgcongres, Utrecht, 20-11-2009

Keyword: COPD ketenzorgcongres Utrecht

Zelfmanagement bij COPD via een actieplan

 • Trappenburg, Jaap
 • Universiteit Utrecht
 • 5 april 2011

Jaap Trappenburg ontwikkelde een actieplan dat COPD-patiënten helpt een verslechtering van hun situatie snel te herkennen. Het plan leidt tot beter zelfmanagement van de exacerbaties bij COPD. De interventies bleken effectiever te zijn dan reguliere zorg en leidden tot een sneller herstel in de gezondheidstoestand en in symptomen. Trappenburg promoveerde op 5 april aan de Universiteit van ...

Keyword: zelfmanagement exacerbaties actieplan CCQ

COPD: Perceptie belangrijk bij revalidatie

 • Fischer, Maarten
 • Universiteit Leiden
 • 8 maart 2011

‘De opvattingen van patiënten over revalidatie bij COPD blijken belangrijk voor de mate van therapietrouw.’ Het intakegesprek is dus zeer belangrijk om de juiste verwachtingen te creëren, deze perceptie bepaalt uiteindelijk voor een groot deel of de revalidatie wel of niet zinvol is, aldus Maarten Fischer. Hij promoveerde op 8 maart 2011 aan de Universiteit Leiden op zijn ...

Keyword: perceptie therapietrouw longrevalidatie

Longrevalidatie bij inspanningsbeperkte COPD

 • Wetering, van, Carel
 • Universiteit Maastricht
 • 6 juli 2010

Longrevalidatie is geïndiceerd bij inspanningsbeperkte COPD-patiënten zonder ernstige luchtwegobstructie. Een dergelijk zorgprogramma is uitvoerbaar en kosteneffectief in een transmurale setting (samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis). Dat blijkt uit onderzoek naar een transmuraal interdisciplinair managementprogramma (INTERCOM), door Carel van Wetering, Hij promoveerde op 8 ju...

Keyword: longrevalidatie kosteneffectiviteit transmuraal managementprogramma

Internet zelfmanagement bij astma

 • Meer, van der, Victor
 • LUMC
 • 9 juni 2010

Zelfmanagement verbetert de astmagerelateerde kwaliteit van leven, astmacontrole, het aantal klachtenvrije dagen en de longfunctie. Bovendien is zelfmanagement waarschijnlijk kosteneffectief. Voordelen van zelfmanagement zijn de zelfmetingen (minder artsenbezoeken), toegankelijke informatie en communicatie via e-mail. Dat zijn enkele conclusies uit het proefschrift van Victor van der Meer die o...

Keyword: zelfmanagement internet therapie trouw

Implementatiestrategieën voor internet ondersteund astma zelfmanagement in de reguliere zorg

 • Sont, J.K., dr.; Assendelft, W.J.J., prof.dr.; Thoonen, B.P.A., dr.
 • Leiden UMC
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.011
 • afgerond project

Een belangrijk onderdeel van de hedendaagse behandeling van astma is het zogeheten ‘zelfmanagement van de ziekte’. Daaronder wordt verstaan de patiënt voldoende weet van de ziekte om uitlokkende factoren en klachten te herkennen en in staat is hier adequaat op te reageren (bijvoorbeeld door de hoeveelheid medicijnen aan te passen of contact op te nemen met de behandelende arts)...

Keyword: astma zelfmanagement internet

Gecontroleerd gerandomisserd onderzoek met één jaar follow-up naar het effect van een reactivatieprogramma in patiënten met zowel COPD als hartfalen.

 • Palen, van der, J., dr.; Kerstjens, H.A.M., prof.
 • Medisch Spectrum Twente
 • 1 januari 2008
 • 3.4.07.038
 • lopend project

Van de mensen met COPD lijdt ongeveer een kwart tevens aan hartfalen. Bij deze aandoening heeft het hart onvoldoende knijpkracht om het bloed goed door het lichaam te pompen. Hartfalen is, net als COPD, een tot op heden ongeneeslijke aandoening die bij de patiënt leidt tot een geleidelijk afnemende conditie. Hierdoor wordt het uitvoeren van allerlei dagelijkse handelingen steeds moeilijker...

Keyword: COPD hartfalen reactiveringsprogramma

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.