Vorm Ziekte Thema Locatie

Zelfmanagement bij chronisch hartfalen en COPD

 • Jonkman, N.H.
 • Universiteit Utrecht
 • 22 juli 2016

Chronisch zieke mensen zouden baat hebben bij zelfmanagement, dat blijkt uit onderzoek. Toch zijn er ook studies die geen positieve effecten kunnen aantonen of zelfs hogere sterfte bij zelfmanagement laten zien. De vraag is welke type interventies het beste werken en welke subgroepen patiënten hier het meeste baat bij hebben. Nini Jonkman zocht dit uit door meta-analyses.

Keyword: COPD zelfmanagement hartfalen kwaliteit van leven ziekenhuisopname sterfte

Determinanten voor kwaliteit van leven bij COPD

 • Wilke, S.
 • Universiteit Maastricht
 • 23 mei 2016

De kwaliteit van leven bij COPD-patiënten is niet slechts afhankelijk van de mate van luchtwegobstructie, maar hangt samen met veel verschillende factoren. Sarah Wilke heeft deze factoren uitgebreid in kaart gebracht. Dit is nodig om de volledige effecten en impact van de ziekte te begrijpen en is bovendien belangrijk voor de prognose van COPD. 

Keyword: Kwaliteit van leven COPD GOLD comorbiditeit vaatlijden

Inspanningsastma bij jonge kinderen

 • Van Leeuwen, J.C.
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 18 februari 2015

Inspanningsastma begint bij veel jonge kinderen niet pas na, maar al tijdens inspanning. Het beloop is leeftijdgerelateerd: hoe jonger het kind, des te sneller daalt zijn longfunctie tijdens inspanning. Dit blijkt uit onderzoek van Janneke van Leeuwen.

Keyword: Inspanningsastma astma kinderen bronchiolitis overgewicht BMI sporten.

De invloed van anti-rookwetgeving op luchtwegklachten bij kinderen

 • Been, Jasper
 • Maastricht, Universiteit Medische Centrum
 • 28 augustus 2013
 • 3.4.12.0128FE
 • lopend project

Keyword: Roken meeroken kinderen anti-rookwetgeving preventie

De invloed van anti-rookwetgeving op luchtwegklachten bij kinderen

 • Been, Jasper
 • Maastricht Universiteit Medische Centrum
 • 3 juni 2013
 • 3.4.12.0128FE
 • lopend project

Keyword: roken meeroken kinderen anti-rookwetgeving preventie

Verschillen in ziektebeleving tussen COPD patiënt en diens partner

 • Spruit, Martijn A.
 • CIRO+
 • 3 juni 2013
 • 3.4.12.024
 • lopend project

Niet alleen de patiënt met COPD, ook diens naaste familie heeft dagelijks te maken met de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Onbekend is in hoeverre opvattingen over en de beleving van de ziekte en de daarmee gepaard gaande beperkingen verschillen tussen de patiënt en diens naaste familie. Dit onderzoek brengt deze opvattingen in kaart.

Keyword: COPD ziektebeleving partner

ATS 2011: Humaan rhinovirus en luchtweginfecties bij jonge kinderen

 • L.C. Weeke, MSc
 • School of Paediatrics and Child Health, Un.of Western Australia, Perth
 • 25 juli 2012
 • 3.2.11.075CO
 • afgerond project

Humaan rhinovirus en luchtweginfecties bij jonge kinderen in relatie tot het later ontstaan van astma.

Keyword: ATS 2011

RSV bronchiolitis bij gezonde aterm geboren zuigelingen: predictie en pathogenese

 • Houben, M.L. Drs.
 • Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
 • 15 november 2011
 • 3.2.07.001

Het RS-virus is de belangrijkste onderste luchtweginfectie (bronchiolitis) bij Nederlandse kinderen. Het proefschrift van kinderarts Michiel Houben laat zien dat de kans op RSV bij gezonde zuigelingen te voorspellen is.

Keyword: RS-virus RSV-bronchiolitis Respiratoir syncytieel virus (RSV) kinderen

Zelfhulpprogramma voor COPD-patiënten met comorbiditeit

 • Palen, vd, J.
 • Medisch Spectrum Twente
 • 14 november 2011
 • 3.4.11.061
 • lopend project

Het inzetten van een COPD-zelfhulpprogramma vermindert aantoonbaar het aantal exacerbaties bij COPD-patiënten. Het programma draagt daarmee bij aan het behoud van de kwaliteit van leven. Dit project onderzoekt of het zelfhulpprogramma ook bruikbaar is bij COPD-patiënten met comorbiditeit.

Keyword: COPD exacerbatie zelfhulpprogramma comorbiditeit

Biomarkers bij chronische longziekten

 • Velthove, Karin
 • Universiteit Utrecht
 • 19 februari 2010

De identificatie en evaluatie van ‘maten’ voor de ernst van chronische longziekten is essentieel voor de klinische praktijk en voor epidemiologisch onderzoek bij chronische longziekten. Karin Velthove promoveerde op 19 februari aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek naar klinische en laboratorium biomarkers bij longaandoeningen. Velthove pleit daarbij voor betere en meer same...

Keyword: biomarkers longziekten ICS

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.