Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie

Goede resultaten door samenwerking huisartsen en longartsen

 • Metting, Esther
 • UMC Groningen
 • 20 januari 2015

Keyword:

Stamcellen voor onderzoek of therapie

 • Vries, Dr. R.G.J.
 • Hubrecht Institute
 • 24 januari 2014

Longaandoeningen veroorzaakt door genetische factoren, maar ook door omgevingsfactoren, worden in het algemeen behandeld door symptomen te bestrijden. Een belangrijke ontwikkeling zijn nieuwe medicijnen die de oorzaak van het probleem bestrijden, zoals voor Cystic Fibrosis. Helaas bieden dit soort medicijnen bij veel andere aandoeningen nog geen oplossing. 

Keyword: stamcellen

Lange termijn bescherming van allergische astma door TLR2

 • Folkerts, Prof. G.
 • Utrecht Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen
 • 3 mei 2013

Lange termijn bescherming van allergische astma door TLR2: een mogelijke verklaring voor de hygiëne hypothese?

Keyword: TLR2 allergisch astma hygiene hypothese

ERS richtlijnen aanpak van arbeidsgerelateerd astma

 • Rooijackers, Dr. Jos & Heederik, Prof. dr. Dick
 • NKAL, IRAS
 • 4 juli 2012

Tijdens het ERS congres van 2011 in Amsterdam is de richtlijn ‘Guidelines for the management of work-related asthma’ gepresenteerd door de daarvoor ingestelde ERS task force en inmiddels ook grotendeels gepubliceerd. Er zijn vele redenen te noemen die deze richtlijn rechtvaardigen.

Keyword: richtlijn astma

Een nieuwe behandeling voor CF: veelbelovend, maar terughoudendheid is geboden

 • Roukema, J.
 • UMC St. Radboud
 • 21 maart 2012

Op 31 januari 2012 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het medicijn Ivacaftor (VX-770, merknaam: Kalydeco) goedgekeurd voor gebruik bij cystic fibrosis (CF). Sinds de eerste beschrijving van de ziekte CF in 1938 wordt er gezocht naar een effectieve behandeling van deze erfelijke aandoening met een beperkte levensverwachting (1). Het duurde tot 1989 voordat het gendefect werd...

Keyword: Cystic Fibrosis ivacaftor CFTR

Paracetamol vergroot de kans op astma. Of toch niet?

 • Marten Dooper
 • nvt
 • 7 maart 2012

Veelvuldig gebruik van paracetamol vergroot de kans op astma. Dit stelt kinderarts John McBride (Akron Children’s Hospital in Rootstown, Ohio) in een recent artikel in Pediatrics. Hij baseert zijn conclusie op diverse epidemiologische studies. De Groningse huisarts dr. Alfred Sachs denkt dat McBride te hard van stapel loopt.  

Keyword: astma paracetamol epidemiologie

Zuurstof bij acute astmaexacerbatie: baat het niet, dan schaadt het wel!

 • Braunstahl, GJ
 • .
 • 16 januari 2012

Bij patiënten met een ernstige astma exacerbatie wordt geadviseerd om ruimschoots zuurstof toe te dienen ongeacht de zuurstofsaturatie. De gedachte hierbij is dat deze patiënten vaak een hypoxaemie hebben en dat door de hoge ventilatoire drive het risico op hypercapnie gering is. In het artikel van Perrin et al. wordt aangetoond dat bij astma hoge zuurstoftoediening (8 L/min) wel dege...

Keyword: Astma exacerbatie zuurstof therapie hypercapnia

Astmatische klachten na RS virus infectie - meestal een uitstekende prognose

 • Ermers, M.J., et al.
 • UMC Utrecht
 • 19 februari 2007
 • 3.2.03.22

Er zijn veel kinderen die op jonge leeftijd een RS virus infectie doormaken waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Veel van deze kinderen houden de eerste jaren na de ziekenhuisopname last van luchtwegklachten zoals piepen op de borst. Lange tijd is de prognose van deze luchtwegklachten onduidelijk geweest. Een recente publicatie van Ermers en collega's van de RSV Onderzoeksgroep uit he...

Keyword: RS virus allergieen prognose

Spirometrie in de huisartsenpraktijk

 • Poels, JP, et al.
 • UMC St. Radboud
 • 1 juni 2006
 • 3.4.02.18

Nederlandse huisartsen gebruiken spirometrie voornamelijk om te zien of de gekozen therapie aanslaat. Huisartsen die getraind zijn in het toepassen van onderzoek binnen hun praktijk gebruiken eerder spirometrie als methode. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek dat Patrick Poels en zijn collega’s publiceerden in Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Keyword: spirometrie huisarts eerste lijn diagnostiek

Waarom gaan astmapatiënten niet naar ambulante zorg?

 • Baar, van, J.D. et al.
 • Imperial college Londen
 • 1 juni 2006
 • 3.4.03.03

Geheugenverlies, beperkte mobiliteit en frustraties over de ambulante zorg geven dat astmapatiënten niet naar het ziekenhuis gaan voor de behandeling van hun aandoening. De studenten Hanneke Joosten en Jolijn van Baar verrichten in het voorjaar van 2003 met subsidie van het Astma Fonds een onderzoek naar ‘non-attendance’ (het niet op komen dagen voor afspraken) in de ambulante ...

Keyword: astma controle non-attendance

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.