Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie

De rol van CD8 positieve cellen bij astma

 • Rensen, E.L., et al.
 • LUMC
 • 1 oktober 2005
 • 3.2.03.50

Astma is te bepalen aan de hand van het bronchiale CD8+ celinfiltraat. De CD8+ cellen zijn daardoor niet alleen te gebruiken voor de prognose van astma, maar er kunnen tevens nieuwe therapeutische middelen ontwikkeld worden die specifiek gericht zijn op de ontsteking. Elizabeth van Rensen et al. Publiceerden hun resultaten in een artikel in American Journal of Respiratory and Critical Care Medi...

Keyword: remodelling CD8+

Astmagen ADAM33 ook betrokken bij COPD

 • Diemen, van, CC, et al.
 • Universiteit van Groningen
 • 5 mei 2005
 • 3.2.02.51

Onderzoekers van de Universiteit in Groningen hebben ontdekt dat polymorfismen in het gen ADAM 33 betrokken zijn bij de afname in longfunctie en COPD. Van Diemen et al. publiceerden het artikel in Am J Respir Crit Care Med.

Keyword: ADAM33 genotype gen

Longfunctiemeting voor screenen COPD en astma

 • Albers, M, et al.
 • Universiteit van Nijmegen
 • 1 januari 2005
 • 3.4.02.17

In een brief aan het blad Chest van The American College of Chest physicians beschrijven onderzoekers van de Universiteit van Nijmegen (UMCN) het nut van longfunctiemeting bij screening. Mieke Albers concludeert uit langdurig patiëntenonderzoek dat op basis van alleen spirometrie, geen individuele diagnose kunt stellen. Het lijkt haar verstandig om de medische historie van een patiënt...

Keyword: spirometrie diagnostiek screenen risico profiel

Astma en COPD: Springplank voor wetenschappelijk onderzoek in 2005

 • Boer, de, W.I.
 • Astma Fonds
 • 1 januari 2005

De missie van het Astma Fonds is om astma, COPD en aanverwante aandoeningen te voorkomen en in Nederland de gevolgen hiervan voor de patiënten en directe omgeving en samenleving te minimaliseren. Dit gebeurt door een zodanige invloed uit te oefenen op wetenschappelijke ontwikkelingen dat deze een effectieve bijdrage leveren aan het verwerven en toepassen van kennis over het ontstaan, behan...

Keyword: onderzoeksagenda visie beleid longziekten

Tabaksrook als risicofactor voor het krijgen van diverse (chronische) ziekten

 • Boer, de, W.I.
 • Astma Fonds
 • 1 juli 2003

Tabaksrook van sigaretten of sigaren bevat meer dan 4000 stoffen waaronder vele giftige en kankerverwekkende stoffen zoals acroleïne, benzo[a]pyrenen, arylamines, formaldehyde, radicalen, etc.

Keyword: roken tabaksrook risicofactoren longziekten systemische ziekten systemische effecten

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.