Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie

Allergie en astma bij boerderijkinderen en kinderen van Vrije Scholen

 • Schram-Bijkerk, Dieneke
 • Universiteit Utrecht
 • 16 februari 2006

Boerenkinderen en kinderen van ouders met een atroposofische levensstijl lijken minder kans te hebben op het ontwikkelen van allergieën. In haar onderzoek heeft Dieneke Schram nagegaan in hoeverre een geringere kans op allergie geweten kan worden aan blootstelling aan microbiële producten en schimmels. Zij promoveerde op 16 februari aan de Universiteit van Utrecht.

Keyword: hygiene hypothese allergieen kinderen boerderij

COPD, van sigaret tot behandeling

 • Vaart, van der, Hester
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 8 februari 2006

Voor haar promotie onderzocht Hester van der Vaart de acute effecten van roken en een mogelijk nieuw medicijn voor de behandeling van COPD. Zij ontdekte dat wanneer twee sigaretten snel achter elkaar gerookt worden, het in de eerste 24 uur al effect heeft op ontstekingscellen zoals neutrofielen, lymfocyten en eosinofiele cellen in het bloed. Het nieuwe medicijn Infliximab (een TNF-alfa remmer) ...

Keyword: accuut effect roken ontstekingscellen COPD

Eigenschappen van virus-specifieke T-cellen

 • Bree, de, Godelieve
 • Universiteit van Amsterdam
 • 2 februari 2006

In gezonde individuen is het afweersysteem in het algemeen goed in staat om infecties op te ruimen. Patiënten met een longziekte kunnen echter verhoogd vatbaar zijn voor het krijgen van een virale infectie. Godelieve de Bree onderzocht zowel de fenotypische eigenschappen als de functionele eigenschappen van virus-specifieke T-cellen gericht tegen virussen die alleen de luchtwegen infectere...

Keyword: virusspecifieke T cellen COPD

Effecten van Salmeterol bij bacteriële ontsteking

 • Maris, Nico Albert
 • Universiteit van Amsterdam
 • 31 januari 2006

In zijn proefschrift beschrijft promovendus Nico Maris de effecten van salmeterol op de bacteriële afweer in de longen van muizen en gezonde vrijwilligers. De ontsteking werd kunstmatig veroorzaakt door gebruik te maken van LPS. Salmeterol remt zowel in muizen als in mensen de toestroom van neutrofiele cellen naar en productie van TNF-alfa in de longen. Maris promoveerde op 31 januari 2006...

Keyword: salmeterol behandeling

Combinatietherapie bij astma

 • Koopmans, Julia Geertje
 • Universiteit van Amsterdam
 • 12 januari 2006

In haar proefschrift over bronchiale ontsteking en astmabehandeling bespreekt Julia Koopmans voornamelijk het effect van combinatietherapie met inhalatiecorticosteroïden en een langwerkende beta-2 agonist. Het is volgens haar belangrijk om bij de behandeling van astma ook naar de onderliggende ontsteking te kijken. Koopmans promoveerde op 12 januari 2006 aan de Universiteit van Amsterdam.

Keyword: bronchiale ontsteking behandeling medicijnen ICS combinatie therapie

Stoppen met roken bij COPD

 • Willemse, Brigitte W.M.
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 21 december 2005

Het is volgens Promovenda Brigitte Willemse belangrijk om een 'stoppen-met-rokenprogramma' te ontwikkelen dat speciaal is gericht op rokende mensen met COPD. 'De kwaliteit van leven gaat zienderogen vooruit wanneer mensen stoppen met roken. Maar bij mensen met COPD duurt het wat langer voor de positieve effecten zichtbaar zijn', aldus Willemse, zij promoveerde op woensdag 21 dec...

Keyword: COPD stoppen met roken

Slechts een receptje is onderbehandeling

 • Chavannes, Niels Henrik
 • Universiteit Maastricht
 • 6 december 2005

‘COPD vertegenwoordigt een groeiend maatschappelijk probleem, dat niet mag worden onderschat’, vindt Niels Chavannes, huisarts in Rotterdam. Dinsdag 6 december promoveert hij aan de Universiteit Maastricht op zijn proefschrift over diagnose en behandeling van COPD in de huisartsenpraktijk. Getrainde huisartsen zijn in 90% van de gevallen uitstekend in staat de diagnose COPD te stell...

Keyword: COPD eerstelijns zorg multidisciplinaire zorg

Patiëntenparticipatie gewenst bij biomedisch onderzoek

 • Caron-Flinterman, Johanna Francisca
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • 24 november 2005
 • 3.1.02.110

'Patiënten moeten beter worden betrokken bij de besluitvorming omtrent biomedisch onderzoek.' Dat concludeert Francisca Caron-Flinterman in haar proefschrift. Zij promoveerde op 24 november aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar promotie resulteerde in een bruikbare 'Maatschappelijke Onderzoeksagenda' voor astma en COPD onderzoek.

Keyword: patiëntenparticipatie biomedisch onderzoek

Tube breathing goede duurtraining bij COPD

 • Koppers, Raphael Joan Henri
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • 1 november 2005

Ademspierduurtraining speelt een belangrijke rol in de behandeling van COPD. Promovendus Ralph Koppers onderzocht het zogeheten 'RMET' (Respiratory Muscle Endurance training.). Door 'tube-breathing' is er een relatief goedkope duurtraining die geschikt is om mensen met matig COPD te helpen revalideren. Ralph Koppers promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op 1 novemb...

Keyword: Tube breathing duurtraining COPD

Vragenlijst bij COPD beter dan longfunctiemeting

 • Kocks, Jan Willem
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 1 juni 2001

‘Health status’ gestuurde zorg bij COPD is beter dan zorg gestuurd op longfunctiemeting. Dat blijkt uit het promotie onderzoek van huisarts en softwareontwikkelaar Jan Willem Kocks. Hij promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek naar het gebruik van vragenlijsten bij het vaststellen van de ernst van COPD tijdens en na een exacerbatie (aanval).

Keyword: longfunctiemeting vragenlijst diagnostiek behandeling CCQ

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.