Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie

Astmatische klachten na RS virus infectie - meestal een uitstekende prognose

 • Ermers, M.J., et al.
 • UMC Utrecht
 • 19 februari 2007
 • 3.2.03.22

Er zijn veel kinderen die op jonge leeftijd een RS virus infectie doormaken waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Veel van deze kinderen houden de eerste jaren na de ziekenhuisopname last van luchtwegklachten zoals piepen op de borst. Lange tijd is de prognose van deze luchtwegklachten onduidelijk geweest. Een recente publicatie van Ermers en collega's van de RSV Onderzoeksgroep uit he...

Keyword: RS virus allergieen prognose

Molecular mechanisms in chronic obstructive pulmonary disease

 • Boer, de, W.I.; Alagappan, V.K.T.; Sharma, H.S.
 • Erasmus UMC Rotterdam
 • 1 januari 2007

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic inflammatory lung disease associated with progressive airflow obstruction. Tobacco smoking is the main risk factor worldwide. In contrast to asthma, antiinflammatory therapies are rather ineffective in improving chronic symptoms and reducing inflammation, lung function decline, and airway remodeling. Specific drugs that are directed agai...

Keyword: moleculaire mechanismen groeifactoren ontsteking remodelling antagonisten

Tobacco use in relation to COPD and asthma

 • Hylkema MN, Sterk PJ, de Boer WI, Postma DS
 • Universiteit van Groningen
 • 1 januari 2007

Smoking is the leading cause of preventable death worldwide. Hundreds of millions of individuals still smoke, affecting their health as well as that of their peers, family and offspring. Smoking is a well-established prime risk factor for chronic obstructive pulmonary disease and hampers the response to treatment in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. In the present paper, new con...

Keyword: roken risico factoren

Spirometrie in de huisartsenpraktijk

 • Poels, JP, et al.
 • UMC St. Radboud
 • 1 juni 2006
 • 3.4.02.18

Nederlandse huisartsen gebruiken spirometrie voornamelijk om te zien of de gekozen therapie aanslaat. Huisartsen die getraind zijn in het toepassen van onderzoek binnen hun praktijk gebruiken eerder spirometrie als methode. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek dat Patrick Poels en zijn collega’s publiceerden in Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Keyword: spirometrie huisarts eerste lijn diagnostiek

Waarom gaan astmapatiënten niet naar ambulante zorg?

 • Baar, van, J.D. et al.
 • Imperial college Londen
 • 1 juni 2006
 • 3.4.03.03

Geheugenverlies, beperkte mobiliteit en frustraties over de ambulante zorg geven dat astmapatiënten niet naar het ziekenhuis gaan voor de behandeling van hun aandoening. De studenten Hanneke Joosten en Jolijn van Baar verrichten in het voorjaar van 2003 met subsidie van het Astma Fonds een onderzoek naar ‘non-attendance’ (het niet op komen dagen voor afspraken) in de ambulante ...

Keyword: astma controle non-attendance

T cellen en COPD

 • Hiemstra, Pieter
 • LUMC
 • 27 maart 2006

Hoewel de bevinding dat T cellen accumuleren in het longweefsel van mensen met COPD niet van zeer recente datum is, is het aantal artikelen over dit celtype in de recente literatuur opmerkelijk.

Keyword: pathogenese T cellen CD4 CD8

Rol oestrogeenreceptor bij astma

 • Dijkstra, A., et al.
 • Universiteit van Groningen
 • 15 februari 2006
 • 3.2.00.37

Polymorfismen in de ‘oestrogeen receptor 1’ (ES1) zijn geassocieerd met overgevoeligheid en afname in longfunctie bij volwassen astma. Dijkstra publiceerde de resultaten van zijn moleculair pathologisch onderzoek in The journal Of Allergy and Clinical immunology. Opmerkelijk aan de mutaties is, dat zij voornamelijk bij vrouwelijke patiënten zorgen voor de afname in longfunctie ...

Keyword: oestrogeen vrouwen longfunctie

Macrofagen spelen belangrijke rol bij allergische astma

 • Vissers, JML, et al.
 • Universiteit Utrecht
 • 1 december 2005
 • 3.2.00.48

Macrofagen hebben een spilfunctie bij allergische astma. Vissers van de Universiteit Utrecht deed onderzoek naar de rol van de macrofaag bij astma en publiceerde een artikel in the European Respiratory Journal. Uit de het moleculaire onderzoek blijkt dat macrofagen die geladen zijn met allergenen een indirecte (via de milt) immunosupressieve reactie kunnen initiëren.

Keyword: macrofagen allergisch astma T cellen cytokines immuunsysteem

Cochrane reviews

 • Gibson, P.G.; Powell, H.; Ducharme, F.M.
 • University of New Castle
 • 19 oktober 2005

Het Astma Fonds heeft de Cochrane review airway group gesubsideert. Hier vindt u de review die hieruit voortgekomen is.

Keyword: corticosteroiden long-acting beta-2 agonist

Ontstekingremmende effecten van Salmeterol

 • Maris, NA, et al.
 • Universiteit van Amsterdam
 • 1 oktober 2005
 • 3.4.99.09

Wetenschappers van de afdelingen interne geneeskunde, infectie- en longziekten van de Universiteit van Amsterdam onderzochten bij gezonde mensen de ontstekingsremmende werking van de beta2-agonist salmeterol na toediening van lipopolysaccharide (LPS) (een infectie veroorzakend middel). Nico Maris et. al. Publiceerden 30 juni een artikel over hun resultaten in American Journal of Respiratory and...

Keyword: beta2-agonist salmeterol

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.