Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie Status Type subsidie

Bijdrage van antigeen presenterende cellen aan de allergische immuunrespons in een proefdiermodel voor allergisch astma: mogelijk doel voor nieuwe antiastma therapie?

 • Lambrecht, B.N., dr.
 • Erasmus MC Rotterdam
 • 1 januari 2000
 • 3.2.99.37
 • afgerond project

Het is inmiddels bekend dat allergisch astma een ziekte is die wordt veroorzaakt door een afwijkende reactie van het afweersysteem op lichaamsvreemde stoffen. Het afweersysteem opent in dit geval de aanval tegen stoffen die in principe geen kwaad kunnen, zoals pollen of eiwitten van de huisstofmijt. Bij het op gang komen van de afweerreactie speelt een bepaalt type afweercellen, dendritische ce...

Keyword: astma afweersysteem dendritische cel ontsteking

Het ontstaan van beroepsallergie en beroepsastma: een prospectieve studie naar immunologische determinanten en de rol van basale reactiviteit van bovenste en onderste luchtwegen

 • Jansen, H.M., prof.dr.; Zee, van der, J.S., dr.
 • AMC Amsterdam
 • 1 januari 2000
 • 3.2.99.25
 • afgerond project

Ofschoon astma meestal al op jonge leeftijd ontstaat, manifesteert de aandoening zich soms pas op volwassen leeftijd voor het eerst. In een deel van die gevallen ligt de oorzaak van het ontstaan van de astma in langdurige blootstelling aan stoffen tijdens het uitoefenen van het beroep. Veel plantaardige en dierlijke eiwitten hebben het vermogen een allergische reactie op te wekken en zo allergi...

Keyword: beroepsastma latex allergie

Immuun- en longinflammatoire parameters gerelateerd aan de ontwikkeling van astma op de jonge kinderleeftijd

 • Benner, R., prof. dr.
 • Erasmus MC Rotterdam
 • 1 januari 2000
 • 3.2.99.51
 • afgerond project

Vanaf het moment van geboorte wordt het afweersysteem van een pasgeborenen continu geconfronteerd met allerlei lichaamsvreemde stoffen. Hierbij zal het afweersysteem moeten ‘leren’ tegen welke stoffen het zinvol is een afweerreactie te ontketenen (bijvoorbeeld ziekteverwekkende bacteriën en virussen) en welke stoffen met rust gelaten kunnen worden (bijvoorbeeld voedingsbestandd...

Keyword: allergie astma geboortecohort immuniteit

Luchtwegremodellering in astma: functionele interacties tussen neurotransmitters en groeifactoren

 • Meurs, H., dr.; Zaagsma, J., prof.dr.
 • Universitair Centrum voor Farmacie Groningen
 • 1 januari 2000
 • 3.2.99.53
 • afgerond project

Overgevoeligheid van de luchtwegen voor allerlei prikkels, in jargon luchtweghyperreactiviteit geheten, is een belangrijk kenmerk van astma. Deze luchtweghyperreactiviteit is (mede) het gevolg van de veranderingen die er in de loop der tijd in het weefsel van de luchtwegen bij de mensen met astma optreden.

Keyword: airway remodelling gladde spier groeifactoren synergisme

Preventie van de ontwikkeling van astma bij kinderen: gen-omgevingsinteractie

 • Schayck, van, C.P., prof. dr.
 • Universiteit Maastricht
 • 1 januari 2000
 • 3.4.99.38
 • afgerond project

Astma is een van de belangrijkste (chronische) ziekten bij kinderen. Voorkómen dat astma ontstaat bespaart niet alleen veel kinderen de last van deze ziekte, maar bovendien de maatschappij van de (niet geringe) kosten die gepaard gaan met de behandeling van astma. Een voorwaarde voor het effectief kunnen toepassen van preventieve maatregelen tegen het ontstaan van astma, is dat (liefst a...

Keyword: astma preventie

Veranderingen van epitheelcellen van de luchtwegen relevant voor chronisch obstructief longlijden en het gevolg voor epitheliale pro-infalmmatoire responsen

 • Lutter, R. dr.
 • AMC Amsterdam
 • 1 januari 2000
 • 3.2.99.27
 • afgerond project

Behalve erfelijke aanleg spelen bij het ontstaan van COPD allerlei factoren uit de leefomgeving een rol. Een van die factoren is mogelijk de blootstelling aan adenovirussen, een type virus dat veelvuldig voorkomt in de keelholte. In het luchtwegepitheel – de binnenbekleding van de luchtwegen –bij rokers met COPD is tenminste een verhoogde aanmaak gevonden van een eiwit dat kenmerken...

Keyword: epitheel adenovirus interleukine 8 neutrofielen COPD

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.