Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie

De rol van CD8 positieve cellen bij astma

 • Rensen, E.L., et al.
 • LUMC
 • 1 oktober 2005
 • 3.2.03.50

Astma is te bepalen aan de hand van het bronchiale CD8+ celinfiltraat. De CD8+ cellen zijn daardoor niet alleen te gebruiken voor de prognose van astma, maar er kunnen tevens nieuwe therapeutische middelen ontwikkeld worden die specifiek gericht zijn op de ontsteking. Elizabeth van Rensen et al. Publiceerden hun resultaten in een artikel in American Journal of Respiratory and Critical Care Medi...

Keyword: remodelling CD8+

Astma Fonds laat patiënten meedenken over programmaplannen

 • Broerse, J., et al.
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1 september 2005
 • 3.1.02.110

In september is er een artikel verschenen in Health Expectations waarin het onderzoek naar de onderzoeksagenda op het gebied van astma en COPD staat beschreven. Daarnaast is het onderzoek op 1 september 2005 besproken als casus op een themabijeenkomst van ZonMw over patiëntparticipatie in onderzoek.

Keyword: patientenparticipatie onderzoeksagenda

TRPV1-receptor speelt grote rol bij astma

 • Worm, van den, E., et al.
 • Universiteit van Utrecht
 • 25 juli 2005
 • 3.2.01.50

De vanilloid receptor-1 (Transient Receptor Potential Vanilloid 1, TRPV-1) speelt een belangrijke rol bij luchtwegvernauwing in astma. Edwin van den Worm et al. van de afdelingen farmacologie en pathofysiologie van de Universiteit van Utrecht onderzochten in cavia’s met een vanilloid receptor-1 antagonist (stof die de onderzochte receptor blokkeert) de specifieke rol van die receptor.

Keyword: vanilloid receptor 1 luchtwegvernauwing NGF

Fc(epsilon)RI receptor belangrijk bij allergie

 • Beeren, I., et al.
 • UMC Utrecht
 • 1 juli 2005
 • 3.2.00.14

De Fc(epsilon)RI receptor speelt een belangrijke rol bij allergische ziekten zoals astma en eczeem. Onderzoeker Inge Beeren van de vakgroep Dermatologie/ allergologie onder leiding van Prof.dr. Knol schrijft in een gepubliceerde brief in de Journal of clinical Immunology de bevindingen van recent onderzoek op patiënten.

Keyword: Fc(epsilon)RI receptor IgE Dendritische cel allergieen

Astmagen ADAM33 ook betrokken bij COPD

 • Diemen, van, CC, et al.
 • Universiteit van Groningen
 • 5 mei 2005
 • 3.2.02.51

Onderzoekers van de Universiteit in Groningen hebben ontdekt dat polymorfismen in het gen ADAM 33 betrokken zijn bij de afname in longfunctie en COPD. Van Diemen et al. publiceerden het artikel in Am J Respir Crit Care Med.

Keyword: ADAM33 genotype gen

Preventie van astma bij kinderen

 • Schonberger, et al.
 • Universiteit van Maastricht
 • 1 april 2005
 • 3.4.99.38

Het PREVASK-onderzoek toont aan dat bepaalde klachten die wijzen op ontwikkeling van astma voorkómen kunnen worden wanneer een kind dat erfelijke aanleg heeft de ziekte te ontwikkelen in een relatief allergeenvrije omgeving opgroeit. De resultaten zijn door Schonberger et al. beschreven in Eur Respir J.

Keyword: preventie PREVASK risico

De rol van CCR3 chemokinereceptor bij chemotaxis

 • Sabroe, et al.
 • Imperial College London
 • 1 april 2005
 • 3.2.99.71

CCR3 chemokinereceptor heeft specifieke domeinen die chemotaxis (het lokken van ontstekingscellen naar ontstekingshaarden) en de down-regulatie van receptoren kunnen regelen. Dat concluderen Ian Sabroe et al., van de Leucocyte biology section van Imperial college in London, in een artikel dat werd gepubliceerd in European Journal of Immunologie. De tweede auteur van dit artikel, Annemarie Jorri...

Keyword: CCR3 Chemokine receptor leukocyten

Longfunctiemeting voor screenen COPD en astma

 • Albers, M, et al.
 • Universiteit van Nijmegen
 • 1 januari 2005
 • 3.4.02.17

In een brief aan het blad Chest van The American College of Chest physicians beschrijven onderzoekers van de Universiteit van Nijmegen (UMCN) het nut van longfunctiemeting bij screening. Mieke Albers concludeert uit langdurig patiëntenonderzoek dat op basis van alleen spirometrie, geen individuele diagnose kunt stellen. Het lijkt haar verstandig om de medische historie van een patiënt...

Keyword: spirometrie diagnostiek screenen risico profiel

Astma Fonds op de bres voor gezonde schoolgebouwen voor kinderen met astma

 • Leysen, Livia
 • Astma Fonds
 • 1 januari 2005

Met de kwaliteit van de binnenlucht is het over het algemeen slechter gesteld dan met de kwaliteit van de buitenlucht. De oorzaak ligt, volgens de Gezondheidsraad bij het grote aantal verontreinigingsbronnen binnenshuis in combinatie met een beperkte luchtverversing. Verontreinigde binnenlucht kan gezondheidsklachten veroorzaken, in kantoren, woningen en scholen.

Keyword: binnenlucht scholen gezondheidsklachten scholieren

Astma en COPD: Springplank voor wetenschappelijk onderzoek in 2005

 • Boer, de, W.I.
 • Astma Fonds
 • 1 januari 2005

De missie van het Astma Fonds is om astma, COPD en aanverwante aandoeningen te voorkomen en in Nederland de gevolgen hiervan voor de patiënten en directe omgeving en samenleving te minimaliseren. Dit gebeurt door een zodanige invloed uit te oefenen op wetenschappelijke ontwikkelingen dat deze een effectieve bijdrage leveren aan het verwerven en toepassen van kennis over het ontstaan, behan...

Keyword: onderzoeksagenda visie beleid longziekten

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.