Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie Status Type subsidie

Waarom COPD-patiënten minder geneigd zijn te stoppen met roken

 • Kotz, Daniel
 • Maastricht UMC
 • 14 november 2011
 • 3.4.11.041
 • afgerond project

Stoppen met roken is de belangrijkste stap in de behandeling van COPD. Verhoudingsgewijs roken echter meer COPD-patiënten dan mensen zonder COPD. Door bij rokende COPD-patiënten in kaart te brengen welke factoren een rol spelen bij het besluit (niet) te stoppen met roken, kan mogelijk een meer op maat gemaakt stop-roken programma voor rokende COPD-patiënten worden ontwikkeld.

Keyword: COPD roken stoppen met roken

Luchtweginfecties bij cystic fibrose opsporen met ademanalyse

 • Merkus, P. J.F.M.
 • UMC St Radboud Nijmegen
 • 14 november 2011
 • 3.3.11.002
 • lopend project

Luchtweginfecties met de bacterie Pseudomonas Aeruginosa en/of de schimmel Aspergillus fumigatus dragen bij aan de voortschrijdende longschade bij patiënten met cystic fibrose. Vroegtijdig opsporen en behandelen van deze infecties vormt de hoeksteen van de behandeling bij deze ziekte. Dit project onderzoek de mogelijkheid luchtweginfecties vroegtijdig en patiëntvriendelijk op te spore...

Keyword: Cystic fibrose luchtweginfectie ademanalyse Pseudomonas Aeruginosa Aspergillus fumigatus

Reactie luchtwegepitheel op longschade door sigarettenrook is cruciale stap in ontstaan COPD

 • Prof.dr.A.J.M. van Oosterhout et al
 • UMC Groningen, RUG
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.025
 • lopend project

Roken is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van COPD. Toch ontwikkelt ‘slechts’ één op de vijf rokers COPD. De manier waarop de door sigarettenrook veroorzaakte schade in de longen het afweersysteem activeert speelt hierbij mogelijk een beslissende rol.

Keyword: COPD roken afweersysteem

Verstoorde aanmaak van extracellulaire matrix bij COPD

 • Brandsma, C.A.
 • UMC Groningen
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.024
 • lopend project

COPD gaat gepaard met afwijkingen in de aanmaak van extracellulaire matrix (ECM) in de longen. Inzicht in de manier waarop genactiviteit de (afwijkende) aanmaak van ECM via regelt, kan mogelijk leiden tot nieuwe vormen van therapie.

Keyword: COPD extracellulaire matrix genactiviteit SNP eQTL

De relatie tussen intensieve veehouderij en luchtwegklachten

 • Heederik, D.
 • Rijksuniversiteit Utrecht
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.022
 • lopend project

Intensieve veehouderij gaat gepaard met de uitstoot van fijnstof, micro-organismen, endotoxines  en andere factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan en/of verergeren van luchtwegklachten. Dit project onderzoekt of omwonenden van een veehouderij daadwerkelijk een verhoogde kans lopen luchtwegklachten te ontwikkelen.

Keyword: intensieve veehouderij astma COPD fijnstof

De invloed van astma en corticosteroïden op de bloedstolling

 • Bel, E.H.D.
 • AMC Amsterdam
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.021
 • lopend project

Zowel de chronische ontsteking in de longen bij astma als de behandeling daarvan met corticosteroïden verhogen de stollingsneiging van het bloed. Hierdoor neemt (in theorie) de kans toe op trombose en/of longembolie. Dit project onderzoekt of deze kans inderdaad hoger is bij mensen met astma en of het gebruik van bloedverdunnende medicijnen dit risico weer kan verminderen.

Keyword: astma bloedstolling trombose longembolie corticosteroïden

AKAP’s als nieuw doelwit voor medicijnen bij COPD

 • Schmidt, M.
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.015
 • lopend project

Zowel bèta-agonisten als PDE-remmers verhogen de hoeveelheid cAMP in cellen. Toch hebben bèta-agonisten als medicijn bij COPD niet dezelfde effecten. AKAP’s kunnen de verschillen mogelijk verklaren.

Keyword: COPD cAMP AKAP

Roken tijdens zwangerschap legt kiem voor COPD

 • Hylkema, M.N.
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.013
 • lopend project

Roken tijdens de zwangerschap schaadt de ontwikkeling van de longen van het ongeboren kind. Epigenetische veranderingen aan genen die betrokken zijn bij prenatale longontwikkeling zijn hiervoor waarschijnlijk verantwoordelijk. Dit project onderzoek welke veranderingen hierbij optreden en of de veranderingen doorgegeven worden naar latere generaties.

Keyword: COPD roken epigenetische veranderingen methylering

Het effect van uitlaatgassen (diesel) op de longen

 • Kooter, I.M.
 • TNO
 • 14 november 2011
 • 3.2.11.009
 • lopend project

Uitlaatgassen hebben een schadelijke invloed op het luchtwegepitheel. Onderzoek met gekweekt luchtwegepitheel van patiënten met astma en COPD en van gezonde controles moet onder andere duidelijk maken of kortdurende, hevige blootstelling aan uitlaatgassen even schadelijk is als langdurige, matige blootstelling.  

Keyword: astma COPD uitlaatgassen diesel

Gerichte behandeling van virus-geïduceerde astma exacerbaties

 • Sluijs, van der, K.F., dr.; Lutter, R., dr.; Sterk, P.J., prof.dr.
 • AMC
 • 1 maart 2011
 • 3.2.10.069
 • lopend project

Mensen met astma krijgen na het oplopen van een infectie met een (verkoudheids)virus vaak veel meer last van hun ziekte. Zij worden vaker benauwd en de ontsteking in hun longen neemt toe. Hoe de virusinfectie deze opflakkering (exacerbatie) van de ziekte veroorzaakt, is niet goed bekend. Recent onderzoek suggereert dat het vrijkomen van de signaalstof interleukine 5 (IL5) uit afweercellen hierb...

Keyword: astma exacerbatie virus interleukine 5

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.