Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie Status Type subsidie

Kosteneffectiviteit van nutritionele revalidatie op fysieke functie en cardiometabool risicoprofiel bij COPD patiënten met spieratrofie

 • Schols, A.M.W.J., prof.dr.; Wouters, E.M.F., prof.dr.; Rutten-van Mölken, M.P.H., dr.
 • Maastricht University
 • 9 september 2009
 • 3.4.09.003
 • afgerond project

Al geruime tijd is bekend dat COPD niet alleen de longen aantast maar ook leidt tot afbraak en verzwakking van de (skelet)spieren. Ook bij COPD patiënten met een normaal lichaamsgewicht blijkt vaak de spiermassa al te zijn afgenomen. Deze aantasting van de spieren draagt bij aan een slechtere longfunctie en een toegenomen risico op hartklachten.

Keyword: COPD longrevalidatie spiertraining voedingsinterventie

Secundaire preventie van astma bij kinderen met obesitas door een gecombineerde op dieet-gedrag-lichamelijke activiteit gerichte interventie.

 • Dompeling, E., dr.; Kant, van de, K., drs.; Schayck, van, C.P., prof. dr.
 • Maastricht University
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.002
 • lopend project

Recent onderzoek heeft aangetoond dat overgewicht de kans op het ontstaan van astma vergroot. Ook leidt overgewicht tot een verergering van reeds bestaand astma. Hieruit volgt de voor de hand liggende veronderstelling dat als mensen met astma en overgewicht afvallen hun astmaklachten minder worden. Bij volwassenen zijn inmiddels enkele onderzoeken uitgevoerd die dit idee ondersteunen. Bij kinde...

Keyword: astma kinderen overgewicht obesitas dieet gedragsverandering

Familiekenmerken en uitkomsten bij pediatrisch astma: test van een biopsychosociaal model

 • Ven, van de, M., dr.; Engels, R., prof.dr.; Schayck, van, C.P., prof.dr.
 • RU Nijmegen
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.012
 • lopend project

Voor veel jongeren met astma is de leeftijd tussen pakweg 13 en 16 jaar een moeilijke periode. Ze zijn zich er dan extra bewust van het feit dat ze steeds medicijnen moeten innemen en niet altijd met hun leeftijdgenoten mee kunnen doen, bijvoorbeeld tijdens sporten, uitgaan of feesten. Bij veel jongeren is de astma in die jaren dan ook niet goed onder controle.

Keyword: astma adolescentie familiekenmerken

Implementatiestrategieën voor internet ondersteund astma zelfmanagement in de reguliere zorg

 • Sont, J.K., dr.; Assendelft, W.J.J., prof.dr.; Thoonen, B.P.A., dr.
 • Leiden UMC
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.011
 • afgerond project

Een belangrijk onderdeel van de hedendaagse behandeling van astma is het zogeheten ‘zelfmanagement van de ziekte’. Daaronder wordt verstaan de patiënt voldoende weet van de ziekte om uitlokkende factoren en klachten te herkennen en in staat is hier adequaat op te reageren (bijvoorbeeld door de hoeveelheid medicijnen aan te passen of contact op te nemen met de behandelende arts)...

Keyword: astma zelfmanagement internet

Th17 respons in astma: bescherming tegen atopie maar ontwikkeling van intrinsiek astma

 • Hylkema, M., dr.; Wouters, I.M., dr.
 • UMCG
 • 1 juli 2009
 • 3.2.09.036
 • afgerond project

Al enige tijd is bekend dat bij kinderen die opgroeien op een boerderij zich minder vaak allergisch astma voordoet. Dit wordt toegeschreven aan de invloed die de op de boerderij in verhoogde mate voorkomende bacteriën hebben op het afweersysteem van de jonge kinderen. Met name de endoxines, gifstoffen uitgescheiden door de bacteriën, sturen de rijping van het afweersysteem zodanig dat...

Keyword: astma atopie T-cellen boerderijstof

Heeft COPD zijn oorsprong in de kindertijd?

 • Kerkhof, M., dr.; Postma, D.S., prof. dr.
 • UMCG
 • 1 juli 2009
 • 3.2.09.043
 • lopend project

De belangrijkste oorzaak van de longziekte COPD is (langdurig) roken. Toch ontwikkelen niet alle rokers COPD. Op grond van dit gegeven is al een hele tijd geleden geopperd dat mensen waarschijnlijk verschillen in hun (genetisch bepaalde) vatbaarheid voor het ontwikkelen van COPD. Dit project stelt dat die genetische vatbaarheid ook al op jonge leeftijd merkbare gevolgen heeft.

Keyword: COPD genetische aanleg

De cAMP-effector Epac: nieuwe wegen in de behandeling van ontstekingen, tissue remodelling en luchtwegvernauwing bij COPD

 • Schmidt, M., prof.dr.; Meurs, H., prof.dr.; Timens, W., prof.dr.
 • RUG
 • 1 juli 2009
 • 3.2.09.034
 • afgerond project

Kenmerkend bij de tot op heden ongeneeslijke longaandoening COPD is de langzame achteruitgang van de luchtwegen. Deze is het gevolg van een aanhoudende ontsteking van het longweefsel in combinatie met structurele veranderingen in het longweefsel. Zo wordt het weefsel in de longen gaandeweg dikker en stugger, waardoor het de patiënt steeds meer moeite kost in en uit te ademen.

Keyword: COPD cyclisch AMP Epac luchtwegverwijders ontsteking remodelling.

Naar een betere astmacontrole bij kinderen: is er plaats voor de astma controle test en stikstofmonoxide in uitademingslucht?

 • Pijnenburg, M.W.H., prof.dr.; Vaessen, A.A.P.H., dr.
 • Sophia Kinderziekenhuis
 • 1 juli 2009
 • 3.4.08.039
 • lopend project

Astma is een aandoening die in theorie met behulp van medicijnen en leefregels (vermijden allergenen) bij de meeste patiënten goed onder controle valt te houden. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat met name een groot deel van de jonge astmapatiënten niet klachtenvrij is. Dit leidt onder andere tot extra doktersbezoek, schoolverzuim en/of beperkingen bij met meedoen aan sport.

Keyword: astma klachten controle internet ACT (astma controle test) stikstofmonoxide

De rol van acetylcholine in chronische ontsteking en remodelling van de luchtwegen

 • Gosens, Reinoud, dr.; Kerstjens, Huib, prof.dr.; Hiemstra, Pieter, prof.dr.
 • UMC Groningen
 • 1 april 2009
 • 3.2.08.014
 • lopend project

Ipatropium en tiotropium zijn veelgebruikte medicijnen bij COPD en in mindere mate bij astma. Deze middelen laten de spieren rond de luchtwegen verslappen doordat zij de werking van de signaalstof (neurotransmitter) acetylcholine tegengaan. Acetylcholine komt vrij uit zenuwuiteinden in de luchtwegen, bindt aan speciale moleculen (receptoren) op de spiervezels rond de luchtwegen en laat deze spi...

Keyword: COPD acetylcholine anti-cholinergica muscarine-receptor remodelling ontstekingscellen

Ontwikkeling van een programma voor cultureel competente astmazorg voor kinderen

 • Stronks, K., prof. dr.; Aalderen, van, W.M.C., prof. dr.; Essink-Bot, M.L., dr.
 • Emma Kinderziekenhuis/AMC Amsterdam
 • 1 maart 2009
 • 3.4.08.043
 • lopend project

De aandoening astma is met medicijnen en leefregels bij de meeste patiënten redelijk goed onder de duim te houden. Of een patiënt het grootste deel van de tijd daadwerkelijk klachtenvrij is, hangt mede af van de nauwgezetheid waarmee de patiënt de voorgeschreven medicijnen gebruikt en leefregels nakomt. Dat is op zijn beurt weer afhankelijk van de kennis die de patiënt heeft...

Keyword: astma

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.