Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie Status Type subsidie

Protocatherine-1 expressie in het luchtwegepitheel: onderzoek naar een nieuwe oorzaak van luchtwegovergevoeligheid en astma

 • Koppelman, G.H., dr.; Nawijn, M.C., dr.; Postma, D.S., prof. dr.
 • UMC Groningen
 • 1 november 2009
 • 3.2.09.055
 • lopend project

De longaandoening astma kenmerkt zich door aanvallen van benauwdheid na het inademen van een specifieke prikkel (bijvoorbeeld huisstofmijtdeeltjes). Ook zijn de longen overgevoelig voor niet-specifieke prikkels als rook, mist of koude lucht. Deze overgevoeligheid wordt (mede) veroorzaakt door een gen dat de aanmaak regelt van het eiwit protocatherine-1.

Keyword: astma. Luchtwegovergevoeligheid luchtwegepitheel protocatherine-1

Effecten van 12 weken krachttraining, elektrische spierstimulatie of een combinatie van beide bij cliënten met chronisch obstructief longlijden met zeer ernstige klachten van kortademigheid en disfunctie van de spieren van de onderste extremiteit: een pro

 • Spruit, M.A., dr.; Wouters, E.F.M., prof. dr.
 • MUMC
 • 1 oktober 2009
 • 3.4.09.024
 • lopend project

Veel mensen met de chronische longaandoening COPD hebben te kampen met een gebrekkige conditie. Die gebrekkige conditie is deels het gevolg van een gebrek aan voldoende lichaamsbeweging bij de patiënten. Anderzijds draagt de gebrekkige conditie er weer aan bij dat de hoeveelheid lichaamsbeweging nog verder afneemt.

Keyword: COPD conditie spierzwakte krachttraining elektrische spierprikkeling

Kosteneffectiviteit van nutritionele revalidatie op fysieke functie en cardiometabool risicoprofiel bij COPD patiënten met spieratrofie

 • Schols, A.M.W.J., prof.dr.; Wouters, E.M.F., prof.dr.; Rutten-van Mölken, M.P.H., dr.
 • Maastricht University
 • 9 september 2009
 • 3.4.09.003
 • afgerond project

Al geruime tijd is bekend dat COPD niet alleen de longen aantast maar ook leidt tot afbraak en verzwakking van de (skelet)spieren. Ook bij COPD patiënten met een normaal lichaamsgewicht blijkt vaak de spiermassa al te zijn afgenomen. Deze aantasting van de spieren draagt bij aan een slechtere longfunctie en een toegenomen risico op hartklachten.

Keyword: COPD longrevalidatie spiertraining voedingsinterventie

Secundaire preventie van astma bij kinderen met obesitas door een gecombineerde op dieet-gedrag-lichamelijke activiteit gerichte interventie.

 • Dompeling, E., dr.; Kant, van de, K., drs.; Schayck, van, C.P., prof. dr.
 • Maastricht University
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.002
 • lopend project

Recent onderzoek heeft aangetoond dat overgewicht de kans op het ontstaan van astma vergroot. Ook leidt overgewicht tot een verergering van reeds bestaand astma. Hieruit volgt de voor de hand liggende veronderstelling dat als mensen met astma en overgewicht afvallen hun astmaklachten minder worden. Bij volwassenen zijn inmiddels enkele onderzoeken uitgevoerd die dit idee ondersteunen. Bij kinde...

Keyword: astma kinderen overgewicht obesitas dieet gedragsverandering

Familiekenmerken en uitkomsten bij pediatrisch astma: test van een biopsychosociaal model

 • Ven, van de, M., dr.; Engels, R., prof.dr.; Schayck, van, C.P., prof.dr.
 • RU Nijmegen
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.012
 • lopend project

Voor veel jongeren met astma is de leeftijd tussen pakweg 13 en 16 jaar een moeilijke periode. Ze zijn zich er dan extra bewust van het feit dat ze steeds medicijnen moeten innemen en niet altijd met hun leeftijdgenoten mee kunnen doen, bijvoorbeeld tijdens sporten, uitgaan of feesten. Bij veel jongeren is de astma in die jaren dan ook niet goed onder controle.

Keyword: astma adolescentie familiekenmerken

Implementatiestrategieën voor internet ondersteund astma zelfmanagement in de reguliere zorg

 • Sont, J.K., dr.; Assendelft, W.J.J., prof.dr.; Thoonen, B.P.A., dr.
 • Leiden UMC
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.011
 • afgerond project

Een belangrijk onderdeel van de hedendaagse behandeling van astma is het zogeheten ‘zelfmanagement van de ziekte’. Daaronder wordt verstaan de patiënt voldoende weet van de ziekte om uitlokkende factoren en klachten te herkennen en in staat is hier adequaat op te reageren (bijvoorbeeld door de hoeveelheid medicijnen aan te passen of contact op te nemen met de behandelende arts)...

Keyword: astma zelfmanagement internet

Th17 respons in astma: bescherming tegen atopie maar ontwikkeling van intrinsiek astma

 • Hylkema, M., dr.; Wouters, I.M., dr.
 • UMCG
 • 1 juli 2009
 • 3.2.09.036
 • afgerond project

Al enige tijd is bekend dat bij kinderen die opgroeien op een boerderij zich minder vaak allergisch astma voordoet. Dit wordt toegeschreven aan de invloed die de op de boerderij in verhoogde mate voorkomende bacteriën hebben op het afweersysteem van de jonge kinderen. Met name de endoxines, gifstoffen uitgescheiden door de bacteriën, sturen de rijping van het afweersysteem zodanig dat...

Keyword: astma atopie T-cellen boerderijstof

Heeft COPD zijn oorsprong in de kindertijd?

 • Kerkhof, M., dr.; Postma, D.S., prof. dr.
 • UMCG
 • 1 juli 2009
 • 3.2.09.043
 • lopend project

De belangrijkste oorzaak van de longziekte COPD is (langdurig) roken. Toch ontwikkelen niet alle rokers COPD. Op grond van dit gegeven is al een hele tijd geleden geopperd dat mensen waarschijnlijk verschillen in hun (genetisch bepaalde) vatbaarheid voor het ontwikkelen van COPD. Dit project stelt dat die genetische vatbaarheid ook al op jonge leeftijd merkbare gevolgen heeft.

Keyword: COPD genetische aanleg

De cAMP-effector Epac: nieuwe wegen in de behandeling van ontstekingen, tissue remodelling en luchtwegvernauwing bij COPD

 • Schmidt, M., prof.dr.; Meurs, H., prof.dr.; Timens, W., prof.dr.
 • RUG
 • 1 juli 2009
 • 3.2.09.034
 • afgerond project

Kenmerkend bij de tot op heden ongeneeslijke longaandoening COPD is de langzame achteruitgang van de luchtwegen. Deze is het gevolg van een aanhoudende ontsteking van het longweefsel in combinatie met structurele veranderingen in het longweefsel. Zo wordt het weefsel in de longen gaandeweg dikker en stugger, waardoor het de patiënt steeds meer moeite kost in en uit te ademen.

Keyword: COPD cyclisch AMP Epac luchtwegverwijders ontsteking remodelling.

Naar een betere astmacontrole bij kinderen: is er plaats voor de astma controle test en stikstofmonoxide in uitademingslucht?

 • Pijnenburg, M.W.H., prof.dr.; Vaessen, A.A.P.H., dr.
 • Sophia Kinderziekenhuis
 • 1 juli 2009
 • 3.4.08.039
 • lopend project

Astma is een aandoening die in theorie met behulp van medicijnen en leefregels (vermijden allergenen) bij de meeste patiënten goed onder controle valt te houden. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat met name een groot deel van de jonge astmapatiënten niet klachtenvrij is. Dit leidt onder andere tot extra doktersbezoek, schoolverzuim en/of beperkingen bij met meedoen aan sport.

Keyword: astma klachten controle internet ACT (astma controle test) stikstofmonoxide

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.