Uw keuze Wis alle keuzesZiekte Thema Locatie Status Type subsidie

Productie en analyse van glyco-varianten van Der p 1 die de immuunrespons onderdrukken in Astma

 • Garcia-Vallejo, Juan J., dr.; Kooyk, van, Yvette, prof. dr.; Heijink, Irene H., dr.
 • VUmc
 • 1 juli 2010
 • 3.2.10.040
 • lopend project

De longaandoening astma ontstaat als gevolg van een verkeerde reactie van het afweersysteem. Tegen relatief onschuldige stoffen, bijvoorbeeld huisstofmijtdeeltjes, ontketent het afweersysteem een hevige afweerreactie die leidt tot ontsteking en toenemende verdikking van het de luchtwegen.

Keyword: astma dendritische cellen DerP1 huisstofmijt Treg Th1 Th2

Transcriptionele regulatie van oxidatief fenotype van de skeletespier door PPAR’s en NF-kB

 • Langen, R., dr.; Gosker, H., dr.; Schols, A., prof. dr.
 • Maastricht University
 • 1 januari 2010
 • 3.2.09.068
 • lopend project

Sinds enige tijd is bekend dat COPD meer is dan alleen een aandoening van de longen. Ook de (skelet)spieren van mensen met COPD vertonen afwijkingen. Niet alleen hebben mensen met COPD minder (skelet)spierweefsel, ook is het uithoudingsvermogen van hun spieren minder dan bij gezonde personen. Daarbij spelen zowel de verminderde activiteit van mensen met COPD een rol als de constante aanmaak van...

Keyword: COPD spierweefsel inspanningscapaciteit ontsteking PPAR NF-kB.

Systemische effecten en co-morbiditeiten in COPD zijn geassocieerd met markers van versnelde veroudering

 • Rutten, E.P.A., dr.; Reynaert, N.L., dr.; Wouters, E.F.M., prof. dr.
 • Maastricht UMC
 • 1 januari 2010
 • 3.2.09.049
 • lopend project

COPD is meer dan alleen een chronische aandoening van de longen. Veel COPD patiënten ontwikkelen ook klachten elders in het lichaam. Zoals zwakke (skelet)spieren, botontkalking, hart- en vaatziekten en voorstadia van diabetes (“suikerziekte”). Dit project heeft als doel na te gaan in hoeverre het optreden van deze bijkomende aandoeningen (en de ernst daarvan) samenhangt met de ...

Keyword: COPD veroudering biomarkers comorbiditeit

Protocatherine-1 expressie in het luchtwegepitheel: onderzoek naar een nieuwe oorzaak van luchtwegovergevoeligheid en astma

 • Koppelman, G.H., dr.; Nawijn, M.C., dr.; Postma, D.S., prof. dr.
 • UMC Groningen
 • 1 november 2009
 • 3.2.09.055
 • lopend project

De longaandoening astma kenmerkt zich door aanvallen van benauwdheid na het inademen van een specifieke prikkel (bijvoorbeeld huisstofmijtdeeltjes). Ook zijn de longen overgevoelig voor niet-specifieke prikkels als rook, mist of koude lucht. Deze overgevoeligheid wordt (mede) veroorzaakt door een gen dat de aanmaak regelt van het eiwit protocatherine-1.

Keyword: astma. Luchtwegovergevoeligheid luchtwegepitheel protocatherine-1

Effecten van 12 weken krachttraining, elektrische spierstimulatie of een combinatie van beide bij cliënten met chronisch obstructief longlijden met zeer ernstige klachten van kortademigheid en disfunctie van de spieren van de onderste extremiteit: een pro

 • Spruit, M.A., dr.; Wouters, E.F.M., prof. dr.
 • MUMC
 • 1 oktober 2009
 • 3.4.09.024
 • lopend project

Veel mensen met de chronische longaandoening COPD hebben te kampen met een gebrekkige conditie. Die gebrekkige conditie is deels het gevolg van een gebrek aan voldoende lichaamsbeweging bij de patiënten. Anderzijds draagt de gebrekkige conditie er weer aan bij dat de hoeveelheid lichaamsbeweging nog verder afneemt.

Keyword: COPD conditie spierzwakte krachttraining elektrische spierprikkeling

Kosteneffectiviteit van nutritionele revalidatie op fysieke functie en cardiometabool risicoprofiel bij COPD patiënten met spieratrofie

 • Schols, A.M.W.J., prof.dr.; Wouters, E.M.F., prof.dr.; Rutten-van Mölken, M.P.H., dr.
 • Maastricht University
 • 9 september 2009
 • 3.4.09.003
 • afgerond project

Al geruime tijd is bekend dat COPD niet alleen de longen aantast maar ook leidt tot afbraak en verzwakking van de (skelet)spieren. Ook bij COPD patiënten met een normaal lichaamsgewicht blijkt vaak de spiermassa al te zijn afgenomen. Deze aantasting van de spieren draagt bij aan een slechtere longfunctie en een toegenomen risico op hartklachten.

Keyword: COPD longrevalidatie spiertraining voedingsinterventie

Secundaire preventie van astma bij kinderen met obesitas door een gecombineerde op dieet-gedrag-lichamelijke activiteit gerichte interventie.

 • Dompeling, E., dr.; Kant, van de, K., drs.; Schayck, van, C.P., prof. dr.
 • Maastricht University
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.002
 • lopend project

Recent onderzoek heeft aangetoond dat overgewicht de kans op het ontstaan van astma vergroot. Ook leidt overgewicht tot een verergering van reeds bestaand astma. Hieruit volgt de voor de hand liggende veronderstelling dat als mensen met astma en overgewicht afvallen hun astmaklachten minder worden. Bij volwassenen zijn inmiddels enkele onderzoeken uitgevoerd die dit idee ondersteunen. Bij kinde...

Keyword: astma kinderen overgewicht obesitas dieet gedragsverandering

Familiekenmerken en uitkomsten bij pediatrisch astma: test van een biopsychosociaal model

 • Ven, van de, M., dr.; Engels, R., prof.dr.; Schayck, van, C.P., prof.dr.
 • RU Nijmegen
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.012
 • lopend project

Voor veel jongeren met astma is de leeftijd tussen pakweg 13 en 16 jaar een moeilijke periode. Ze zijn zich er dan extra bewust van het feit dat ze steeds medicijnen moeten innemen en niet altijd met hun leeftijdgenoten mee kunnen doen, bijvoorbeeld tijdens sporten, uitgaan of feesten. Bij veel jongeren is de astma in die jaren dan ook niet goed onder controle.

Keyword: astma adolescentie familiekenmerken

Implementatiestrategieën voor internet ondersteund astma zelfmanagement in de reguliere zorg

 • Sont, J.K., dr.; Assendelft, W.J.J., prof.dr.; Thoonen, B.P.A., dr.
 • Leiden UMC
 • 1 september 2009
 • 3.4.09.011
 • afgerond project

Een belangrijk onderdeel van de hedendaagse behandeling van astma is het zogeheten ‘zelfmanagement van de ziekte’. Daaronder wordt verstaan de patiënt voldoende weet van de ziekte om uitlokkende factoren en klachten te herkennen en in staat is hier adequaat op te reageren (bijvoorbeeld door de hoeveelheid medicijnen aan te passen of contact op te nemen met de behandelende arts)...

Keyword: astma zelfmanagement internet

Th17 respons in astma: bescherming tegen atopie maar ontwikkeling van intrinsiek astma

 • Hylkema, M., dr.; Wouters, I.M., dr.
 • UMCG
 • 1 juli 2009
 • 3.2.09.036
 • afgerond project

Al enige tijd is bekend dat bij kinderen die opgroeien op een boerderij zich minder vaak allergisch astma voordoet. Dit wordt toegeschreven aan de invloed die de op de boerderij in verhoogde mate voorkomende bacteriën hebben op het afweersysteem van de jonge kinderen. Met name de endoxines, gifstoffen uitgescheiden door de bacteriën, sturen de rijping van het afweersysteem zodanig dat...

Keyword: astma atopie T-cellen boerderijstof

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.