Bacterievorm als resistentiemechanisme

    Langereis, Jeroen | UMC St Radboud | 29 januari 2015 | 3.2.12.126FE

Een longinfectie met niet typeerbare Haemaphilus influenzae (NTHi) is een belangrijke oorzaak van exacerbaties bij COPD. Deze bacterie lijkt aan de afweer te ontsnappen dankzij zijn vorm. Dit project onderzoekt hoe dit in zijn werk gaat en op welke manier NTHi zijn resistentie tegen het immuunsysteem ontnomen kan worden.  

Niet typeerbare Haemaphilus influenzae (NTHi) is een bacteriestam die bij gezonde mensen in de keelholte voorkomt zonder klachten te veroorzaken. Bij mensen met COPD weet NTHi door te dringen tot in de longen en deze te koloniseren. De aanwezigheid van NTHi in de longen van mensen met COPD veroorzaakt een exacerbatie van de ziekte. Hierdoor draagt NTHi voor een belangrijk deel bij aan de zorgkosten bij COPD.
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de kolonisatie van de longen door NTHi bij mensen met COPD mogelijk is doordat de neutrofiele granulocyten niet in staat zijn NTHi in de longen adequaat aan te vallen. NTHi veroorzaken wel een influx van neutrofielen in de long, maar daar weten deze de bacteriën niet op te ruimen. Een eerdere studie heeft aanwijzingen opgeleverd dat de vorm van deze bacteriën een belangrijke oorzaak is van het onvermogen van de neutrofielen de NTHi in de long op te ruimen.
Doel van dit fellowship is de relatie tussen de vorm van NTHi en de resistentie tegen neutrofiele granulocyten nader te onderzoeken. Dit gebeurt door tal van mutanten te maken van NTHi waarvan de vorm afwijkt van de wildtype NTHi. In vitro proeven met deze mutanten zal uitwijzen welke mutanten resistent zijn tegen een aanval van de neutrofiele granulocyten en welke mutanten de neurtrofielen wel kunnen opruimen. Dit geeft inzicht in de precieze relatie tussen de vorm van de bacterie en diens vermogen tot resistentie tegen neutrofielen. Genetische karakterisering van de resistente mutanten zal inzicht geven in welke genen betrokken zijn bij deze resistentie.
De mutanten die door de neutrofiele granulocyten wel kunnen worden opgeruimd, worden gebruikt om uit te zoeken welke structuren van de bacterie verantwoordelijk zijn voor de herkenning door de neutrofielen.
Om na te gaan in hoeverre deze in vitro opgedane kennis te vertalen is naar een in vivo situatie, zullen de mutanten die door de neutrofielen kunnen worden opgeruimd worden toegediend aan muizen.
Het project zal leiden tot een beter inzicht in de manier waarop NTHi weet te ontsnappen aan het immuunsysteem Die kennis kan leiden tot nieuwe vormen van therapie, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een effectief vaccin tegen NTHi. Hiermee wordt het mogelijk de exacerbaties bij COPD die veroorzaakt worden door NTHi tegen te gaan.


Deze samenvatting is geschreven door wetenschapsjournalist Marten Dooper
 

Keyword: COPD niet typeerbaar Haemophilus influenzae neutrofiele granulocyten exacerbatie

Terug naar het overzicht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.