Extra zuurstof bij kinderen met BPD na de neonatale IC periode

    Assoc. Prof. Mariëlle Pijnenburg | Erasmus MC | 22 december 2017 | 4.1.17.162

In Nederland ontwikkelen elk jaar 300 tot 400 (veel) te vroeggeboren kinderen bronchopulmonale dysplasie (BPD). BPD is een chronische longziekte met vaak levenslange gevolgen zoals meer luchtweginfecties, blijvende beperkingen in longfunctie (mogelijk leidend tot COPD), en een hoger risico op ontwikkelingsachterstand en hart- en vaatziekten. Ouders van een kind met BPD ervaren vaak meer stress en slapen slechter. 

De belangrijkste behandeling van kinderen met BPD is extra zuurstof. Vreemd genoeg is nog nooit onderzocht wat de beste ondergrens van het zuurstofgehalte (saturatie) is bij kinderen met BPD. Zowel te veel als te weinig zuurstof kan ernstige gevolgen hebben. Te weinig zuurstof kan onder andere leiden tot slechtere gewichtsgroei en longgroei, meer longklachten en minder goede ontwikkeling. Te veel zuurstof kan schadelijk zijn voor de longen en hersenen, vooral bij te vroeggeboren kinderen. De meeste ziekenhuizen houden een saturatieondergrens van 90% aan; internationale richtlijnen adviseren echter 93-95%. Een hogere ondergrens betekent dat kinderen langer extra zuurstof krijgen en vaker met zuurstof naar huis zullen gaan, met mogelijk gevolgen voor de kwaliteit van leven van ouders en kind.Met dit onderzoek willen we nagaan wat de beste ondergrens is van de saturatie bij kinderen met BPD. Uitkomstmaat is gewicht op 6 maanden: onderzoek heeft namelijk laten zien dat een hoger gewicht meer gezond longweefsel en betere longfunctie betekent.

Kinderen met BPD verdelen we vanaf dat de zwangerschap 36 weken geduurd zou hebben willekeurig over 2 groepen waarbij extra zuurstof afgebouwd wordt op: 1. een ondergrens van 95%; 2. een ondergrens van 90%. Saturatiecurves worden verkregen van de saturatiemeters; artsen of ouders krijgen feedback over de saturatiecurves en worden gestimuleerd actief de zuurstof af te bouwen op basis van de curves en afhankelijk van de afgesproken ondergrens (95% of 90%). De studieduur is 1 jaar met 3 bezoeken. Tijdens elk bezoek meten we gewicht en lengte, kwaliteit van leven (ouders), stress (kind), longklachten, duur van extra zuurstof en vragen naar ziekenhuisopnames. Bij een subgroep kinderen wordt de longfunctie en longstructuur in detail gemeten met een kapje en een CT scan.

BPD is een levenslange ziekte: het is daarom uitermate belangrijk uit te vinden wat de beste ondergrens is van de saturatie. Onze hypothese is dat een hogere saturatie leidt tot betere gewichtsgroei en daarmee betere groei van de longen. Hierdoor krijgen kinderen met BPD de beste kansen op een zo gezond mogelijk leven met zo gezond mogelijke longen.

Keyword: BPD zuurstof

Terug naar het overzicht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.