Kinase biedt mogelijkheden tegen astma-aanvallen

    De Vries, M. | Rijksuniversiteit Groningen | 23 mei 2016 |

Omgevingsprikkels voor astma hebben invloed op de overleving of celdood van epitheelcellen in de longen. De vraag is of deze celdood van belang is voor het ontstaan of het verergeren van astma. Maaike de Vries onderzocht dit en keek naar de rol van eiwit pim1 kinase hierbij. 

Epitheelcellen beschermen de luchtwegen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Ze vormen een fysieke barrière, scheiden mucus en verschillende antimicrobiële eiwitten uit en produceren anti-ontstekingsstoffen wanneer omgevingsprikkels een ontstekingsreactie in de longen veroorzaken. In de longen van astmapatiënten werken de beschermende werking van de epitheelcellen minder goed. Blootstelling aan sigarettenrook, virussen of huisstofmijt verergeren de verstoorde beschermende werking van epitheelcellen. Maaike de Vries onderzocht wat de invloed is van sigarettenrook, luchtwegvirussen en huisstofmijt op de overleving van epitheelcellen. Ze deed experimentele studies in muizen en humane epitheelcellen. Ze focuste daarbij op Pim1 kinase (Pim1), een eiwit bekend van kankeronderzoek, dat ervoor kan zorgen dat cellen minder snel doodgaan.

Sigarettenrook

De Vries vond dat muizen zonder Pim1 na sigarettenrook meer ontstekingscellen in hun luchtwegen hadden, dan muizen die wel Pim1 hadden. Ook bleek dat in menselijke epitheelcellen (in vitro experimenten) de cellen eerder doodgaan na blootstelling aan sigarettenrook en behandeling met een remmer van Pim1. De Vries concludeert dat het verhinderen van celdood een belangrijk mechanisme is voor epitheelcellen om zich tegen sigarettenrook te beschermen. Pim1 werkt hierin beschermend.

Huisstofmijt

Uit het onderzoek van De Vries blijkt Pim1 ook beschermend werkt voor epitheelcellen die zijn blootgesteld aan huisstofmijt. Muizen geboren zonder Pim1 produceerden meer ontstekingsstoffen na blootstelling aan huisstofmijt. De barrièrefunctie van luchtwegepitheelcellen wordt minder na blootstelling aan huisstofmijt. Een remmer van Pim1 bleek die afname van barrièrefunctie te versterken. De Vries concludeert dat Pim1 de barrièrefunctie van luchtwegepitheelcellen beschermt. In afwezigheid van Pim1 ontstaat na blootstelling aan huisstofmijt een grotere ontstekingsreactie.

Luchtwegvirussen

Pim1 lijkt echter een tegengesteld effect te hebben bij blootstelling aan luchtwegvirussen. De Vries vond dat celdood van epitheelcellen juist remmend werkte op de vermenigvuldiging van een bekende luchtwegvirus (HRV-16). Een Pim1 remmer, waardoor cellen eerder doodgaan, onderdrukte de vermenigvuldiging en verspreiding van het virus. Dit gold zowel voor gezonde mensen als astmapatiënten.

Mogelijk medicijn tegen astma-aanvallen

De Vries concludeert in haar proefschrift dat het remmen van Pim1 mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen die virusvermenigvuldiging onderdrukken. Dit medicijn zou dan de klachten van astma-aanvallen door virusinfecties kunnen verminderen. Maar tegelijkertijd lijkt Pim1 wel een beschermende rol te spelen tegen sigarettenrook en huisstofmijt. De vraag blijft dus of een dergelijk medicijn helpt bij een rokende astmapatiënt die een virusinfectie oploopt.

 

Keyword: Astma exacerbaties Pim1 kinase luchtwegvirus sigarettenrook huisstofmijt epitheelcellen

Terug naar het overzicht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.