Recente deelstudies PIAMA-onderzoek

    Gehring, U | Universiteit Utrecht | 7 maart 2012 |

Sinds 1996 volgt de zogeheten PIAMA-studie kinderen vanaf de geboorte om de ontwikkeling van astma te bestuderen. Recentelijk zijn enkele nieuwe resultaten hiervan gepubliceerd.

Zo blijkt dat kinderen tot acht jaar geen baat hebben bij gebruik van mijt-ondoordringbare hoezen. Verder is vastgesteld dat blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging (zoals stikstofdioxide, fijn stof en roet) astma kan veroorzaken bij kinderen tot acht jaar. Géén relatie blijkt er te bestaan tussen een lager geboortegewicht van baby’s bij zwangere vrouwen die zijn blootgesteld aan verkeersgerelateede luchtvervuiling.

De zogenoemde PIAMA-studie startte in 1996 met circa 4000 kinderen. Onderzocht worden de oorzaken en het voorkómen van astma en allergie bij kinderen. PIAMA staat voor: Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie. De studie volgde de kinderen jaarlijks tot het achtste levensjaar. Daarna zijn ze onderzocht toen zij elf jaar oud waren. Als ze vijftien jaar zijn volgt wederom een studieronde.
De PIAMA-studie wil verder nagaan hoe astma en allergie is te voorkomen bij jonge kinderen. Bovendien wordt bestudeerd welke andere factoren het ontstaan van astma (inclusief astma die veroorzaakt wordt door een allergie tegen huisstofmijt) bij kinderen veroorzaken. Daarbij wordt gekeken naar voeding, leefstijl, rookgewoontes van de ouders, genetica, medicijngebruik, en ook naar luchtverontreiniging binnen en buiten het huis.
Recentelijk hebben onderzoekster Ulrike Gehring en collega’s de resultaten van enkele nieuwe studies gepubliceerd.

Mijt-ondoordringbare hoezen

Bekend was al dat veel kinderen met astma een luchtwegallergie hebben voor onder andere huisstofmijt. Door gebruik te maken van mijt-ondoordringbare matras- en kussenhoezen zou dit kunnen worden bestreden. De PIAMA-studie heeft echter geen bewijs gevonden dat de hoezen ook echt helpen. Dit is nu vastgesteld bij de gevolgde kinderen toen zij respectievelijk twee, vier en acht jaar oud waren.
Zij werden op de volgende manier getest: 416 kinderen ontvingen een mijt-ondoordringbare hoes, 394 een placebohoes en bij 472 kinderen vond geen interventie plaats. Hun reacties werden jaarlijks beoordeeld via een in te vullen vragenlijst en er werd longtesten gedaan. Bovendien werden op de matrassen stofmonsters verzameld en geanalyseerd.

Bekijk deze publicatie.

Verkeersgerelateerde luchtvervuiling in de eerste acht levensjaren

Ulrike Gehring e.a. onderzochten de invloed van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op astma, allergieën en verwante symptomen gedurende de eerste acht levensjaren. Zij tonen nu voor het eerst aan dat blootstelling aan deze vorm van vervuiling astma kan veroorzaken bij kinderen tot acht jaar. Er was al bekend dat kinderen met astma door ozon en fijn stof meer klachten krijgen, maar een effect op het ontstaan van astma was nog niet eerder gevonden.
De onderzoekers analyseerden hiertoe de verslagen van de vragenlijsten, die gedurende de eerste acht jaar van 3863 deelnemende kinderen waren opgesteld. Aan de hand van statistische modellen maakten ze een inschatting van hun blootstelling aan deze vorm van luchtverontreiniging op hun geboorteadres.
Ondanks het aangetoonde verband blijven nog veel vragen onbeantwoord over de invloed van deze luchtverontreiniging op onder andere astma, allergieën en verwante symptomen. Mede is dit een gevolg van het beperkte aantal prospectieve cohortstudies. Meer soortgelijke studies zijn derhalve nodig, vooral met een focus op verkeersgerelateerde luchtverontreiniging.

Bekijk deze publicatie.

Verkeersgerelateerde luchtvervuiling tijdens de zwangerschap

In een derde studie van Gehring e.a werd de impact onderzocht van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op de zwangerschap. Het onderzoek werd gedaan bij de moeders van 3853 pasgeboren baby’s. Bekeken is in welke mate de moeders blootstonden aan deze vorm van luchtvervuiling in de eerste drie maanden van de zwangerschap, de laatste maand en gedurende de gehele zwangerschap.
Er kon geen verband worden gelegd met een lager geboortegewicht van baby’s. Wel lijkt er een tendens te zijn naar een verhoogde kans op vroeggeboorte, maar voldoende hard bewijs ontbreekt hiervoor.

Bekijk deze publicatie

Het PIAMA-onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM, de Universiteit van Utrecht, het UMC Groningen, het Erasmus MC (Rotterdam) en Sanquin Research (Amsterdam).
Het Astma Fonds verstrekte verschillende subsidies aan dit onderzoek tussen 1994 en 2008. 

Dit artikel is geschreven door Arnoud Kluiters, met dank aan professor Bert Brunekreef (Universiteit van Utrecht, afdeling Environmental Epidemiology)
 

Keyword: PIAMA kinderen astma huisstofmijt verkeersgerelateerde luchtverontreiniging

Terug naar het overzicht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.