Samenspel tussen long-mesenchymale stromale cellen (l-MSC) en het micro-milieu in de long

    Collins, J.J.P. | Erasmus MC, Rotterdam | 31 maart 2017 | 11.1.16.152

Vroeggeboorte is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van bronchopulmonale dysplasie. Mensenchymale stroma cellen (MSC) spelen in tal van organen een belangrijke rol bij de ontwikkeling, herstel en regeneratie van het orgaan. Dit project bekijkt hoe de samenstelling van het micro-milieu in de foetale long van invloed is op deze activiteiten van de MSC in de long.

Vroeggeboorte is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van bronchopulmonale dysplasie (BPD). In dat geval is er sprake van een verstoorde ontwikkeling van de longen: de longen bestaan uit minder, maar wel veel grotere alveoli en de micro-vacularisatie van de longen is onderontwikkeld. Kinderen met BPD zijn in versterkte mate gevoelig voor het ontwikkelen van astma en COPD op jonge leeftijd. Tot op heden is bestaat er geen effectieve behandeling voor BPD.
De afgelopen jaren is in tal van studies aangetoond dat mensenchymale stroma cellen (MSC) in veel organen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling, herstel en regeneratie van het orgaan. Tijdens de foetale ontwikkeling van longen zijn MSC bijvoorbeeld nauw betrokken bij de aanleg van de micro-vasculatuur in de longen. Daarnaast hebben de MSC een anti-inflammatoire werking. Deze eigenschappen maken MSC in theorie aantrekkelijk als potentieel therapeuticum dat de gevolgen van BPD zou kunnen tegengaan. In diermodellen voor (hypoxie geïnduceerde) BPD blijken long-MSC (l-MSC) tot nu toe echter niet goed in staat de angiogenese te bevorderen en/of de ontsteking in de longen te remmen.

Dit project onderzoekt de hypothese dat voor een optimaal stimulerend effect ten aanzien van ontwikkeling, herstel en regeneratie van het longweefsel de l-MSC afhankelijk zijn van het juiste micro-milieu, waaronder de juiste micro-organismen en immuuncellen. Een aanwijzing hiervoor is de recente bevinding dat de kans op BPD toeneemt, naarmate de longen minder verschillende bacteriesoorten bevatten. Ook zijn er aanwijzingen dat de aanwezigheid van bepaalde (goedaardige) bacteriesoorten in de longen groei en herstel bevorderen en inflammatie tegengaan. Een verlengde behandeling met antibiotica in de eerste week na de geboorte verhoogt daarentegen de kans op BPD.

In dit project staat daarom de relatie tussen l-MSC en de samenstelling van het micro-milieu centraal. Het onderzoek maakt gebruik van pasgeboren muizen. De longen van de muizen zijn op dat tijdstip wat betreft hun ontwikkelingsstadium vergelijkbaar met de longen van een humane foetus van 28 weken oud. Na isolatie uit de longen zullen de ontstekingsremmende en herstel bevorderende capaciteiten van de l-MSC in kaart worden gebracht. Hierbij zal het micro-milieu in de longen van de muizen worden gemanipuleerd via het toedienen van antibiotica. Een analyse van het micro-milieu (onder ander de aanwezige bacteriën en macrofagen) onder de verschillende omstandigheden zal inzicht moeten geven in de relatie tussen de exacte samenstelling van het micro-milieu in de (foetale) long en de ontstekingsremmende en herstel bevorderende capaciteiten van de l-MSC. Dat zal mogelijk de weg wijzen naar optimale strategieën voor het gebruik van l-MSC bij de behandeling van te vroeg geboren kinderen met BPD.

Deze samenvatting is geschreven door wetenschapsjournalist Marten Dooper.

Keyword: bronchopulmonaire dysplasie

Terug naar het overzicht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.