Stimulatie van weefselherstel in COPD via beïnvloeding van de micro-omgeving

    Gosens, R. | Rijksuniversiteit Groningen - Maastricht UMC - University of Colorado Denver - University of Vermont | 7 juli 2017 | 5.1.17.166

COPD is een tot nu toe ongeneeslijke longziekte, die in de Westerse wereld meestal door roken wordt veroorzaakt. Patiënten met COPD hebben last van kortademigheid, hoesten en vermoeidheid. Dit wordt veroorzaakt door een ontsteking en schade aan luchtwegen en longblaasjes.

De schade kan niet worden hersteld met de huidige geneesmiddelen. En ook al is men gestopt 4 met roken, toch worden de klachten na verloop van tijd vaak erger. Het stoppen van verdere beschadiging, en - bij voorkeur - het herstellen van de beschadiging, vormen dan ook belangrijke uitdagingen voor onderzoek met als doel de kansen voor behandeling te vergroten.

In de longen komen voorlopercellen voor. Dat zijn cellen die op stamcellen lijken. Samen met structurele cellen van de long zorgen de voorlopercellen voor het herstel van longweefsel na schade. Bij patiënten met COPD werkt dit proces niet goed. Ook functioneren de groeifactoren die deze celtypen aanzetten tot herstel onvoldoende.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de voorlopercellen weer te stimuleren tot weefselherstel en daarmee nieuwe aanknopingspunten te vinden voor longweefselherstel bij COPD. In het voorgestelde project willen we gaan onderzoeken hoe het herstelvermogen defect raakt als gevolg van de ontsteking en de zuurstofradicalen die door roken in de longen worden vrijgemaakt.

Zuurstofradicalen zijn kortlevende, zeer reactieve zuurstofdeeltjes die zogenaamde oxidatieve stress veroorzaken. Wij hebben aanwijzingen dat deze oxidatieve stress de functie van de voor weefselherstel zo belangrijke groeifactoren kan beschadigen. Ook kan oxidatieve stress de signaaloverdracht in de voorlopercellen verstoren zodat de groeifactoren geen effect meer hebben op longweefselherstel.

Onze aanwijzingen wijzen verder op de betrokkenheid van specifieke enzymen in de cel. Dat maakt deze enzymen een aantrekkelijk doelwit voor nieuwe geneesmiddelen. Een team van ervaren farmacologen, pathologen, (stam)celbiologen en longartsen zal zich in dit project bezighouden met de vraag of ontsteking en oxidatieve stress ten grondslag liggen aan het defecte weefselherstel bij COPD. Wij zullen onderzoeken hoe deze processen groeifactoren precies kunnen beschadigen en wat hiervan de gevolgen zijn voor longweefselherstel bij patiënten met COPD. We kunnen hiervoor gebruik maken van reeds beschikbaar patiëntmateriaal.

Keyword: COPD weefselherstel

Terug naar het overzicht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.