Externe links

Nederlandse organisaties
Internationale organisaties
Universiteiten/Medische centra
Richtlijnen
Literatuur
Medische sites
Statistiek

Nederlandse organisaties
Overheid

CG-raad 
Col. ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
Gezondheidsraad 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Ministerie van Economische Zaken 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Raad van de Volksgezondheid en Zorg

Nederlandse organisaties

Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde 
Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering van Pharmacie 
Kon. Ned. Genootschap Fysiotherapie 
Landelijke Huisartsen Vereniging 
Longalliantie Nederland
Nederlands Huisartsen Genootschap 
Nederlands Paramedisch Instituut 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 
Ned. Ver. van Doktersassistenten 
Ned. Ver. van Longfunctie Assistenten 
Nederlandse Vereniging Longverpleegkundigen 
Ned. Ver. voor Allergologie
NRS - Netherlands Respiratory Society
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Onderzoeksinstituten 

Agentschap NL
Expertisecentrum voor Arbeid en Gezondheid 
Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen 
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 
KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing 
Landelijk expertisecentrum verpleging en verzorging 
Kon. Ned. Akademie van wetenschappen 
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 
Ned. Bijwerkingen Centrum 
Ned. Instituut voor Zorg en Welzijn 
Ned. instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 
Ned. Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  
Ned. Patiënten Consumenten Federatie 
Nuffic 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen 
TNO kwaliteit van leven 
ZonMw

Astma en COPD

Allergymatters 
Astmalinks 
COPD-project Utrecht 
Ned. Kenniscentrum Arbeid en longaandoeningen 
Partnership stop met roken  
Picasso voor COPD

Fondsen 

Diabetes Fonds 
Koningin Wilhelmina Fonds  
Nederlandse Hartstichting  
Nierstichtting voor professionals 
Nierstichting 
Reumafonds

Internationale organisaties
Astma en COPD

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 
American Association for Respiratory Care 
American Lung Association 
Asthma and Allergy Foundation of America 
American Thoracic Society 
Asthma UK 
British Thoracic Society 
Europese Academie voor Allergologie en Klinische Immunologie 
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations 
European Respiratory Society 
Global Initiative for asthma 
International COPD Coalition 
National Asthma Council 
National Asthma Campaign
Nationals institute of Allergy and Infectious Diseases

Algemeen 

Agency for Healthcare Research and Quality 
British Occupational Health Research Foundation 
Europese Unie: 6e kaderprogramma 
Europese Unie: 6e kaderprogramma, CORDIS site 
Europese Unie: 7e kaderprogramma, CORDIS site 
Innovative medicines Initiative
Medical Research Counsil
 
National Institute of Health 
The Wellcome Trust 
World Health Organization

Universiteiten/Medische centra
Algemeen 

Academisch Medisch Centrum 
Academisch Ziekenhuis Groningen 
Academisch Ziekenhuis Maastricht 
Erasmus Medisch Centrum 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Rijksuniversiteit Groningen 
Universitair Medisch Centrum St Radboud 
Universitair Medisch Centrum Utrecht 
Universiteit Leiden 
Universiteit Maastricht 
Universiteit Utrecht 
Universiteit van Amsterdam 
Universiteit van Tilburg 
Universiteit Wageningen 
Vrije Universiteit Amsterdam 
VU Medisch Centrum

Research afdelingen

Dermat
GRIAC
Longziekten AZM
Pulmoscience

Richtlijnen 

ATS - COPD Guidelines 
ERS-COPD Guidelines
Global Initiative for Asthma Guidelines
Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Guidelines
Ketenkwaliteit COPD
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 
Nederlands Huisartsen Genootschap
Richtlijnen online

Literatuur

Biomednet
Cochrane airways group
Koninklijke bibliotheek
National Library of Medicine
Ned. Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
PubMed.NL
PubMed
Scholar.google

Tijdschrijften luchtwegen

Allergology International
Allergy
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Annals of thoracic surgery
Chest
Chest diseases, thoraric surgery & tuberculosis
Clinical Experimental Allergy
Clinical pulmonary medicine
European Respiratory Journal
International Archives Allergy & Immunology
Journal of Allergy & Clinical Immunology
Lung
Respiratory physiology & neurobiology
Respiratory Medicine
Respiratory Physiology
Respiratory Research
Tegen de Tuberculose
The Internet Journal of Asthma, Allergy and Immunology
Thorax

Tijdschrijften algemeen

British Medical Journal
Drug Discovery Today 
Lancet 
New England Journal of Medicine
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 
Pharmaceutisch Weekblad

Nieuws 

Bronchiale Hyperreactiviteit (Prof.dr. Ph.H. Quanjer)
Farmacotherapeutisch kompas 
Geneesmiddelen Repertorium 

Medische sites 

Camnetwerk
Capnography Research in Asthma
Medische startpagina
Mednet 
MedScape
Medweb
Online medical dictionary
Reuters news
Stichting Specifieke Scholing verpleegkundigen

Statistiek

Statistics at Square One
Statcon 
Statistiek in BMJ 
Statistical considerations for clinical trials 
Sur 

'Handige links naar andere informatiebronnen'
Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.