Dirkje Postma Talent Award van start

12-09-2016 09:30

De Dirkje Postma Talent Award (DPTA) is een stimuleringssubsidie voor excellente gevestigde (junior) onderzoekers. Het is een beurs van maximaal €200.000 waarmee deze getalenteerde onderzoekers hun eigen onderzoekslijn kunnen verstevigen.  Zo helpt het Longfonds hen met de volgende stap in hun wetenschappelijke carrière. Het stimuleren van talentvolle onderzoekers komt het longonderzoek in Nederland ten goede. De subsidie is opgedragen aan Prof. Dr. Dirkje Postma, voor haar verdiensten in het longonderzoek en haar inzet voor het Longfonds.

Call van start

Begin september is de call van start gegaan. Voorstellen kunnen longziekten breed worden ingediend. Longziekte-overstijgend onderzoek past binnen de visie van de Dirkje Postma Talent Award en is een pluspunt, maar geen expliciete voorwaarde. Van de onderzoekers wordt verwacht dat zij aandacht geven aan het betrekken van patiënten bij hun onderzoek en/of onderzoeksvoorstel. Er is één subsidie beschikbaar van €200.000 voor een project met maximale looptijd van 3 jaar. Lees meer informatie over de procedure, voorwaarden, formulieren en tijdspad. 

Voor wie

De doelgroep voor een Dirkje Postma Talent Award zijn getalenteerde onderzoekers behorend tot de beste 20% van hun peers zoals beoordeeld door de Dirkje Postma Talent Award beoordelingscommissie. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij ook anderen van de oorspronkelijkheid en potentie van hun ideeën weten te overtuigen. De onderzoeker heeft als hoofdauteur tenminste 5 artikelen gepubliceerd (of geaccepteerd voor publicatie) in vooraanstaande internationaal wetenschappelijke peer reviewed vaktijdschriften. Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen binnen een periode van 7 jaar na promotie.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.