Subsidieronde consortia 2018 van start

17-10-2017 14:14

Op dinsdag 17 oktober jl. is de ‘call for proposals’ voor consortium subsidies 2018 van start gegaan. Met deze subsidie wil het Longfonds samenwerking stimuleren.

De onderzoeksagenda is het kader waarbinnen het Longfonds in 2017 - 2020 de subsidies voor consortia aanbiedt. In de gesprekken met patiënten, zorgverleners en wetenschappers zijn vele aspecten naar voren gekomen, die het best kunnen worden gerubriceerd naar drie thema’s.

Thema's
  • Voorkómen van longziekte en longschade
  • Diagnose: vroeger, specifieker en een daarop aansluitende behandeling
  • Zorg en behandeling: vernieuwend en op maat

Onderzoeksvoorstellen kunnen binnen één van de drie bovengenoemde thema’s van de onderzoeksagenda worden ingediend. In 2018 stelt het Longfonds aan consortia €2,25 miljoen ter beschikking. Het Longfonds streeft ernaar om per thema één subsidie van €750.000 toe te kennen.
Het Longfonds wil graag benadrukken dat samenwerking met partners een belangrijke voorwaarde is in de toekenning van de consortiumsubsidies. Lees meer over de onderzoeksagenda ‘s voor de drie thema’s, de procedures en download de benodigde formulieren.

Tijdspad
  • Start-call-for proposals: 17 oktober 2017
  • Deadline indiening vooraanmelding: 8 december 2017 voor 12:00 uur
  • Bekendmaking afwijzing/ verzoek tot uitwerking: 12 februari 2018
  • Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 22 maart 2018 voor 12:00 uur
  • Verwachte toekenning/ afwijzing: medio juni 2018

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.