Nieuws

Subsidieronde junior investigators van start

23 mei 2016

Op dinsdag 24 mei jl. is de ‘call for proposals’ voor junior investigators voor de thema’s preventie, zorg/behandeling en longweefselherstel gestart. Ten aanzie...

Lees meer …

Subsidie Topsectoren

10 februari 2016

Dit jaar is er een extra subsidieronde voor publiek-private samenwerking, beschikbaar gesteld door de topsector Life Science & Health. Deadline voor de vooraanmelding is op 1...

Lees meer …

Toekenning Jong Talent

10 februari 2016

Het Longfonds stimuleert jonge talentvolle onderzoekers om onderzoek te doen naar longen. Drie wetenschappers krijgen nu een persoonlijke subsidie van maximaal 200.000 euro. Daar...

Lees meer …

Call subsidieronde consortia 2016

26 oktober 2015

De subsidieronde van het Longfonds 2016 ging op 27 oktober jl. van start voor consortium subsidies voor drie onderzoeksthema’s. Ten aanzien van het budget is er in de su…

Lees meer …

Nederlandse studie moet longaanval voorkomen

4 augustus 2015

Afgelopen week ontvingen drie consortia van kennisinstellingen de toezegging dat het Longfonds wil investeren in hun studies. Het Longfonds wil longziekten de wereld uit helpen e...

Lees meer …

Nieuwe call fellowships van start op 21 juli

21 juli 2015

Op dinsdag 21 juli 2015 start de ‘call for proposals’ voor internationale fellowships. Deze fellowships zijn bedoeld om jonge getalenteerde onderzoekers te onderst…

Lees meer …

Nieuwe call junior investigators van start op 20 mei

12 mei 2015

Op dinsdag 20 mei 2015 start de ‘call for proposals’ voor junior investigators voor de thema’s preventie, zorg/behandeling en longweefselherstel. Ten aanzien…

Lees meer …

Toekenning Persoonlijke Subsidies

27 oktober 2014

In december werden de toekenningen bekend gemaakt van de Persoonlijke Subsidies. Deze subsidievorm biedt onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun wetenschappelijke...

Lees meer …

Translationeel astma onderzoek

8 juli 2014

Het Longfonds kent samen met ZonMw subsidie toe voor een translationeel onderzoek naar het effect van C1-inhibitor in astma.  ZonMw, Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfo...

Lees meer …

Toekenning van consortium subsidies

1 juli 2014

Afgelopen week ontvingen vier consortia van kennisinstellingen de toezegging dat het Longfonds wil investeren in hun studies. Twee daarvan onderzoeken het herstel van longweefsel...

Lees meer …

Alles tonen

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.