Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid

De gezondheidsfondsen Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, de Trombosestichting en het Diabetes Fonds slaan hun handen ineen met de onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid. De oproep is gebaseerd op de onderzoeksagenda tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), en het accent ligt op beleidsonderzoek.

Met deze oproep willen de fondsen beleidsonderzoek naar tabaksontmoediging stimuleren om te komen tot een Rookvrije Generatie. Binnen de oproep valt onderzoek naar de sociale en politieke determinanten van (totstandkoming van en effectieve implementatie van) nationaal en lokaal tabaksontmoedigingsbeleid (zowel vanuit de overheid als de maatschappij), en effectonderzoek naar tabaksontmoedigingsmaatregelen.

Beleidsclusters

Hieronder schetsen we een aantal beleidsclusters waarbinnen de onderzoeksvoorstellen dienen te passen. De opsommingen zijn illustratief en niet uitputtend.

 • Cluster economisch beleid >

  • Prijsmaatregelen, waaronder accijns
  • Verkoop & marketing, waaronder verpakkingen, verkoopbeperkingen, sponsoring
 • Cluster beleid rookvrije omgevingen >

  • Gedeeltelijk of geheel rookvrije omgevingen
  • Rookvrije gebouwen
  • Beleidsmaatregelen om te beschermen tegen tweede- en derdehandsrook
 • Cluster beleid van en t.a.v. de tabaksindustrie >

  • Rol van de tabaksindustrie in tabaksontmoedigingsbeleid
  • Denormalisatie tabaksindustrie, waaronder niet meer investeren in de tabaksindustrie
 • Cluster strategie t.a.v. publieksvoorlichtingscampagnes >

  • Schadelijkheid
  • Denormalisering roken
  • SMR

Randvoorwaarden

Specifieke randvoorwaarden zijn van toepassing, zoals onderstaande. Het volledige overzicht met randvoorwaarden treft u aan in de onderzoeksoproep.

 • Uitkomsten uit het onderzoek leveren concrete informatie over hoe te komen tot een Rookvrije Generatie.
 • Om de praktische toepasbaarheid van onderzoeksresultaten te bevorderen, is het belangrijk dat relevante disciplines uit het onderzoek, het beleid en de praktijk met elkaar samenwerken. Het vormen van consortia wordt aanbevolen, vooral wanneer binnen dit verband meerdere onderzoeksthema’s gedekt kunnen worden.
 • Projecten met een duur van 1 à 2 jaar, of korter, hebben de voorkeur, gezien de snelle toepasbaarheid. De richtlijn voor de maximale projectduur is 4 jaar.
 • Voor de onderzoeksoproep stellen de gezondheidsfondsen €1.360.000 beschikbaar. 

Tijdspad

 • Openstelling onderzoeksoproep: 13 september 2018
 • Deadline indienen vooraanmelding: 26 november 2018 vóór 12.00 uur
 • Ontvangst advies beoordelingscommissie: 22 januari 2019
 • Deadline indienen uitgewerkte aanvraag: 12 maart 2019 vóór 12.00 uur
 • Deadline indienen wederhoor n.a.v. commentaar referenten: 9 mei 2019
 • Besluit commissie: 2 juli 2019

Contact

Voor vragen over de onderzoeksoproep en/of de matchmakersbijeenkomst kunt u contact opnemen met onderzoektabaksontmoediging@longfonds.nl.

Afzenders

Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, de Trombosestichting en het Diabetes Fonds.