Bedside exhaled breath octane measurements

 • Naam promovendus: Dr L.D.J. Bos
 • Instituut Universiteit: AMC

Ademanalyse voor het diagnosticeren en controleren van behandelingsrespons bij patiënten met acuut respiratoir distress syndroom. Vroege diagnose en monitoring van behandelingsrespons zijn grote uitdagingen. Huidige tests zijn niet gevoelig of specifiek. Octaan, een molecuul gegenereerd door oxygenatie van oliezuur, bleek bij hogere concentratie in de adem van patiënten met ARDS aanwezig te zijn.

Een acute longaanval (ARDS) is een ernstige complicatie die optreed bij patiënten op de intensive care en wordt gekenmerkt door eiwitrijk oedeem in de longblaasjes en is geassocieerd met een sterftecijfer hoger dan 40%. Vroege diagnose en monitoring van behandelingsrespons zijn grote uitdagingen. Huidige tests zijn niet gevoelig of specifiek. Octaan, een molecuul gegenereerd door oxygenatie van oliezuur, bleek bij hogere concentratie in de adem van patiënten met ARDS aanwezig te zijn.

Dit project is een samenwerking tussen twee klinische partners (AMC en MUMC) en een industriële partner (Philips). We werken al samen in een EU-industrie-Academia-partnerschap. Philips heeft een business case opgesteld, voor octaan als een monitoring tool voor ARDS en is van plan deze test in de komende 5 jaar op de markt te brengen. In dit project streven we naar het valideren van octaan als marker voor ziektebewaking. Dit is een cruciale stap om deze test op de markt te brengen. We vermoeden dat (1) octaan wordt verhoogd bij patiënten die ARDS ontwikkelen en (2) ARDS-resolutie wordt geassocieerd met een afname in octaan in uitademingslucht. Hiervoor werkt Philips aan een technologie die octaan in adem analyseert en binnen 60 minuten een resultaat oplevert.

Abstract

The acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a severe complication of critical illness characterized by protein rich edema of the alveolar space and is associated with a mortality rate above 40%. Early diagnosis and monitoring treatment response are major challenges. Current tests are neither sensitive nor specific. Octane, a molecule generated through oxygenation of oleic acid, was found to be present in higher concentration in the breath of patients with ARDS.

This project is a collaboration between two clinical partners (AMC and MUMC) and an industrial partner (Philips). We already collaborate in an EU Industry-Academia partnership. Philips has prepared a business case for octane as a monitoring tool for ARDS and has the intention to bring this test to the market in the coming 5 years.

In this project we aim to validate octane as a marker for disease monitoring which is a crucial step for bringing this test to the market. We hypothesize (1) that octane is increased in patients who develop ARDS and (2) that ARDS resolution is associated with a decrease in octane in exhaled breath. For this purpose, Philips is working on a bedside technology that analyzes octane in breath and provides a result within 60 minutes.

In the clinical study we will include 500 intubated and mechanically ventilated patients at risk for ARDS. Octane will be measured in exhaled breath from intubation until the day of extubation. The octane signal is combined with the lung injury prediction score to develop a clinical decision support tool for clinicians with direct applicability at the end of the study. 10-20% of included patients develop ARDS according to the Berlin definition. Treatment response is evaluated by: (1) PaO2/FiO2 and PEEP re-evaluation every 24 hours, and (2) improvement in lung injury score.

 • Bedrag:
 • Looptijd:
  3 jaar,
 • Soort subsidie:
  Research Project
 • Andere aanvragers/partners:
 • Projectnummer:
  10.1.17.181