DAMPs, endogenous danger signals fueling airway inflammation in COPD

  • Naam promovendus: Drs Pouwels
  • Instituut Universiteit: Pouwels
  • Datum van promotie: 18-04-2017
  • Afgesloten

Dit proefschrift levert bewijs voor een nieuwe theorie waarbij lichaamseigen signaalmoleculen, DAMPs genaamd, een belangrijke rol spelen in de luchtwegontsteking van COPD patiënten. Hier wordt gesteld dat blootstelling van de longen van genetisch gevoelige individuen aan toxische gassen, zoals sigarettenrook, leidt tot ongereguleerde celdood gevolgd door het vrijkomen van DAMPs wat significant bijdraagt aan de luchtwegontsteking in COPD.

COPD is een ernstige en ongeneselijke longziekte waarbij patiënten moeite hebben met ademen en die leidt tot beperkingen in het leven, verlaging van de kwaliteit van leven en uiteindelijk leidt tot de dood. COPD wordt veroorzaakt door het langdurig inademen van giftige stoffen en gassen, zoals gebeurt bij het roken van sigaretten. Naast het inademen van giftige gassen bepaald genetische gevoeligheid de kans om COPD te ontwikkelen. COPD manifesteert zich voornamelijk via chronische bronchitis, een ontsteking in de grote luchtwegen, en emfyseem, weefselafbraak van de longblaasjes. Het onderliggende moleculaire en celbiologische proces welke ten grondslag ligt aan COPD is tot op heden grotendeels onbekend.

Dit proefschrift levert bewijs voor een nieuwe theorie waarbij lichaamseigen signaalmoleculen, DAMPs genaamd, een belangrijke rol spelen in de luchtwegontsteking van COPD patiënten. Hier wordt gesteld dat blootstelling van de longen van genetisch gevoelige individuen aan toxische gassen, zoals sigarettenrook, leidt tot ongereguleerde celdood gevolgd door het vrijkomen van DAMPs wat significant bijdraagt aan de luchtwegontsteking in COPD. Dit proefschrift laat zien met behulp van zowel cellen gekweekt op het laboratorium als met muismodellen dat sigarettenrookblootstelling leidt tot het vrijkomen van DAMPs uit luchtwegepitheelcellen en dat deze DAMPs een ontstekingsbevorderende werking hebben. Ook worden er nieuwe gevoeligheidsgenen voor sigarettenrook-geïnduceerde luchtwegontsteking en het vrijkomen van DAMPs geïdentificeerd.
Deze studie laat zien dat DAMPs een belangrijk doelwit kunnen zijn voor therapeutische interventie in COPD patiënten. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen welke specifieke DAMPs of DAMP­ sensoren geremd moeten worden om als behandeling te kunnen dienen voor COPD patiënten.

Voortgekomen uit onderzoek 3.2.11.025