Effecten van vitamine D op het afweersysteem in COPD patiënten

 • Naam promovendus: prof Dr M. den Heijer
 • Instituut Universiteit: Vrije Universiteit Faculteit der Geneeskunde

Effecten van vitamine D op het afweersysteem in COPD patiënten: relatie met klinische uitkomsten en gevolgen van roken en corticosteroïdengebruik.

COPD ontstaat door een chronische ontsteking in de longen. Sinds enkele jaren is bekend dat vitamine D het afweersysteem gunstig beïnvloedt en chronische ontsteking mogelijk onderdrukt. Corticosteroïdengebruik en roken lijken ongunstig voor de werking van vitamine D. Daarnaast heeft meer dan de helft van de ernstige COPD patiënten heeft een vitamine D tekort.

Het doel van het projectvoorstel is het onderzoeken van de volgende onderwerpen: 1) effecten van vitamine D toediening op longfunctie, fysieke functie, longafweerreactie en de invloed van corticosteroïdengebruik en roken hierop bij COPD patiënten met een vitamine D tekort; 2) effecten van vitamine D op de immuunreactie van bloedafweercellen en cellen uit de luchtwegen; de invloed van blootstelling aan corticosteroïden of rook hierop; en de relatie tussen afweerreacties in weefselkweken en ontstekingsmaten, longfunctie en fysieke functie in de COPD patiënt. 3) relaties tussen vitamine D, infecties, longfunctie en fysieke functie en de invloed van corticosteroïdengebruik en roken hierop in de algemene bevolking.

We willen hiervoor de volgende projecten uitvoeren:
1) 120 COPD patiënten, waaronder rokers en corticosteroïdinhalatie gebruikers met een vitamine D tekort, worden willekeurig ingedeeld om een half jaar vitamine D te gebruiken of een placebo (neppil). Voorafgaand en na een half jaar worden longfunctie, fysieke functie en aanwezige afweerstoffen in neussecreet en speeksel gemeten.
2) In bloedafweercellen en cellen uit de luchtwegen van COPD patiënten testen we het effect van vitamine D op afweerstofproductie, afweerreactie tegen bacteriën en virussen, en soort en hoeveelheid afweercellen. We bestuderen de effecten van blootstelling aan corticosteroïden en rook hierop. Daarnaast bekijken we de samenhang tussen deze uitkomsten en de longfunctie en fysieke functietesten in de COPD patiënt.
3) In 2 populatiestudies bestuderen we het effect van roken en corticosteroïden op de samenhang tussen vitamine D, infecties, longfunctie en fysieke functie.

De uitkomsten van dit onderzoek verhelderen of vitamine D bij COPD patiënten longfunctie en afweersysteem kan verbeteren en of dit ook bij gelijktijdig corticosteroïdengebruik en/of roken geldt. Daarnaast wordt duidelijk of effecten van vitamine D op het afweersysteem in weefselkweken samenhangen met longfunctie en/of fysieke functie in de COPD patiënt.

Abstract

COPD is characterized by irreversible airflow obstruction and chronic inflammation in the lung. Vitamin D has favourable effects on the immune system which may suppress chronic inflammation. COPD patients often have vitamin D deficiency and vitamin-D-induced effects may be impaired by corticosteroid use and smoking. We hypothesize that vitamin D supplementation has effects on the immune response and physical function in COPD patients with vitamin D deficiency and therefore diminishes exacerbation rate and improves lung function and physical function, and that corticosteroid use and smoking interact with these effects.
We aim to perform the following studies
1) An intervention study:
240 COPD patients with a vitamin D deficiency will be randomized to receive 2000 IU vitamin D per day or placebo during 12 months. Effects on exacerbation rate, physical function, lung function, microbial colonisation, antimicrobial peptide and cytokine production in nasal secretions will be measured.
2) Studies in primary bronchial epithelial cells (PBEC)
Effects of vitamin D exposure on antimicrobial peptide and cytokine production will be measured after various microbial stimuli in PBEC of COPD patients and individuals with normal lung function. Also, influence of in vitro smoke and corticosteroid exposure on these effects will be studied.
3) Studies in peripheral blood epithelial cells (PBMC)
Effects of in vivo vitamin D supplementation in patients of the intervention study on systemic inflammation and ex vivo host response in PBMC will be measured by cytokine production after various microbial stimuli by immunophenotyping and functional characteristics of
circulating PBMCs. Also influence of smoking on these effects will be studied and relationships
of ex vivo effects with lung and physical function parameters in vivo.
4) Cohort studies
In two cohort studies relationships of vitamin D with respiratory infections, systemic inflammation, physical function, lung function and effects of smoking and corticosteroid use will be analysed.

 • Bedrag:
  850.000,00
 • Looptijd:
  6 jaar, en 1 dag
 • Soort subsidie:
  Research Project
 • Andere aanvragers/partners:
  Dr Y. Heijdra
  Dr R.T. de Jongh
  prof Dr J.A.M. van der Ven
 • Projectnummer:
  5.1.13.033