Gediagnostiseerd piepen bij jonge kinderen als basis voor de moleculaire voorspelling van astma

 • Naam promovendus: prof Dr W.M.C. van Aalderen
 • Instituut Universiteit: AMC

de EUROPA-studie; door analyse van moleculen in bloed, snot, speeksel en uitgeademde lucht proberen te voorspelen welk kind later astma krijgt.

Veel jonge kinderen hebben last van luchtwegklachten die veel op astma kunnen lijken zoals een piepende ademhaling. Helaas is het met de huidige technologie niet mogelijk om op jonge leeftijd vast te stellen welke kinderen later echt astma krijgen. Tegelijkertijd is er bewijs dat bij een subgroep van kinderen er wel al ontsteking in de luchtwegen is die op astma lijkt. Wij proberen die op een zo min mogelijk belastende manier te detecteren zodat we mogelijk kunnen voorspellen welke kinderen later astma krijgen. Dat is belangrijk omdat juist in de jonge jaren gerichte behandeling misschien een verschil kan maken in de ontwikkeling van astma. Het Emma kinderziekenhuis en VUmc Amsterdam hebben daarom gezamenlijk de EUROPA-studie uitgevoerd waarin we door analyse van moleculen in bloed, snot, speeksel en uitgeademde lucht proberen te voorspelen welk kind later astma krijgt.
Wij hebben 1200 kinderen voor meer dan 6 jaar gevolgd en al hun luchtwegklachten in kaart gebracht. Een subset van deze kinderen met klachten, en een aantal controles, hebben aan uitgebreide onderzoeken mee gedaan om de biologie van hun luchtwegen in kaart te brengen. Op 6-7 jarige leeftijd hebben we beoordeeld of deze kinderen astma hebben gekregen. Door terug te kijken naar onze metingen toen deze kinderen jong waren kunnen we nu gaan beoordelen of we toen al hadden kunnen voorspellen of een kind wel of geen astma zou krijgen. Die laatste fase zal over 1-2 jaar zijn afgerond.

Abstract

The EUROPA-study is a general population birth-cohort study evaluating the potential of biomarkers to predict the development of asthma. The cohort focuses on helping to resolve the frequent challenge faced by primary care physicians whom struggle to determine whether respiratory complaints in pre-school children are early signs of asthma or merely temporary complaints. This study investigates the hypothesis that a composite biomarker score can differentiate between these two.

The study recruited 1216 children and monitored their respiratory symptoms for 6 years. In 141 children whom presented with respiratory complaints and 97 controls a composite biomarker panel was build consisting of 1. Clinical epidemiological data 2. Microbiome and viral assessment of nasal swabs 3. Analysis of exhaled biomarkers and 4. Detailed assessment of immunological marker in serum and PBMCs.

Gold-standard diagnostic work-up for asthma at age 6 identified 48 children with asthma. Work is currently ongoing to construct the composite biomarker signal and evaluate its predictive potential for asthma to answer the primary hypothesis. As intermediate results the study has provide a wide range of insights; Rhinovirus induced wheeze (a risk factor for asthma) alters both exhaled biomarkers and the nasopharyngeal microbiome suggesting these biomarkers can contribute to a predictive signal for asthma. We have also evaluated barriers to adoption of guidelines by GPs and the experiences of children in undergoing the required procedures. Combined the data will provide a valuable source of information for many years to come contributing to enabling earlier targeted intervention in children with respiratory complaints.

 • Bedrag:
  250.000,00
 • Looptijd:
  8 jaar, 11 maanden en 29 dagen
 • Soort subsidie:
  Research Project
 • Andere aanvragers/partners:
  Dr A.B. Sprikkelman
  prof Dr P.J. Sterk
 • Projectnummer:
  3.4.08.019