Genen en blootstellingen die COPD veroorzaken

 • Naam promovendus: Mevrouw H.M. Boezen
 • Instituut Universiteit: UMCG

De studie gaat in een heel grote groep mensen onderzoeken wat de rol van genen en blootstellingen is bij het ontstaan van niet-roken gerelateerd COPD. We verwachten genen en blootstellingen te identificeren die samen COPD veroorzaken. De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot vroege identificatie van mensen met een verhoogd risico op COPD. Gerichte persoonlijke interventies bij deze mensen (bijvoorbeeld door wegnemen of voorkomen van blootstelling) zal op termijn het aantal patiënten met COPD doen afnemen.

COPD is een veel voorkomende ziekte die voor de patiënt op termijn sterk invaliderend kan zijn en de kwaliteit van leven erg aantast. Als oorzaak van COPD wordt altijd naar het roken van sigaretten gewezen, maar zo'n 25-45 % van de patiënten met COPD heeft nooit gerookt. Deze patiënten zijn waarschijnlijk blootgesteld geweest aan andere stoffen die COPD kunnen veroorzaken, zoals passief roken, hoge niveaus van luchtverontreiniging of blootstelling aan gassen en dampen op het werk. Het is waarschijnlijk dat mensen die genetisch gevoelig zijn voor dergelijke blootstellingen inderdaad COPD ontwikkelen. Tot nu toe is dit echter niet onderzocht. De studie gaat in een hele grote groep mensen (22.500) onderzoeken wat de rol van genen en blootstellingen is bij het ontstaan van niet-roken gerelateerd COPD. We willen mensen identificeren die genetisch gevoelig zijn voor passief roken, luchtverontreiniging en gassen en dampen op het werk. Ook zullen we onderzoeken of de expressie van genen wordt beïnvloed door die blootstellingen en of dit COPD veroorzaakt. We gaan het hele menselijke genoom systematisch afzoeken naar genetische varianten die samenhangen met COPD in niet-rokers. We doen dit door middel van een genoombrede screen, waarmee we vaak voorkomende genetische varianten in de bevolking kunnen opsporen. Hiernaast gaan we ook zeldzame genetische varianten opsporen door de coderende delen van het menselijk genoom helemaal af te lezen. Deze zeldzame varianten kunnen mogelijk een gedeelte van de onverklaarde COPD verklaren. Ook gaan we systematisch andere blootstellingen dan het roken van sigaretten onderzoeken als oorzaak van COPD. We verwachten dus genen en blootstellingen te identificeren die samen COPD veroorzaken. De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot vroege identificatie van mensen met een verhoogd risico op COPD. Gerichte persoonlijke interventies bij deze mensen (bijvoorbeeld door wegnemen of voorkomen van blootstelling) zal op termijn het aantal patiënten met COPD doen afnemen.

Abstract

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the third cause of death worldwide. Its prevalence will increase in the forthcoming decades, resulting in an ongoing economical, societal and personal burden. Research on its origins has focused almost exclusively on cigarette smoking, and consequently, genetic susceptibility studies mainly addressed the origins of COPD in response to smoking. However, a striking 25-45% of COPD cases occurs in subjects who never smoked, being 53-84 million COPD patients worldwide. COPD in non-smokers thus is a major and increasing global health problem. We have previously identified specific genes underlying the development of COPD completely independently of smoking, extending the genetic susceptibility paradigm beyond cigarette smoke exposure and identified novel COPD susceptibility genes for exposures to vapours, gasses, dust, fumes (VGDF) and pesticides in preliminary studies. New venues in COPD prevention focussing on genetic susceptibility for other exposures than cigarette smoking should bring our knowledge on the origins of COPD to the next level. We will study genetic susceptibility to the environmental exposures passive cigarette smoke, outdoor air pollution and job related exposures. We will identify: - Common genetic variants in smoking and non-smoking related COPD - Rare genetic variants in smoking and non-smoking related COPD - Gene-by-exposure interactions in COPD onset by performing genome-wide interaction studies and genome-wide methylation studies (epigenetics). The results will lead to early identification of high risk groups prone to develop COPD and subsequent targeted interventions to prevent COPD

 • Bedrag:
  845.000,00
 • Looptijd:
  3 jaar, 5 maanden en 29 dagen
 • Soort subsidie:
  Research Project
 • Andere aanvragers/partners:
  Drs C.C. van Diemen
  prof C.M. van Duijn
  prof D.S. Postma
 • Projectnummer:
  4.1.13.007