Genes, DNA-methylation and exposures underlying COPD in nversmokers

  • Naam promovendus: Mevrouw D. van der Plaat
  • Instituut Universiteit: Diana van der Plaat
  • Datum van promotie: 30-07-2017
  • Proefschrift afgesloten

Proefschrift; onderzoek welke mechanismen een rol spelen in COPD bijniet-rokers.
Wat is de rol van genetische varianten, epigenetische veranderingen (DNA-methylatie), en omgevingsblootstellingen zoals luchtvervuiling of beroepsblootstellingen hierin?

In COPD, of 'chronic obstructive pulmonary disease', zijn de longen beschadigd waardoor het lastig is om adem te halen. Roken is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van COPD, maar opvallend is dat ongeveer 25-45% van alle COPD-patiënten wereldwijd nog nooit gerookt heeft. In dit PhD project hebben we onderzocht welke mechanismen een rol spelen in COPD bijniet-rokers. Wat is de rol van genetische varianten, epigenetische veranderingen (DNA-methylatie), en omgevingsblootstellingen zoals luchtvervuiling of beroepsblootstellingen hierin? DNA-methylatie kan de activiteit en functionaliteit van het DNA veranderen en kan beïnvloed worden door blootstellingen uit de omgeving. Hierdoor kan DNA-methylatie dus het onderliggende mechanisme zijn waardoor een blootstelling de longfunctie beïnvloedt.Het onderzoek beschreven in het proefschrift heeft inderdaad aangetoond dat genen, DNA-methylatie en omgevingsblootstellingen een rol spelen in COPD bij niet- rokers. We hebben verscheidene genen gevonden die in niet-rokers een rol spelen bij obstructie van de grote of kleine luchtwegen. We zagen echter geen significante verschillen in DNA-methylatie niveaus tussen mensen met en zonder COPD. Wel hebben we een verband gevonden tussen luchtvervuiling en beroepsblootstellingen en DNA-methylatie niveaus. Voor de meeste methylatie plaatsen vonden we ook een verband tussen het niveau van DNA-methylatie en de mate van genexpressie, wat betekent dat DNA-methylatie mogelijk de activiteit van de genen reguleert. Afhankelijk van de functie van de betrokken genen, zou dit kunnen leiden tot COPD. Al deze informatie kan uiteindelijk leiden tot nieuwe therapieën voor behandeling of preventie van COPD.Hopelijk zullen ook andere onderzoekers meer aandacht geven aan niet-rokers in hun onderzoek naar COPD.

Voortgekomen uit onderzoek 4.1.13.007