Genotype-gestuurde behandeling van kinderen met ongecontrolleerd astma

 • Naam promovendus: prof Dr A.H. Maitland-van der Zee
 • Instituut Universiteit: Universiteit Utrecht

Genotype-gestuurde behandeling van kinderen met ongecontrolleerd astma: de PUFFIN trial (Pharmacogenetics Use For Further treatment Improvement in children). In deze studie willen we de waarde van behandeling op basis van een DNA test voor het ADRB2 gen van kinderen met ongecontroleerd astma bestuderen. Deze nieuwe benadering,”precisie”- geneeskunde, willen we vergelijken met de huidige standaard behandeling van kinderen met astma.

Ongeveer 2 tot 3 op de 10 kinderen met astma heeft last van astma-klachten ondanks het dagelijks gebruik van ontstekingsremmende medicijnen (inhalatiecorticosteroïden, ICS)) [1]. Volgens de huidige behandelrichtlijnen zijn er twee behandelopties voor deze kinderen: 1) het verdubbelen van de ICS dosering of 2)het toevoegen van een langwerkende luchtwegverwijder (langwerkende beta2-agonist, LABA). Beide behandelingen werken ongeveer even goed, maar sommige kinderen reageren beter op een dubbele dosis ICS, terwijl andere kinderen beter reageren op toevoegen van een LABA. Dit komt waarschijnlijk doordat deze kinderen een verschil hebben in hun erfelijk materiaal. LABA moeten in het lichaam binden aan een receptor, het ontvangststation voor deze medicijnen. Een stukje van het erfelijk materiaal, het ADRB2 gen, zorgt dat deze receptor in het lichaam wordt gemaakt. Dit ADRB2 gen is echter niet voor iedereen hetzelfde. Ongeveer 16% van de kinderen heeft een erfelijke variant in het ADRB2 gen waardoor de receptor anders werkt. Bij kinderen met deze variant werken LABA niet goed en leiden zelfs tot meer astma aanvallen en meer schoolverzuim vanwege astma. Daarom denken we dat kinderen met deze variant gen waarschijnlijk meer baat hebben bij de andere behandeloptie. Als we van tevoren onderzoeken of een kind deze variant heeft, kunnen we gerichter medicijnen voorschrijven. Ons doel is dat het kind met astma sneller het juiste medicijn krijgt, sneller van de klachten af is en minder risico loopt op vervelende bijwerkingen van de medicijnen. Met andere woorden: medicijnen op maat.

In deze studie willen we de waarde van behandeling op basis van een DNA test voor het ADRB2 gen van kinderen met ongecontroleerd astma bestuderen. Deze nieuwe benadering, 'precisie'- geneeskunde, willen we vergelijken met de huidige standaard behandeling van kinderen met astma.

Onze verwachting is dat we door ons onderzoek kunnen bijdragen aan het beter voorschrijven van het juiste medicijn voor het juiste kind, waardoor we medicijnen effectiever inzetten met minder bijwerkingen. Ook verwachten we dat door vooraf naar de variant in het ADRB2 gen te kijken, we de kosten van de gezondheidszorg voor astma kunnen verminderen.

Abstract

Approximately 25% of all children with asthma suffer from uncontrolled asthma despite maintenance treatment with inhaled corticosteroids (ICS). After optimising adherence to treatment and inhaler technique, these children are in need of step-up treatment with double dosage of ICS or addition of a long acting beta-2-agonist (LABA). Both strategies are equally effective, however response to this step-up treatment varies considerably between individual children.
Particularly in children, variation in the ADRB2 gene (coding for the bèta(2)-adrenergic receptor B2AR) is associated with these differences in the therapeutic effect of LABA. Children homozygous for the Arg16 variant (16% of children) receiving a LABA may experience an increased number of asthma exacerbations and school absenteeism due to increased down regulation of the B2AR. Therefore, in these children LABA should be avoided and alternative step up treatment should be considered.

In this nationwide, multi-centre Randomized Clinical Trial (RCT) we aim to assess the value of a precision medicine (PM) approach: genotype-guided treatment in children with uncontrolled asthma despite ICS compared to non-genotype guided treatment. Participants will be randomized to ‘the control arm’ (n=150) or ‘precision medicine-guided treatment’ (n=150). In the precision medicine arm, children homozygous (estimated n=24) or heterozygous for the variant ADRB2 (estimated n= 75) will be treated with a double dose ICS, while children homozygous for the wild types will be treated with LABA. Children will be followed for 6 months. In the control arm, children will be randomized to LABA or double dosage of ICS. Primary outcome will be longitudinal changes in asthma control (Asthma Control Test scores) in the first three months of the trial. Cost-utility of the intervention (euro/QALY) will be assessed.

We hypothesize that genotype-guided treatment leads to better and faster symptom control in children with uncontrolled asthma despite ICS use, and decreases asthma related costs.

 • Bedrag:
  748.750,00
 • Looptijd:
  4 jaar,
 • Soort subsidie:
  Research Project
 • Andere aanvragers/partners:
  Mevrouw Vogels
 • Projectnummer:
  5.1.16.094