Immunity to respiratory

  • Naam promovendus: Drs T. Faber
  • Instituut Universiteit: Faber
  • Datum van promotie: 12-03-2017
  • Proefschrift afgesloten

Uit klinische en genetische studies is gebleken dat het ILIRLI gen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van astma en astma exacerbaties op de kinderleeftijd. Respiratoir syncytieel virus (RSV) bronchiolitis en astma hebben een gemeenschappelijke pathofyslologie zich uitend in luchtweginflammatie, hyperreactiviteit en mucus productie. Bovendien is RSV sterk geassocieerd met post-bronchiolitis wheeze en astma op de kinderleeftijd. In samenwerking met het RIVM en G.H. Koppelman, kinderlongarts UMCG, heb ik in mijn onderzoek laten zien dat ILIRLI ook een rol speelt bij de ontwikkeling van ernstige RSV ziekte. Voor het eerst heb ik daarmee een genetische link geidentificeerd tussen RSV en astma. ILIRL1-a productie in de luchtwegen speelt een rol bij de inflammatie respons en is een potentiele target voor behandeling van astma en RSV

Respiratoir syncytieel virus (RSV) is de meest voorkomende oorzaak van luchtweginfecties bij jonge kinderen. De infectie kan zonder symptomen verlopen, maar veelal ontstaat het beeld van een bronchiolitis, zich uitend in verkoudheid, hoesten, voedingsproblemen, benauwdheid en een stokkende ademhaling. RSV epidemieën veroorzaken wereldwijd drie miljoen ziekenhuisopnames per jaar. In Nederland worden iedere winter ± tweeduizend kinderen opgenomen waarvan tien procent zo ernstig ziek wordt dat zij niet meer zelfstandig kunnen ademen en intensive care behandeling nodig hebben. Dit geldt vooral voor pasgeborenen, prematuren en baby's met een hart- of longaandoening.

Voor mijn promotieonderzoek heb ik snot afgenomen bij honderden baby's en gekeken naar afweerstofjes en genen. Hieruit blijkt dat kinderen niet zozeer ziek worden van het virus zelf, maar dat de natuurlijke afweerreactie van het lichaam ziekmakend is. Ook heb ik een associatie gevonden tussen RSV en bepaalde genen waarvan bekend is dat zij een rol spelen bij de ontwikkeling van astma. De symptomen van astma, zoals piepen en benauwdheid, zijn vergelijkbaar met die van RSV. Bovendien krijgen veel baby's die RSV hebben doorgemaakt daaropvolgend klachten van piepen en peuterastma. Vernevelen, een behandeling die veel wordt gebruikt bij astma, is niet effectief bij RSV. De voor het eerst gebruikte digitale meting om longgeluiden te beoordelen is wel een bruikbaar en patiëntvriendelijk instrument om het effect van toekomstige therapieën te evalueren.

Voortgekomen uit onderzoek 3.2.09.081JU