PREDMETH studie

 • Naam promovendus: Dr M. S Wijsenbeek
 • Instituut Universiteit: Marlies S Wijsenbeek

Sarcoïdose is een chronische ziekte, gekenmerkt door ontstekingen die in alle organen kunnen voorkomen. Sarcoïdose heeft vaak een groot effect op de kwaliteit van leven. In Nederland hebben tussen de 8000 en 9000 mensen sarcoïdose. De longen zijn bijna altijd aangedaan. Prednison is de standaardbehandeling (eerstelijns) voor sarcoïdose, maar geeft vaak bijwerkingen die de kwaliteit van leven negatief kunnen beïnvloeden. Het doel van dit onderzoek is om longsarcoïdose effectiever te behandelen, met minder bijwerkingen en betere kwaliteit van leven.

Sarcoïdose is een chronische ziekte, gekenmerkt door ontstekingen die in alle organen kunnen voorkomen. Sarcoïdose heeft vaak een groot effect op de kwaliteit van leven. In Nederland hebben tussen de 8000 en 9000 mensen sarcoïdose. De longen zijn bijna altijd aangedaan. Prednison is de standaardbehandeling (eerstelijns) voor sarcoïdose, maar geeft vaak bijwerkingen die de kwaliteit van leven negatief kunnen beïnvloeden. Methotrexaat wordt voorgeschreven als patiënten geen prednison kunnen/willen gebruiken of veel bijwerkingen daarvan hebben (tweedelijns). Onze verwachting is dat methotrexaat mogelijk net zo goed werkt als prednison voor de eerstelijnsbehandeling van longsarcoïdose, maar met minder bijwerkingen

Het doel van dit onderzoek is om longsarcoïdose effectiever te behandelen, met minder bijwerkingen en betere kwaliteit van leven. Daarom doen we de PREDMETH studie, waarbij we de werking van prednison en methotrexaat voor longsarcoïdose vergelijken. Hierbij kijken we naar verschillende uitkomsten, zoals veranderingen in longfunctie, kwaliteit van leven, bijwerkingen en bloedwaardes.

Patiënten met longsarcoïdose die voor het eerst behandeling gaan krijgen kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Deelnemers zullen loten tussen behandeling met prednison of methotrexaat. Patiënten komen na 1, 4 en 6 maanden, 1 en 2 jaar op controle in het ziekenhuis voor bloedprikken en longfunctiemeting en vullen vragenlijsten in over hun kwaliteit van leven. Daarnaast wordt patiënten gevraagd 1 keer per week thuis longfunctie te meten en klachten en bijwerkingen bij de houden (dit kost +5 minuten per week). De resultaten worden automatisch naar het ziekenhuis verstuurd.

Ook kijken we of we stoffen of cellen in het bloed kunnen achterhalen die kunnen voorspellen of en hoe patiënten op een bepaalde behandeling zullen reageren. Deze stoffen heten biomarkers. Dit draagt bij aan het afstemmen van de behandeling op de individuele patiënt. Ook zal dit meer inzicht geven in onderliggende ziektemechanismen, die mogelijk ook van toepassing zijn op andere (long)ziekten.

Samenwerking met patiënten is erg belangrijk in dit onderzoek. De patiëntenvereniging Sarcoidose.nl en een patiëntenpanel zijn betrokken bij zowel het ontwerp als de uitvoering van het onderzoek. Het thuismonitoringprogramma is samen met patiënten ontwikkeld. Ook de individuele patiënt wordt actief betrokken in dit project door zelf gegevens bij te houden en volledig inzicht te hebben in eigen metingen.

Als methotrexaat net zo effectief is als prednison zal dit leiden tot een verandering in de sarcoïdose behandeling zowel in Nederland als ook internationaal. Om dit te bereiken werken we ook samen met de longartsenvereniging en het Zorginstituut Nederland.

Abstract

Sarcoidosis is a multisystem, granulomatous disorder, most commonly affecting the lungs. Symptom burden is high, and quality of life (QoL) and social participation are negatively affected. In patients with pulmonary sarcoidosis, treatment is recommended in case of significant symptoms and/or impaired or deteriorating lung function. Evidence-based treatment recommendations are limited, outdated and largely based on expert opinion.
Prednisone is currently the first-choice therapy in pulmonary sarcoidosis and leads to short-term improvement of lung function. Unfortunately, prednisone has major side-effects and is associated with impaired QoL. Methotrexate is presently considered second-line therapy, and appears to have fewer side-effects. We hypothesize that first-line treatment with methotrexate is as effective as prednisone, with fewer side-effects and better QoL.
We will investigate effectiveness and tolerability of methotrexate versus prednisone as first-line therapy in pulmonary sarcoidosis. We will further examine (novel) biomarkers derived from Th17-lineage cells, myeloid cells and proteomic analysis, to follow response to therapy, predict disease progression and gain novel insights into disease mechanisms.
Our randomized, non-blinded, multi-centre, non-inferiority trial will include 132 treatment-naive, adult, pulmonary sarcoidosis patients requiring first-line treatment. Patients will be randomized to treatment with methotrexate or prednisone. Outcomes will be assessed at 4, 16, and 24 weeks and at 1 and 2 years. Using home-monitoring, patients will record lung function, symptoms, and side-effects weekly for 24 weeks. Primary outcome is the change in hospital-based Forced Vital Capacity (FVC) between baseline and 24 weeks. Secondary outcomes are home-spirometry (time to improvement), QoL, symptoms, side-effects, satisfaction with medication, and biomarker analyses.
Should our study confirm the hypothesis that methotrexate is as effective as prednisone as first-line treatment for sarcoidosis, this will lead to improvement in care and initiate a change in practice and international guidelines. Furthermore, insights into the immunological mechanisms underlying sarcoidosis pathology might reveal new therapeutic targets.

 • Bedrag:
 • Looptijd:
  5 jaar,
 • Soort subsidie:
 • Andere aanvragers/partners:
 • Projectnummer:
  5.1.19.035