Kruimelpad

The role of flame

  • Naam promovendus: Mevrouw D. Canbaz
  • Instituut Universiteit: Derya Canbaz
  • Datum van promotie: 09-03-2017
  • Proefschrift afgesloten

Blootstelling aan bepaalde vlamvertragers kan milde effecten hebben op het ontwikkelen van een allergische immuunrespons op huisstofmijtallergenen (HSM). Huisstofmijt allergie en blootstelling aan chemicaliën in onze leefomgeving worden beiden geassocieerd met de ontwikkeling van ademhalingsaandoeningen, zoals astma.

Blootstelling aan bepaalde vlamvertragers kan milde effecten hebben op het ontwikkelen van een allergische immuunrespons op huisstofmijtallergenen (HSM). Huisstofmijt allergie en blootstelling aan chemicaliën in onze leefomgeving worden beiden geassocieerd met de ontwikkeling van ademhalingsaandoeningen, zoals astma. We hebben de hypothese onderzocht of vlamvertragers de immuunrespons tegen huisstofmijt kon beïnvloeden door de gelijktijdige blootstelling in onze leefomgeving (Hoofdstuk 1). Om dit te onderzoeken, hebben we eerst een dendritische cel gedreven astma model in muizen geoptimaliseerd. Hieruit bleek een belangrijke rol voor IL-33 weggelegd te zijn in de immunoglobuline respons tegen huisstofmijt (Hoofdstuk 2). Blootstelling aan de vlamvertrager hexabromocyclododecane (HBCD) versterkte de IL-6 productie door HSM blootgestelde dendritische cellen door het induceren van oxidatieve stress. Transfer van deze DCs leidde tot een Th17 respons in muizen na inademing van HSM (Hoofdstuk 3). In humane DCs zagen we na blootstelling aan HSM en HBCD een verandering van een niet-allergisch profiel naar een allergisch fenotype (Hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5, werden de concentraties en profielen van de meest voorkomende vlamvertragers (PFRs and PBDEs) bepaald in het stof afkomstig van matrassen van moeders van kinderen met astma. Er werd geen positieve associatie gevonden met de ontwikkeling van astma in de kinderjaren. In tegenstelling, er werd een licht beschermende associatie gevonden voor een verhoogd niveau van twee vlamvertragers (TPHP en mmp-TMPP). In hoofdstuk 6 zagen we dat blootstelling aan TPHP op gekweekte dendritische cellen een meer regulatoir fenotype induceerde, die de allergische respons zou kunnen afremmen.

In conclusie, de bepaalde vlamvertragers die we hier onderzocht hebben lieten een bescheiden effect op de immuunrespons zien, die afhing van het type en concentratie van de vlamvertrager, de immunologische status van de dendritische cel en de aanwezigheid van huisstofmijtallergenen

Voortgekomen uit onderzoek 3.2.12.062