Viral respiratory infections in adults - focus on RSV

  • Naam promovendus: Mevrouw L. Vos
  • Instituut Universiteit: Laura Vos
  • Datum van promotie: 24-07-2019
  • Proefschrift toegekend

Proefschrift Laura Vos “Virale luchtweginfecties bij volwassenen – Met een focus op RS virus en moleculaire sneldiagnostiek”

Respiratoire virussen veroorzaken een hoge ziektelast onder volwassenen, waarbij de ernst van het respiratoir syncytieel virus (RSV) bij volwassenen onderbelicht is. In het eerste deel van het proefschrift - waarin wordt ingegaan op verschillende aspecten van RSV - concluderen we dat virale verwekkers zoals RSV gepaard gaan met een vergelijkbare ziektelast als influenzavirus onder volwassenen die zich met lage luchtwegklachten presenteren in de eerste lijn. RSV wordt vastgesteld bij 5% van deze volwassenen en dan met name bij ouderen. We pleiten er dan ook voor dat het huidige focus, dat vrijwel exclusief op influenzavirus ligt, wordt verbreed. Verder laten we in dit deel van het proefschrift zien dat de RSV-epidemie elk jaar een vrijwel identieke duur van 17-18 weken heeft en bovendien elk jaar op vrijwel hetzelfde moment start, in week 46 of 47. Van de volwassen patiënten die met een RSV-infectie in het ziekenhuis worden opgenomen, overlijdt 8% binnen dertig dagen. We hebben bij deze patiënten gekeken of veranderingen in het genoom van RSV van invloed kunnen zijn op mortaliteit, en hoewel de patiëntengroep te klein was om harde uitspraken te doen, lijkt er inderdaad een verband tussen het optreden van genetische mutaties in het virus en overlijden. In het tweede deel van dit proefschrift wordt ingegaan op de accuraatheid en de impact van moleculaire sneldiagnostiek voor het aantonen danwel uitsluiten van respiratoire virussen. We laten zien dat de meeste moleculaire panels een hoge sensitiviteit en specificiteit hebben en een uitslag kunnen genereren binnen enkele uren. Binnen het griepseizoen heeft implementatie van moleculaire sneldiagnostiek in het ziekenhuis een positief effect op de toepassing van isolatiemaatregelen en oseltamivir, maar het resulteert (nog) niet in een significante reductie in antibioticavoorschriften.

Voortgekomen uit onderzoek 8.1.19.047