Welke invloed heeft tabaksontmoedigingsbeleid op de gezondheid van kinderen

 • Naam promovendus: De heer J.V. Been
 • Instituut Universiteit: Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Welke invloed heeft tabaksontmoedigingsbeleid op de gezondheid van kinderen in Nederland en wereldwijd?

Blootstelling aan tabaksrook is verantwoordelijk voor een geschatte 166.000 kindersterftes per jaar wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert alle landen een pakket van zes tabaksontmoedigingsmaatregelen in te voeren om de bevolking te beschermen tegen tabaksrook. Echter, op dit moment worden twee van de drie mensen wereldwijd zelfs niet door ook maar één van deze strenge maatregelen beschermd.

In eerdere onderzoeken heb ik laten zien dat invoer van rookvrije wetgeving, een van de door de WHO geadviseerde maatregelen, een sterke vermindering geeft van het aantal vroeggeboortes, van sterfte in het eerste levensjaar en van ziekenhuisopnames voor luchtweginfecties en astma bij kinderen. Een betere inschatting van de effecten van alle vormen van tabaksontmoedigingsbeleid op de gezondheid van kinderen, die hun eigen blootstelling niet kunnen beïnvloeden, kan helpen om de (intern)nationale invoer hiervan te versnellen en verbeteren.

Ik zal op een systematische manier alle bestaande onderzoeken naar de effecten van tabaksontmoedigingsbeleid op de gezondheid van kinderen samenbrengen. Door de gegevens van verschillende onderzoeken te combineren, kan een goed algemeen beeld van deze effecten worden verkregen. Internationaal is er veel kritiek op de gebrekkige invoer en handhaving van het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid. In twee grote onderzoeken zal ik de effecten van dit beleid in de afgelopen jaren op luchtwegklachten bij kinderen (huisartsbezoeken en ziekenhuisopnames voor astma en luchtweginfecties) evalueren. Vergelijking van deze resultaten met eerdere onderzoeken die ik heb verricht in het Verenigd Koninkrijk, waar anti-rookbeleid strikt is en streng wordt gehandhaafd, geeft belangrijke informatie over de invloed van deze striktheid en handhaving op gezondheid van kinderen. Door de informatie uit eerdere onderzoeken te combineren met lokale bevolkingsgegevens zal ik een wiskundig model ontwikkelen waarmee in Nederland en wereldwijd de behaalde en toekomstige effecten van anti-rookbeleid op de gezondheid van kinderen kunnen worden ingeschat. Deze informatie zal beleidsmakers helpen om prioriteit te geven aan invoer van de meest effectieve maatregelen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van zowel kinderen als volwassenen wereldwijd.

Abstract

Second-hand smoke (SHS) exposure causes the annual loss of 166.000 lives and 6.6 million healthy life-years among children alone. The World Health Organization (WHO) advocates national implementation of six key tobacco control measures to protect people from tobacco smoke. I have recently shown that among these measures, smoke-free legislation leads to considerable reductions in preterm birth, early-life mortality, and childhood hospitalisations for respiratory tract infections (RTIs) and asthma. Despite, two-thirds of the world’s population remains unprotected by even a single comprehensive tobacco control measure.

Progressing from work undertaken during recent international fellowships, I propose to develop and disseminate national and global estimates of the impact of tobacco control measures on early-life health.

Through undertaking a systematic review and meta-analysis, I will comprehensively assess the current evidence base regarding the early-life health impact of each of the WHO- advocated tobacco control measures. In a number of unique epidemiological evaluations I will assess the impact of tobacco control policies recently implemented in the Netherlands on childhood respiratory health. I will then develop a novel impact assessment model that will integrate the effect estimates of tobacco control policies on individual child health outcomes as taken from the systematic review with regional demographic data. This mathematical micro-simulation model will be capable of estimating for different regions worldwide the absolute early-life health benefit that can be achieved by comprehensive tobacco control. I will validate the model using data from the Dutch studies and similar projects I have undertaken across the UK. In follow-on work I will then employ the model to provide global estimates of the early-life population health benefits of recent and future progress in implementing tobacco control measures across the globe. This work will inform prioritisation of appropriate (inter)national action to further reduce SHS exposure among some of the most vulnerable members of society.

 • Bedrag:
  192.500,00
 • Looptijd:
  5 jaar,
 • Soort subsidie:
  Research Project
 • Andere aanvragers/partners:
 • Projectnummer:
  4.2.14.063JO