Deelnemers gezocht voor de PROTEA-studie

03-01-2022 09:42

De PROTEA-studie wordt uitgevoerd om de zorg voor te vroeg geboren kinderen te verbeteren. Kinderen die meedoen aan dit onderzoek kunnen een poeder met bacteriedeeltjes krijgen wat mogelijk luchtweginfecties en piepende ademhaling kan voorkomen. 

Voor dit onderzoek worden deelnemers gezocht. Baby’s uit het hele land kunnen meedoen, mits ze zijn geboren tussen 30 en 36 weken zwangerschap en niet ouder zijn dan tien weken. Voor deelnemers start de studie als zij tussen de zes en de tien weken oud zijn. Meer informatie over het onderzoek vind je op de website www.proteastudie.nl. In deze video wordt het onderzoek ook kort en duidelijk uitgelegd. Aanmelden kan het beste enkele weken na de geboorte gedaan worden. De studie wordt uitgevoerd in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Daarom worden ouders van te vroeg geboren kinderen in de regio Zuid-West Holland actief geïnformeerd over deze studie door hun eigen behandelcentrum. Uiteraard zijn kinderen uit andere regio’s ook welkom om mee te doen.

Te vroeg geboren kinderen hebben vaker luchtweginfecties en piepende ademhaling in het eerste levensjaar. Voorkomen van deze problemen is beter dan genezen. Dit geldt ook omdat luchtwegproblemen vroeg in het leven een basis kunnen zijn voor een slechtere longgezondheid later in het leven. De PROTEA-studie onderzoekt of regelmatige inname van een poeder met bacteriedeeltjes deze problemen kan verminderen of voorkomen. Deze bacteriedeeltjes kunnen in de darmen het afweersysteem trainen. De PROTEA-studie is de afgelopen tijd zorgvuldig voorbereid en vanaf januari 2022 kunnen ouders zich aanmelden voor deelname met hun te vroeg geboren kind.

Voordat een onderzoek van start kan, moet er veel geregeld worden. Voor de PROTEA-studie is bijvoorbeeld zelfs een nieuwe App gemaakt, genaamd RespiRecord. In de App kunnen ouders van deelnemers heel gemakkelijk bijhouden of hun kind luchtwegklachten heeft. De App is op zo een manier gebouwd dat de basis gemakkelijk voor andere wetenschappelijk onderzoeken ingezet kan worden, dit scheelt een boel werk voor onderzoekers in de toekomst.

< Terug naar overzicht