Fellowship voor Jochem Buil

25-09-2019 09:46

Jochem Buil krijgt dit jaar een fellowship van het Longfonds voor zijn onderzoek naar de progressieve longaandoening chronische pulmonale aspergillose (CPA). Fellowships zijn bedoeld om jonge getalenteerde onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en bij het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk.

Met zijn onderzoek hoopt Jochem Buil (Radboudumc) uiteindelijk de diagnostiek van chronische pulmonale aspergillose (CPA) te verbeteren, waardoor patiënten eerder met de juiste behandeling kunnen starten. Door een fellowship kan Buil een deel van zijn onderzoek uitvoeren bij het National Aspergillosis Centre in Manchester, een wereldwijd toonaangevend instituut voor de zorg van patiënten met CPA.   

Azoolresistentie

De schimmel Aspergillus fumigatus (A. fumigatus) veroorzaakt CPA, maar het is vaak erg moeilijk om een infectie aan te tonen. En ook als deze schimmelinfectie wel is aangetoond, slaat de behandeling niet altijd goed aan. Ongeveer 15% van de A. fumigatus is ongevoelig voor de eerste keus behandeling: de azolen.

Ongevoeligheid voor azolen - azoolresistentie - komt onder andere door het gebruik van schimmelbestrijders, zogenoemde azoolfungiciden, in het milieu. Daarnaast ontstaat bij 5% tot 13% van de patiënten resistentie als ze worden behandeld met voriconazol of itraconazol.

Aspergillus schimmel
Aspergillus schimmel bij een patiënt met CPA

 

Betere detectie

Het is van belang dat azoolresistentie accuraat aangetoond wordt, maar met de huidige methoden is dit vaak niet mogelijk. Buil onderzoekt daarom of er in het DNA van de schimmel aanwijzingen zijn voor azoolresistentie. Hij vergelijkt de uitkomsten van deze moleculaire bepalingen met die van de sputumkweek die nu gebruikt wordt voor diagnose.  

Als blijkt dat de moleculaire bepalingen aanvullende waarde hebben, zal deze methode geïmplementeerd worden in de diagnostiek. Zo kunnen meer patiënten vroegtijdig de juiste diagnose en behandeling krijgen.

< Terug naar overzicht