Long Fibrose Chip geeft inzicht in longschade na corona

19-08-2020 09:54

Wetenschappers van het LUMC onderzoeken, mede met steun van Longfonds*, hoe longepitheel op verschillende plekken in het lichaam reageert op het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt. Hierbij maken ze gebruik van een zogenoemde Long Fibrose Chip. Daarmee kunnen de effecten van het virus bij patiënten worden nagebootst.  

Onderzoek naar infectiegraad 

“We willen weten of het epitheel, de cellaag die de luchtwegen en de longblaasjes bekleedt, in de neus anders reageert dan het epitheel in de luchtwegen of in de longblaasjes.” zegt prof. dr. Pieter Hiemstra. Hij is onderzoeker binnen het consortium Astmapreventie van LONGFONDS | Accelerate en betrokken bij het onderzoek met de Long Fibrose Chip. Hij werkt in dit onderzoek samen met dr. Anne van der Does. “Als we dat weten, kunnen we verklaren waarom het virus zoveel ellende diep in de longen geeft.” 

Verschillende virussen 

De onderzoekers willen begrijpen wat er nu zo specifiek is aan dit coronavirus. En of het de luchtwegen anders infecteert dan andere (corona)virussen. “Met die kennis kunnen we de gevolgen van het huidige coronavirus op de langere termijn beter begrijpen en bijvoorbeeld beter antivirale middelen testen.” 

Longschade  

“Het coronavirus kan longschade veroorzaken. Longfibrose noemen we dat. Die longschade kan blijvend zijn of tijdelijk. We gaan die longfibrose onderzoeken met behulp van een Long Fibrose Chip. Een klein apparaatje dat een stukje levend longweefsel nabootst. We kunnen met dit model bestaande medicijnen tegen longschade testen, maar óók de zoektocht versnellen naar nieuwe medicijnen voor de behandeling van longschade”, zegt Pieter Hiemstra. 

*Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Proefdiervrij en ZonMw. Op de website van het LUMC is meer informatie te vinden.   

< Terug naar overzicht