LungHealth: volgende cruciale stap op weg naar nieuwe oplossingen

05-07-2019 11:52

Het Longfonds heeft het investeringsfonds LungHealth opgericht en zet daarmee een cruciale stap in het realiseren van oplossingen voor longpatiënten. LungHealth heeft het doel om kansrijke resultaten uit wetenschappelijk onderzoek door te ontwikkelen naar (op de markt verkrijgbare) producten die longziekten voorkomen of genezen. En dat is hard nodig, want het aantal longpatiënten blijft groeien.    

Het Longfonds wil dat er echte oplossingen komen voor mensen met een longziekte. ‘We maken (inter)nationaal onderzoek mogelijk en nemen de regie op de vervolgstappen die nodig zijn om gevonden wetenschappelijke doorbraken daadwerkelijk als oplossing bij de patiënt te brengen,’ zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds en initiatiefnemer van LungHealth. Het Longfonds financiert al 60 jaar onderzoek. In 2017 lanceerden we LONGFONDS | Accelerate om door internationale krachtenbundeling een medische doorbraak te versnellen. ‘Onderzoekers doen geweldig werk, maar hebben te weinig mogelijkheden om verder te gaan met het naar de markt brengen van hun vindingen. Daarom zijn ook partijen nodig die verstand hebben van het maken en op de markt brengen van geneesmiddelen en andere (medische) producten. Zij dienen ook hiervoor het benodigde geld bijeen te brengen. Helaas zijn er in het longenveld nog weinig marktpartijen bezig met deze vertaalslag naar concrete producten. Daarom hebben wij het initiatief genomen en het investeringsfonds LungHealth opgericht.'

Fair Medicine

Het Fair Medicine principe is een belangrijk uitgangspunt: betaalbare zorg waar niemand rijk van wordt. Eventuele opbrengsten van LungHealth moeten vooral terug geïnvesteerd worden in onderzoek en het realiseren van oplossingen. Het nieuwe investeringsfonds gaat zorgen dat er ondernemingen komen die de doorontwikkeling van vindingen van de onderzoekstafel naar de markt waar kunnen maken. Dat doen zij door onderzoekers en hun wetenschappelijke ontdekkingen samen te brengen met mogelijke investeerders, in nieuwe ondernemingen. Het investeringsfonds gaat zelfstandig aan de slag en is een separate entiteit. Het Longfonds blijft zich richten op het aanjagen van nieuw wetenschappelijk onderzoek.

< Terug naar overzicht