Statement van het Longfonds voor onderzoekers

27-03-2020 08:43

De ontstane situatie na de uitbraak van het coronavirus heeft invloed op het proces rondom subsidieaanvragen van het Longfonds. Ook kan de voortgang van lopend onderzoek in het gedrang komen evenals het tijdig aanleveren  van voortgangs- en eindverslagen. Daarom hebben we besloten om passende maatregelen te nemen.

Het Longfonds stelt de deadline voor het indienen van de onderzoeksvraag uit met twee maanden. Dit geldt voor de Consortiumsubsidie, de Juniorsubsidieronde en de Dirkje Postma Talent Award. Zodra er een nieuwe datum bekend is laten we dit weten.

Ook de indieningstermijn van voortgangs- en eindverslagen in de periode van maart tot en met juni wordt met twee maanden verlengd. Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Neem daarover contact op met de research coördinator.

Vanwege de coronauitbraak kunnen er de komende tijd geen reisbeurzen worden afgegeven. Daarom zijn de Research Fellowships voor 2020 komen te vervallen.

Telefonisch of via e-mail (research@longfonds.nl) zijn medewerkers van het Longfonds beschikbaar voor vragen van onderzoekers.

We wensen iedereen veel gezondheid en sterkte toe in deze uitzonderlijke tijd.

Michael Rutgers
Directeur Longfonds

< Terug naar overzicht