Toekenning Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid

01-07-2019 09:01

Ruim 1 miljoen euro is toegekend voor onderzoek naar effectief tabaksontmoedigingsbeleid. Het geld is beschikbaar gesteld door de gezondheidsfondsen Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, de Trombosestichting en het Diabetes Fonds. De fondsen willen beleidsonderzoek naar tabaksontmoediging stimuleren om te komen tot een Rookvrije Generatie.

De geselecteerde onderzoeken zijn gebaseerd op de Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) die in samenwerking met onder meer wetenschappers, gezondheidsfondsen, ZonMw en de partners van de ANR tot stand is gekomen. Vijf projectteams doen onderzoek naar de ontwikkeling en invoering van effectief nationaal en lokaal tabaksontmoedigingsbeleid. De projecten worden uitgevoerd bij het AMC, Erasmus MC, onderzoeksinstituut IVO, Trimbos-instituut en de Universiteit van Maastricht. De projecten gaan per 1 september 2019 van start.

De vijf projecten die gefinancierd worden binnen de Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018 zijn:

1. Reacties op geplande tabaksontmoedigingsmaatregelen

Dr. Gera Nagelhout, Onderzoeksinstituut IVO
Budget: € 119.473
Duur: 12 maanden
Doel: onderzoeken van reacties op de geplande tabaksontmoedigingsmaatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord.

Verwachte uitkomsten: het onderzoeken van reacties op de geplande tabaksontmoedigingsmaatregelen helpt gezondheidsfondsen en beleidsmakers om hun strategie te bepalen. Met een succesvolle tabaksontmoedigingsstrategie kan een Rookvrije Generatie sneller worden bereikt. Het project is gericht op het genereren van media-aandacht, wat kan zorgen voor denormalisatie van de tabak en daarmee meer steun voor tabaksontmoedigingsmaatregelen.

2. Uitbreiding van rookvrije zones: hoe beschermt dit kinderen en wat is er voor nodig om ze in Nederland in te voeren?

Dr. Jasper Been, Erasmus MC

Budget: € 325.456 
Duur: 24 maanden
Doel: onderzoeken hoe rookvrije gebieden optimaal ingevoerd en gehandhaafd kunnen worden, onder andere op basis van kennis uit andere landen.

Verwachte uitkomsten: de resultaten van het project worden besproken met politici in Den Haag en in gemeentes, gezondheidsfondsen, onderzoekers, en met bestuurders van bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen. Ook worden ze gedeeld via filmpjes en sociale media. Op deze manier draagt het project eraan bij dat rookvrije plekken in de toekomst zo effectief mogelijk worden ingevoerd.

3. De impact van het verhogen van tabaksaccijns op het roken in Nederland

Prof.dr. Marc Willemsen, Universiteit Maastricht

Budget: € 445.518
Duur: 48 maanden
Doel: onderzoeken welke effecten prijsverhogingen van tabak hebben.

Verwachte uitkomsten: het project resulteert in aanbevelingen voor beleidsmakers over hoe het accijnsinstrument in Nederland optimaal kan worden ingezet, rekening houdend met prijs vermijdende gedragingen van tabaksgebruikers.

4. Evaluatie van het uitstalverbod op tabak in Nederland

Prof.dr. Anton Kunst, Amsterdam MC, Universiteit van Amsterdam

Budget: € 325.676
Duur: 36 maanden
Doel: onderzoeken hoe het uitstalverbod van tabak in supermarkten (in 2020) en in kleine winkels (in 2021) van invloed is op jongeren.

Verwachte uitkomsten: het project resulteert in kennis over methoden die winkeliers gebruiken voor het verbergen van tabaksproducten, hun onderliggende motieven, risicoprofielen van winkels die het verbod niet naleven, en effectiviteit van het uitstalverbod op rookgedrag en opvattingen van jongeren. Op basis van deze inzichten worden aanbevelingen voor verbetering van het uitstalverbod ontwikkeld.

5. Meeroken op openbare plekken in de buitenlucht: wat doet dat met de luchtkwaliteit?

Dr. Jeroen Bommelé, Trimbos-instituut

Budget: € 55.817
Duur: 16 maanden
Doel: meten van de blootstelling aan tabaksrook in drie verschillende settings: de ingangen van zorginstellingen, op terrassen, en bij ov-haltes.

Verwachte uitkomsten: gegevens over blootstelling aan tabaksrook worden verspreid via een wetenschappelijk artikel en een factsheet. Mogelijk vergroot dit het draagvlak voor het rookvrij maken van publieke buitenruimtes. Ook biedt het (lokale) beleidsmakers de kans om lokale rookvrije initiatieven te ondersteunen of zelf aan de slag te gaan met het rookvrij maken van publieke buitenruimten.

< Terug naar overzicht